Terug
Gepubliceerd op 06/04/2021

2021_GRMW_00408 - Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design - verslag van de commissaris revisor over de Jaarrekening 2020 - Kennisneming - Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 12/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir
2021_GRMW_00408 - Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design - verslag van de commissaris revisor over de Jaarrekening 2020 - Kennisneming - Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor - Goedkeuring 2021_GRMW_00408 - Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design - verslag van de commissaris revisor over de Jaarrekening 2020 - Kennisneming - Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 235 en artikel 243.
  • De Statuten van het AGB Kunsten en design, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 februari 2013 artikel 37.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • De beheersovereenkomst art. 22, goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019;
  • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 235, ยง 4 en artikel 243.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde in de zitting van 14 december 2020 de aanstelling goed van een commissaris-revisor  AGB Kunsten en Design.

De commissaris-revisor stelde op 08 maart 2021 zijn verslag op.

De raad van bestuur van het AGB Kunsten en Design nam op 22 maart kennis van het verslag zonder voorbehoud.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf stelt de jaarrekening vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 31 mei de jaarrekening van het voorbije boekjaar ter advies voor aan de gemeenteraad.

Activiteit

AC34898 Ondersteunen van AGB Kunsten en Design

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis over de bij dit besluit gevoegde verslag  van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020 en de bijhorende BBC-rapporten zonder voorbehoud van het autonoom gemeentebedrijf Kunsten en Design.

Artikel 2

Verleent kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor van het autonoom gemeentebedrijf Kunsten en Design.


Bijlagen

  • Commissarisverslag AGB Kunsten en Design - Getekend BT.PDF
  • RVB_AGKU_jaarverslag commissaris revisor 2020 - kennisneming.pdf