Terug
Gepubliceerd op 06/04/2021

2021_GRMW_00409 - Eredienst - Budget 2021 (reeks 3) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 12/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir
2021_GRMW_00409 - Eredienst - Budget 2021 (reeks 3) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming 2021_GRMW_00409 - Eredienst - Budget 2021 (reeks 3) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
 • Het Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 en van 27 juni 2008 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.

Voorgestelde uitgaven

€ 119.500,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten art. 43.
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 9°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De besturen van de eredienst stellen jaarlijks een budget op met als basis het meerjarenplan. Het ontwerp van de budgetten werd besproken met de subsidiërende overheid i.c. de Stad Gent.
De hier voorgelegde budgetten overschrijden de grenzen van de in de goedgekeurde meerjarenplannen opgenomen bedragen niet.
Een 3e reeks van 8 budgetten over het dienstjaar 2021 werd onderzocht en heeft geen aanleiding gegeven tot het formuleren van opmerkingen en lijken het financieel belang van de gemeente niet te schaden. De voorgestelde budgetten overschrijden de grenzen van de in de goedgekeurde meerjarenplanwijzigingen opgenomen bedragen niet. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De integrale betoelaging van de hierna vermelde werken komt in aanmerking voor kennisneming overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de budgetten de grenzen van de in de goedgekeurde meerjarenplanwijzigingen opgenomen bedragen niet overschrijdt.
De hieronder vermelde werken voor een totaalbedrag van 119.500,00 EUR, opgenomen in de budgetten 2021 (reeks 3) zijn noodzakelijk:

O.L.V. (MA)
- herstel kerk incl. dak- en schilderwerken: 25.000,00 EUR
O.L.V. Sint-Pieters
- herstel kerk incl. houtwormbestrijding en dakwerken: 20.000,00 EUR
Sint-Bavo
- herstel dak kapel: 10.500,00 EUR
Sint-Bernadette
- herstel kerk incl. dak- en betonherstelling: 18.000,00 EUR
Sint-Jacobs
- herstel kerk incl. werken sacristie en houtwormbestrijding: 20.000,00 EUR
Sint-Michiels
- herstel kerk incl. dakwerken en werken sacristiekasten: 10.000,00 EUR
Sint-Niklaas (ZW)
- ereloon binnenrestauratie: 10.000,00 EUR
Sint-Salvator
- herstel kerk incl. dakwerken: 6.000,00 EUR.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* PAT 
Budgetplaats 347810000  
Categorie*
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2021 119.500,00
Totaal 119.500,00


Overzicht van de inkomsten

NVT

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34690 Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van budget 2021 (reeks 3) voor de integrale betoelaging van de hierna vermelde werken overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de budgetten de grenzen van het in de goedgekeurde meerjarenplannen opgenomen bedragen niet overschrijdt. De hieronder vermelde werken voor een totaalbedrag van 119.500,00 EUR opgenomen in de budgetten 2021 (reeks 3) zijn noodzakelijk.
O.L.V. (MA)
- herstel kerk incl. dak- en schilderwerken: 25.000,00 EUR
O.L.V. Sint-Pieters
- herstel kerk incl. houtwormbestrijding en dakwerken: 20.000,00 EUR
Sint-Bavo
- herstel dak kapel: 10.500,00 EUR
Sint-Bernadette
- herstel kerk incl. dak- en betonherstelling: 18.000,00 EUR
Sint-Jacobs
- herstel kerk incl. werken sacristie en houtwormbestrijding: 20.000,00 EUR
Sint-Michiels
- herstel kerk incl. dakwerken en werken sacristiekasten: 10.000,00 EUR
Sint-Niklaas (ZW)
- ereloon binnenrestauratie: 10.000,00 EUR
Sint-Salvator
- herstel kerk incl. dakwerken: 6.000,00 EUR
 


Bijlagen

 • Budget 2021 rks 2 OLV MA
 • Budget 2021 rks 2 OLV St Pieters
 • Budget 2021 rks 2 St Bavo
 • Budget 2021 rks 2 St Bernadette
 • Budget 2021 rks 2 St Jacobs
 • Budget 2021 rks 2 St Michiels
 • Budget 2021 rks 2 St Niklaas (ZW)
 • Budget 2021 rks 2 St Salvator
 • financiele bijlage budget 21 rks 3