Terug
Gepubliceerd op 06/04/2021

2021_GRMW_00405 - Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed - Jaarrekening 2020 - Advies

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 12/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir
2021_GRMW_00405 - Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed - Jaarrekening 2020 - Advies 2021_GRMW_00405 - Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed - Jaarrekening 2020 - Advies

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 242.
  • De Statuten van het AGB Erfgoed, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 februari 2013 artikel 39.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 243.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De raad van bestuur van het AGB Erfgoed stelde op 22 maart 2021 de jaarrekening 2020 vast.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf stelt de jaarrekening vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 31 mei de jaarrekening van het voorbije boekjaar ter advies voor aan de gemeenteraad.

Activiteit

AC34899 Ondersteunen van AGB Erfgoed

Besluit

Artikel 1

Brengt een positief advies uit de bij dit besluit gevoegde jaarrekening 2020 van het autonoom gemeentebedrijf Erfgoed.


Bijlagen

  • AGB Erfgoed_bundel jaarrekening_2020.pdf
  • AGER_jaarrekening 2020_vastelling raad van bestuur