Terug
Gepubliceerd op 08/04/2021

Agenda  commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)

ma 12/04/2021 - 19:00 Digitale zitting

 • IR 1.

  2021_MV_00179 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Padel

 • IR 2.

  2021_MV_00196 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: kunstwerken in bewaring bij het MSK

 • IR 3.

  2021_MV_00211 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Data gebruiken en beschermen

 • IR 4.

  2021_MV_00214 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Zomerplan Blaarmeersen

 • IR 5.

  2021_MV_00216 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Een Gents boekenevenement

 • IR 6.

  2021_MV_00218 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Lam Gods te bezoeken met UiTPAS?

 • * Toelichting: zomerwerking Blaarmeersen 2021 (met bijlage voor de raadsleden)

 • 1.

  2021_GRMW_00380 - Subsidieovereenkomst met vzw TAPTOE's erf voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2021 en 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2021 en 2022 met TAPTOE's erf vzw, Abrahamstraat 15 te 9000 Gent. Er wordt een jaarlijkse subsidie van 20.000 euro voorzien voor de jaren 2021 en 2022.

  Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht om het ontwerp van subsidieovereenkomst voor advies voor te leggen aan de Cultuurraad.

 • 2.

  2021_GRMW_00381 - Subsidieovereenkomst met vzw Masala voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2021 en 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2021 en 2022 met Masala vzw, Zonder-Naamstraat 9 te 9000 Gent.

  Totaal toegekend subsidiebedrag per jaar:

  • 2021: 14.000 euro
  • 2022: 20.000 euro.

  Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht om het ontwerp van subsidieovereenkomst voor advies voor te leggen aan de Cultuurraad.

 • 3.

  2021_GRMW_00405 - Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed - Jaarrekening 2020 - Advies

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd advies uit te brengen over de jaarrekening 2020 en de bijhorende BBC (beleids- en beheerscyclus)-rapportering, zoals vastgesteld door de raad van bestuur op 22 maart 2021.

 • 4.

  2021_GRMW_00406 - Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed - verslag van de commissaris revisor over de Jaarrekening 2020 - Kennisneming - Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020 en de bijhorende BBC (beleids- en beheerscyclus)-rapportering, zoals vastgesteld door de raad van bestuur op 22 maart 2021. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kwijting te verlenen aan zowel de bestuurders als de commissaris-revisor.

 • 5.

  2021_GRMW_00407 - Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design - Jaarrekening 2020 - Advies

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd advies uit te brengen over de jaarrekening 2020 en de bijhorende BBC (beleids- en beheerscyclus)-rapportering, zoals vastgesteld door de raad van bestuur op 22 maart 2021.

 • 6.

  2021_GRMW_00408 - Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design - verslag van de commissaris revisor over de Jaarrekening 2020 - Kennisneming - Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020 en de bijhorende BBC (beleids- en beheerscyclus)-rapportering, zoals vastgesteld door de raad van bestuur op 22 maart 2021. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kwijting te verlenen aan zowel de bestuurders als de commissaris-revisor.

 • 7.

  2021_GRMW_00409 - Eredienst - Budget 2021 (reeks 3) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van budget 2021 (reeks 3) kennis te nemen van de integrale betoelaging van werken van diverse eredienstbesturen voor een totaal bedrag van 119.500,00 EUR overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het in de goedgekeurde meerjarenplanwijziging opgenomen bedrag niet overschrijdt.

 • 8.

  2021_GRMW_00410 - Eredienst - Diverse kerkbesturen - jaarrekening over het dienstjaar 2020 (reeks 2) - Advies

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig advies uit te brengen over de rekeningen voor het dienstjaar 2020 – reeks 2 - van de kerkbesturen van : O.L.V. (Gent-Sint-Amandsberg), Sint-Dionysius (Gent-Sint-Denijs-Westrem), Sint-Godelieve (Gent-Wondelgem), Sint-Jan de Doper (Gent-Afsnee), Sint-Martinus, Sint-Niklaas (Gent-Zwijnaarde), Sint-Salvator (Heilig Kerst), Sint Simon en Judas (Gent-Gentbrugge), Verenigde Protestantse kerk van België (Gent-Noord), Anglicaanse Kerk Saint John.

 • 9.

  2021_GRMW_00411 - Inbreng gebruiksrecht in TMVW - Uitbreiding van de toetreding tot de Divisie Secundaire Diensten (S)-divisie voor het project wijksporthal Hundelgemsesteenweg Ledeberg - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan:

  • de inbreng in TMVW van het gebruiksrecht  en de daarmee gepaard gaande rechten van de projectsite gelegen te Hundelgemsesteenweg in Ledeberg onder het viaduct van de B401;
  • de waarde van het gebruiksrecht van vermelde perceel grond ten bedrage van 0,50 euro, zijnde 50 % van de boekwaarde van de betreffende perceel grond. Dit gebruiksrecht wordt door TMVW aan Stad Gent vergoed onder de vorm van:
   • een éénmalige vergoeding (= 35 % van het gebruiksrecht) van 0,18 euro uitbetaald in een keer;
   • een uitgiftepremie van 0,32 euro dat wordt toegevoegd aan de reeds bestaande uitgiftepremie
 • 10.

  2021_GRMW_00431 - Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen' te wijzigen, met ingang van 1 juni 2021.

  Het betreft een vrijstelling ingevolge wijziging van het 'Reglement voor erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent’, en een verduidelijking van de tariefaanrekening.