Terug college van burgemeester en schepenen / vast bureau - personeel

do 29/04/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams

B-punten

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Persoonsgebonden
Departement HR - Selectie
Cluster Grond

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Departement HR - Selectie
Cluster Persoon

Hoogdringende punten