Terug
Gepubliceerd op 06/04/2021

2021_GRMW_00410 - Eredienst - Diverse kerkbesturen - jaarrekening over het dienstjaar 2020 (reeks 2) - Advies

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 12/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir
2021_GRMW_00410 - Eredienst - Diverse kerkbesturen - jaarrekening over het dienstjaar 2020 (reeks 2) - Advies 2021_GRMW_00410 - Eredienst - Diverse kerkbesturen - jaarrekening over het dienstjaar 2020 (reeks 2) - Advies

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, art 55, § 2.
 • Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 en van 27 juni 2008 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten art. 55, § 2.
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 9°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Jaarlijks stelt het bestuursorgaan van de kerkbesturen de rekening over het voorgaande dienstjaar vast. De Stad doet de controle op de rekeningen omdat een fout in de rekening zowel de exploitatie- als de investeringstoelagen kan beïnvloeden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De jaarrekeningen van 10 hieronder vermelde kerkbesturen werden nagezien en na onderzoek bleek dat er op geen enkele rekening opmerkingen waren, bijgevolg komen volgende jaarrekeningen 2020 in aanmerking voor een gunstig advies .

O.L.V. (Gent-Sint-Amandsberg)
geen opmerkingen

22.135,19 EUR

Sint-Dionysius (Gent-Sint-Denijs-Westrem)
geen opmerkingen

44.062,66 EUR

Sint-Godelieve (Gent-Wondelgem)
geen opmerkingen

79.701,18 EUR

Sint-Jan de Doper (Gent-Afsnee)
geen opmerkingen

36.702,76 EUR

Sint-Martinus
geen opmerkingen

111.941,96 EUR

Sint-Niklaas (Gent-Zwijnaarde)
geen opmerkingen

25.471,13 EUR

Sint-Salvator (Heilig Kerst)
geen opmerkingen

410.959,91 EUR

Sint Simon en Judas (Gent-Gentbrugge)
geen opmerkingen

15.189,10 EUR

Verenigde Protestantse kerk van België (Gent-Noord)
geen opmerkingen

14.332,07 EUR

Anglicaanse Kerk Saint John
geen opmerkingen

50.156,52 EURActiviteit

AC34690 Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten

Besluit

Artikel 1

Brengt gunstig advies uit over de dienstjaarrekeningen van het jaar 2020 - reeks 2 - van volgende kerkbesturen: 

O.L.V. (Gent-Sint-Amandsberg)
geen opmerkingen

22.135,19 EUR

Sint-Dionysius (Gent-Sint-Denijs-Westrem)
geen opmerkingen

44.062,66 EUR

Sint-Godelieve (Gent-Wondelgem)
geen opmerkingen

79.701,18 EUR

Sint-Jan de Doper (Gent-Afsnee)
geen opmerkingen

36.702,76 EUR

Sint-Martinus
geen opmerkingen

111.941,96 EUR

Sint-Niklaas (Gent-Zwijnaarde)
geen opmerkingen

25.471,13 EUR

Sint-Salvator (Heilig Kerst)
geen opmerkingen

410.959,91 EUR

Sint Simon en Judas (Gent-Gentbrugge)
geen opmerkingen

15.189,10 EUR

Verenigde Protestantse kerk van België (Gent-Noord)
geen opmerkingen

14.332,07 EUR

Anglicaanse Kerk Saint John
geen opmerkingen

50.156,52 EUR


Bijlagen

 • Jaarrekening 2020 Anglicanen rks 2
 • Jaarrekening 2020 OLV (SA) rks 2
 • Jaarrekening 2020 St Dionysius rks 2
 • Jaarrekening 2020 St Godelieve rks 2
 • Jaarrekening 2020 St Jan de Doper rks 2
 • Jaarrekening 2020St Martinus rks 2
 • Jaarrekening 2020 St Niklaas (ZW) rks 2
 • Jaarrekening 2020 St Salvator rks 2
 • Jaarrekening 2020 Simon Judas (rks 2)
 • Jaarrekening 2020 Protestanten Noord (rks 2)