Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00216 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Een Gents boekenevenement

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 12/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 12/04/2021 - 20:33
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Evita Willaert; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Hafsa El -Bazioui; Ronny Rysermans; Sofie Bracke; Sami Souguir; Patricia De Beule; Els Roegiers; Zeneb Bensafia; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Sonja Welvaert; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Annelies Storms; Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Karla Persyn; Gert Robert; Anneleen Van Bossuyt; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2021_MV_00216 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Een Gents boekenevenement 2021_MV_00216 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Een Gents boekenevenement

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Het mandaat van de gerechtsmandataris loopt nog tot 19 april maar op het moment van het opstellen van deze vraag, werd reeds duidelijk dat er geen overnemer klaar staat om boek.be en dus ook De Boekenbeurs over te nemen. Ook niet vanuit Gent dus. Gentse lokale handelaars stonden ook niet te springen voor een eventuele komst van een copy-paste van de boekenbeurs zoals die tot nu toe gekend is. Het concept van De Boekenbeurs is duidelijk aan herdenken en herbronnen toe. In de media en in het antwoord op een vraag tijdens het vragenuurtje op de gemeenteraad liet u al verstaan dat een groots boekenevenement in onze Stad een eigen decentraal karakter kan krijgen. 

Het gesprek over de overname op zich en de interesse vanuit de Stad Gent, lijkt ons een uitgelezen kans. We hebben in Gent alvast een goede voedingsbodem voor een Gents boekenevenement met een eigen decentraal karakter. Niet in het minst door de aanwezigheid van eigenzinnige boekhandels, auteurs, cultuurhuizen met een boekenprogramma en literaire initiatieven allerhande, van slam poetry wedstrijden over een boekencafé tot een poëzieroute. 

Indiener(s)

Fourat Ben Chikha

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

wo 07/04/2021 - 16:47

Toelichting

Zijn er, nu er van een grote overname geen sprake meer blijkt te zijn, voldoende en diverse Gentse actoren geïnteresseerd om hiermee verder te gaan? 

Welke signalen krijgt u vanuit de sector zelf? 

Hoe kunnen we daarbij voor een model gaan dat zowel voor lokale boekhandelaars, bestaande literaire initiatieven in Gent, uitgevers, Gentenaars en niet-Gentenaars interessant is?

Bespreking

Antwoord

Het klopt dat er uiteindelijk niemand een bod deed op de overname van Boek.be en de Boekenbeurs, ook vanuit de Gentse regio kwam er dus er geen bod. Daar zijn een aantal redenen voor. 

In de eerste plaats is er de open brief van de Vlaamse uitgeverijen die enkele dagen voor het verlopen van de deadline werd verspreid. Daarin geven de uitgevers aan op zoek te zijn naar een locatie voor een groot boekenevent los van een overname van boek.be. Het ging onder andere om uitgeverijen Borgerhoff & Lamberigts, Clavis, Lannoo, Pelckmans, Standaard Uitgeverij en nog veel meer. Dat maakte een bod op de Boekenbeurs meteen een pak minder interessant. Want waarom investeren in een evenement waar het gros van de Vlaamse uitgevers niet langer aan wil meewerken? 

Ook de voorwaarden in het overnamedossier zouden een rol hebben gespeeld.

Als stadbestuur zouden we uiteraard graag een grootschalig boekenevenement zien ontstaan in onze stad. Dat is ook nog steeds de ambitie, maar we zien het niet als onze taak om dat zelf te organiseren. Om die reden praten we met partners, bijvoorbeeld de organisatoren van de jaarbeurs, en zien we voor de stad eerder een faciliterende rol weggelegd. De komende weken en maanden willen we er alles aan doen om dat nieuwe boekenevenement naar onze stad te halen. Dat wordt geen evidentie, gelet op de ruime interesse voor de boekenbeurs vanuit andere steden. 

Op uw vraag of er voldoende Gentse actoren geïnteresseerd   zijn om hiermee verder te gaan kan ik duidelijk zijn: Ja! Nadat ik de interesse van Gent in de Boekenbeurs kenbaar maakte in de pers werd  ik overstelpt door berichten van Gentse boekenliefhebbers en van diverse spelers om, elk vanuit hun eigen discipline of werkzaamheden, mee hun schouders te zetten onder een boekenbeurs in onze stad. Ik denk dat we nu al kunnen spreken over een heel ruim draagvlak.

De enige kritische noot kwam inderdaad van de lokale boekhandels. Zij maken zich zorgen dat zo’n boekenbeurs te grote concurrentie zal zijn voor hun winkels. Dat is een bezorgdheid waar we alle begrip voor hebben en waar we uiteraard rekening mee houden. Tijdens de vorige gemeenteraad gaf ik al aan dat een Gents boekenevent zeker en vast geen doorslagje mag zijn van de Boekenbeurs zoals we die kennen uit Antwerpen. In een nieuw concept kan er zeker ruimte zijn voor meer dan alleen de uitgeverijen. Er kan zeker ook een rol weggelegd zijn voor de lokale boekhandels, schrijvers, cultuurhuizen, enzovoort. 

Bij voorkeur laten we dit evenement plaats vinden op diverse locaties zodat dit een festiviteit wordt voor onze hele stad. Op die manier kunnen ook de lokale boekhandels er enkel wel bij varen. Het zal er nu op aankomen om ook de uitgeverijen te overtuigen dat Gent de perfecte plek is. We hebben in elk geval heel wat troeven in handen.

Als stad blijven we een ondersteunende rol spelen in dit verhaal en blijven we in nauw contact met Jaarbeurs Gent die zelf aangaf in overleg te gaan met de uitgevers om hun initiatief te ondersteunen, hun diensten ter beschikking te stellen en/of zelfs mee te investeren.

Tot zover mijn antwoord.

di 13/04/2021 - 13:48