Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00179 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Padel

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 12/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 12/04/2021 - 20:33
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Evita Willaert; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Hafsa El -Bazioui; Ronny Rysermans; Sofie Bracke; Sami Souguir; Patricia De Beule; Els Roegiers; Zeneb Bensafia; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Sonja Welvaert; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Annelies Storms; Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Karla Persyn; Gert Robert; Anneleen Van Bossuyt; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2021_MV_00179 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Padel 2021_MV_00179 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Padel

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Padel is op enkele jaren tijd enorm populair geworden. De Tijd kopte recent nog ‘uurtje padel meer gegeerd dan Tomorrowlandticket’. De redenen zijn niet ver te zoeken: het is een heel toegankelijke sport – men beleeft er vanaf de eerste sessie plezier aan – en het wordt meestal met vier gespeeld, ook het voorbije jaar kon men dus blijven padellen.

In Gent kan je al op meerdere plaatsen padel spelen: bij Padel 4U2 in Gentbrugge als oudste club van het land, bij hockey- en tennisclub Gantoise aan de Watersportbaan of bij TC De Krijte in Oostakker. Veel clubs barsten echter uit hun voegen, er zijn bijna overal wachtlijsten. Ik vernam dan ook al van verschillende Gentenaars dat ze noodgedwongen uitwijken naar clubs rond Gent.

In Gentbrugge gaf men eerder al aan nog ruimte te zien voor een beperkte uitbreiding.

Indiener(s)

Stephanie D'Hose

Gericht aan

Sofie Bracke

Tijdstip van indienen

do 18/03/2021 - 15:54

Toelichting

Is een uitbreiding van de padelclub in Gentbrugge mogelijk? Bent u daarover in overleg met de uitbater?

Hebt u weet van andere lopende initiatieven rond padel in Gent?

Bespreking

Antwoord

In 2020 werd voor de sportsite aan de Emanuel Hielstraat een ruimte- en behoeftestudie uitgevoerd. De opdracht werd gegund aan Ernst & Young en de huidige gebruikers (atletiekclub Stax, atletiekclub KRC, Sport@round, Padel 4U2 en Padel Academy) werden hierbij betrokken.
 Deze studie reikt een aantal actiepunten en verbeterpunten aan. 

 • Een van de belangrijkste is dat de samenwerking tussen de clubs dient verbeterd te worden. De sportdienst neemt hier het voortouw en organiseert nu op frequente basis een overlegcomité. 
 • Ook wat het ruimtelijk aspect betreft werden 2 conclusies getrokken. 
  1. De huidige infrastructuur zet een rem op de samenwerking tussen de clubs (iedere club heeft zijn eigen lokalen en bergingen, er is geen gedeeld gebruik, er is geen gemeenschappelijk gebruik van sportmateriaal,…). 
  2. Verder is er nood aan infrastructurele ingrepen om het potentieel van de site te ontwikkelen. Voor dit laatste werden 3 scenario’s uitgewerkt die allen voorzien in een uitbreiding met padelkooien. Deze scenario’s zijn echter niet gedragen door een masterplan. Om deze reden is de studie na afronding ook voorgelegd aan de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en de Stadsbouwmeester. Er zal op korte termijn gewerkt worden naar een masterplan. De sportdienst zal hier de trekkersrol opnemen en de opstart van deze opdracht is voorzien voor begin 2022. 

 

Het klopt dat er vandaag een enorme vraag is naar padelterreintjes en we vangen op dat het niet evident is om nog op normale uren te reserveren. De sportdienst en de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning worden dan ook vaak gecontacteerd door vele kandidaat-investeerders uit de privémarkt. Deze vragen gaan vooral over het ter beschikking stellen van grond/vastgoed, stedenbouwkundige voorschriften, de uitbouw van bestaande bij de Stad Gent gehuurde sportinfrastructuur met padel-faciliteiten, mogelijkheid voor subsidies, tijdelijke inrichtingen, … Uiteraard helpen de diensten voor zover zij kunnen. 

Er zijn inderdaad een aantal initiatieven lopende om op relatief korte termijn te voorzien in extra padelinfrastructuur. De Dienst Stedelijke Vernieuwing is een project gestart rond de invulling van de Arsenaalsite in Gentbrugge. Invullen met sport zou hier kunnen voor een tijdelijke periode (ongeveer een 5-tal jaar). Een aantal kandidaat-investeerders hebben zich ondertussen op de verzamellijst bij Stedelijke Vernieuwing laten zetten. Voor de locatie koppelingsgebied Rieme-Oost, op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen zit momenteel een ontwikkelingsproject in onderzoeksfase. Het koppelingsgebied bestaat uit 2 delen, waarvan een stuk op het grondgebied van de Gent ligt (tussen de woonkern Rieme (Evergem) en het kanaal Gent-Terneuzen). Dit gebied, dat momenteel toehoort aan de VLM, wordt mogelijks ingericht als parkgebied met deels recreatieve bestemming. De randvoorwaarden voor de invulling dienen hier nog bepaald te worden. De piste voor tennis en padel worden hier ook onderzocht.

Kortom, er is een grote vraag naar padel in Gent. Tegelijk is de ruimtelijke puzzel niet eenvoudig te leggen. Zoals ik ook in mijn beleidsnota Sport aanhaalde, is ruimte schaars. Maar we doen er alles aan met de betrokken diensten om kandidaat-investeerders vooruit te helpen. 

Ik hoop u hiermee voldoende geantwoord te hebben.  

20 werd voor de sportsite aan de Emanuel Hielstraat een ruimte- en behoeftestudie uitgevoerd. De opdracht werd gegund aan Ernst & Young en de huidige gebruikers (atletiekclub Stax, atletiekclub KRC, Sport@round, Padel 4U2 en Padel Academy) werden hierbij betrokken.
 Deze studie reikt een aantal actiepunten en verbeterpunten aan. 

 • Een van de belangrijkste is dat de samenwerking tussen de clubs dient verbeterd te worden. De sportdienst neemt hier het voortouw en organiseert nu op frequente basis een overlegcomité. 
 • Ook wat het ruimtelijk aspect betreft werden 2 conclusies getrokken. 
  1. De huidige infrastructuur zet een rem op de samenwerking tussen de clubs (iedere club heeft zijn eigen lokalen en bergingen, er is geen gedeeld gebruik, er is geen gemeenschappelijk gebruik van sportmateriaal,…). 
  2. Verder is er nood aan infrastructurele ingrepen om het potentieel van de site te ontwikkelen. Voor dit laatste werden 3 scenario’s uitgewerkt die allen voorzien in een uitbreiding met padelkooien. Deze scenario’s zijn echter niet gedragen door een masterplan. Om deze reden is de studie na afronding ook voorgelegd aan de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en de Stadsbouwmeester. Er zal op korte termijn gewerkt worden naar een masterplan. De sportdienst zal hier de trekkersrol opnemen en de opstart van deze opdracht is voorzien voor begin 2022.  

Het klopt dat er vandaag een enorme vraag is naar padelterreintjes en we vangen op dat het niet evident is om nog op normale uren te reserveren. De sportdienst en de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning worden dan ook vaak gecontacteerd door vele kandidaat-investeerders uit de privémarkt. Deze vragen gaan vooral over het ter beschikking stellen van grond/vastgoed, stedenbouwkundige voorschriften, de uitbouw van bestaande bij de Stad Gent gehuurde sportinfrastructuur met padel-faciliteiten, mogelijkheid voor subsidies, tijdelijke inrichtingen, … Uiteraard helpen de diensten voor zover zij kunnen. 

Er zijn inderdaad een aantal initiatieven lopende om op relatief korte termijn te voorzien in extra padelinfrastructuur. De Dienst Stedelijke Vernieuwing is een project gestart rond de invulling van de Arsenaalsite in Gentbrugge. Invullen met sport zou hier kunnen voor een tijdelijke periode (ongeveer een 5-tal jaar). Een aantal kandidaat-investeerders hebben zich ondertussen op de verzamellijst bij Stedelijke Vernieuwing laten zetten.

Voor de locatie koppelingsgebied Rieme-Oost, op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen zit momenteel een ontwikkelingsproject in onderzoeksfase. Het koppelingsgebied bestaat uit 2 delen, waarvan een stuk op het grondgebied van de Gent ligt (tussen de woonkern Rieme (Evergem) en het kanaal Gent-Terneuzen). Dit gebied, dat momenteel toehoort aan de VLM, wordt mogelijks ingericht als parkgebied met deels recreatieve bestemming. De randvoorwaarden voor de invulling dienen hier nog bepaald te worden. De piste voor tennis en padel worden hier ook onderzocht.

Kortom, er is een grote vraag naar padel in Gent. Tegelijk is de ruimtelijke puzzel niet eenvoudig te leggen. Zoals ik ook in mijn beleidsnota Sport aanhaalde, is ruimte schaars. Maar we doen er alles aan met de betrokken diensten om kandidaat-investeerders vooruit te helpen. 

Ik hoop u hiermee voldoende geantwoord te hebben.  

wo 14/04/2021 - 10:06