Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00214 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Zomerplan Blaarmeersen

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 12/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 12/04/2021 - 20:33
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Evita Willaert; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Hafsa El -Bazioui; Ronny Rysermans; Sofie Bracke; Sami Souguir; Patricia De Beule; Els Roegiers; Zeneb Bensafia; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Sonja Welvaert; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Annelies Storms; Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Karla Persyn; Gert Robert; Anneleen Van Bossuyt; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2021_MV_00214 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Zomerplan Blaarmeersen 2021_MV_00214 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Zomerplan Blaarmeersen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Els Roegiers

Gericht aan

Sofie Bracke

Tijdstip van indienen

wo 07/04/2021 - 11:47

Toelichting

De vorige zomer aan de Blaarmeersen verliep bepaald onrustig: in september 2020 antwoordde de schepen in deze commissie dat de veiligheidsmensen van VestaGuard tijdens de maanden juli en augustus 16.725 keer tussen kwamen. Daarbij werd 49 keer ook de tussenkomst van de politie gevraagd. De schepen kondigde tijdens diezelfde commissie voor de zomer van 2021 ook al enkele uit te werken maatregelen uit: 1) een duidelijker afbakening van een strand- en ligzone en in de strandzone een rustiger familiezone en een meer sportieve zone, 2) de toegang tot de strandzone reguleren via een vorm van crowd control, 3) wat betreft de toegang tot het domein voorrang geven aan Gentenaars en mensen uit de buurt, met een beperking wat betreft de capaciteit voor mensen uit andere provincies, en 4) gerichte identiteitscontroles met mogelijk het ontzeggen van de toegang tot het domein op basis van het reglement van inwendige orde.  

De schepen zei ook de Brusselse gemeenten te hebben aangeschreven over de incidenten tijdens de vorige zomer en kondigde ook een bezoek aan om te bekijken hoe gelijkaardige problemen in De Ster in Sint-Niklaas aangepakt worden. Recent herbevestigde de schepen een aantal van deze aangekondigde maatregelen naar aanleiding van een vechtpartij waarbij (opnieuw) uit Brussel afgezakte jongeren betrokken waren. De maatregelen zouden evenwel pas vanaf juni ingaan.

Vandaar mijn vragen: 

  1. Wat was het antwoord van de Brusselse gemeenten op de brief van de schepen? Welke inzichten of oplossingen heeft het bezoek aan De Ster opgeleverd?
  2. Kan de schepen de toegang tot de Blaarmeersen en specifiek tot de strandzone toelichten: welke vormen van regulering, crowd-control of reservatie komen er en voor wie precies?
  3. Zal de komende zomer gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid tot het ontzeggen van de toegang tot het domein voor amokmakers?

Bespreking

Antwoord

  • Wat was het antwoord van de Brusselse gemeenten op de brief van de schepen? Zal de komende zomer gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid tot het ontzeggen van de toegang tot het domein voor amokmakers? 

Het kabinet van Minister-president Rudi Vervoort liet ons weten dat ze onze brief hebben ontvangen en men vroeg nog extra informatie op in verband met de bezoekersaantallen die we hen even later bezorgden. Tot een inhoudelijk gesprek kwam het niet.  

Op de commissie van 12 april toonde ik samen met beheerder Farys aan welke maatregelen we zullen nemen voor deze zomerwerking.  

Daarnaast is er iets als politioneel beleid en veiligheid op openbaar domein waar de burgemeester aan zet is. Die liet me weten dat de Politiezone Gent contacten heeft met de Brusselse politiediensten. Ook de politiediensten van de Federale politie, Politiezone Gent, SPC (de spoorwegpolitie) en Securail werken nauw samen.  

Concreet betekent dit dat, net zoals de voorbije jaren, amokmakers door de politie gevraagd worden het domein te verlaten. Verder monitort de Politie de situatie. Indien nodig voeren zij met toestemming van de burgemeester systematische identiteitscontroles uit en manen zij overlastbezorgers aan om huiswaarts te keren.

Zo werd ook begin april al samengewerkt.

Politiezone Gent vroeg aan de burgemeester om systematische identiteitscontroles  uit te voeren op donderdag 1/04 en zondag 4/04 op de Blaarmeersen, het traject Blaarmeersen en Sint Pietersstation en omgekeerd. Dit naar aanleiding van de overlast in het recreatiedomein Blaarmeersen in de dagen voorafgaand aan 1/04. 

De politie identificeert dan de jongeren en bij overlast worden de jongeren aangemaand het terrein te verlaten en huiswaarts te keren. 

Maar ook vroeger ingrijpen kan, al van bij aankomst in Gent. Zo is het mogelijk dat jongeren, die gekend zijn voor moeilijkheden in de recente periode of waarvan men vermoedt dat zij overlast of amok willen veroorzaken, direct door de interne veiligheidsdienst van de NMBS (Securail) worden aangesproken in het station. Geruggesteund door de politie worden de potentiële amokmakers aangemaand om de eerstvolgende trein vanuit station Gent Sint-Pieters richting huis te nemen.   

Ik begreep ook dat raadslid Deckmyn op de commissie AFB d.d. maandag 19 april 2021 een vraag zal stellen aan de Burgemeester rond dezelfde problematiek. Dat lijkt mij inderdaad de goede plek om op dit veiligheidsaspect in te gaan.

 

  • Welke inzichten of oplossingen heeft het bezoek aan De Ster opgeleverd? 

Het was een aangenaam gesprek en plaatsbezoek met de beheerder. Verder hebben we ook contact met de Provincie Oost-Vlaanderen die verschillende domeinen aanstuurt.

We merken dat verschillende domeinen met dezelfde problematiek kampen, vooral op echt mooie zomerdagen. We hebben het dan vooral over problemen van het niet-naleven van coronamaatregelen en hier en daar mensen die met slechte bedoelingen afzakken naar de domeinen.

Het antwoord op dat laatste ligt volgens mij in een heel divers pakket aan maatregelen. Het opdelen van het strand in 2 zones zoals we dit jaar willen doen, is daar 1 van. 

Verder blijven we inzetten op sfeerbeheer. En uiteraard blijven we heel nauw samenwerken met de politie en de security mensen die via Farys ingezet worden.

Het idee van een aparte zwemzone voor wie echt baantjes wil trekken, nemen we ook mee na ons bezoek aan De Ster.

 

  • Kan de schepen de toegang tot de Blaarmeersen en specifiek tot de strandzone toelichten: welke vormen van regulering, crowd-control of reservatie komen er en voor wie precies? Een uitgebreid antwoord op deze vraag kreeg u in de uiteenzetting op de commissie VPP van 12 april, mede door de beheerder van het domein, Farys.
di 20/04/2021 - 10:00