Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00218 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Lam Gods te bezoeken met UiTPAS?

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 12/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 12/04/2021 - 20:33
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Evita Willaert; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Hafsa El -Bazioui; Ronny Rysermans; Sofie Bracke; Sami Souguir; Patricia De Beule; Els Roegiers; Zeneb Bensafia; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Sonja Welvaert; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Annelies Storms; Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Karla Persyn; Gert Robert; Anneleen Van Bossuyt; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2021_MV_00218 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Lam Gods te bezoeken met UiTPAS? 2021_MV_00218 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Lam Gods te bezoeken met UiTPAS?

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Het pas geopende bezoekerscentrum aan de Sint-Baafskathedraal schijnt een voltreffer te zijn. Men kan het Lam Gods eindelijk bekijken in de omstandigheden die het verdient: mooie architectuur, beter zichtbaar dan ooit, perfect geklimatiseerd en op alle vlakken zo veilig mogelijk. De bezoekerservaring wordt nog versterkt door het gebruik van een augmented realitybril. Ik kijk er alvast enorm naar uit om dit alles met eigen ogen te gaan bewonderen.

De basisprijs voor een bezoek werd door de kerkfabriek verhoogd naar 15 euro. Gezien de noodzakelijke en stevige investering die gebeurd is en de veel betere bezoekerservaring heb ik daar begrip voor. We moeten er echter oog voor hebben dat een topstuk als het Lam Gods voor iedereen toegankelijk blijft, het gaat dan ook om een prachtig stukje Gentse cultuurgeschiedenis, dat erg tot de verbeelding spreekt. We beschikken over een ideaal instrument om die brede toegankelijkheid te garanderen: de alom gekende UiTPAS. Tot op heden wordt er echter geen kortingstarief i.k.v. de UiTPAS aangeboden.

Indiener(s)

Stephanie D'Hose

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

wo 07/04/2021 - 20:31

Toelichting

Kan u in overleg treden met de kerkfabriek met de vraag of men wil instappen in het UiTPAS-programma?

Bespreking

Antwoord

De voorbije periode is er meermaals overleg geweest tussen onze UiTPAS- coördinator en het team van de kerkfabriek. Begin maart ontvingen we de bevestiging dat de kerkfabriek akkoord gaat met de integratie van UiTPAS.  

Goed nieuws dus, voor Gentenaars met het kansenstatuut. Zoals u weet zal een persoon in armoede door het gebruik van de UiTPAS slechts 20% van de ticketprijs betalen. Onze stad neemt 40% van de normale prijs op zich en de kerkfabriek zelf de overige 40%.

De UiTPAS - samenwerkingsovereenkomst is opgemaakt en werd aan de kerkfabriek bezorgd. Door de drukte van de opening van het nieuwe bezoekerscentrum was het voor de kerkfabriek echter niet haalbaar de integratie met UiTPAS te realiseren voor de opening. 

Ondertussen werd de installatie van de hardware en software wel aangevraagd bij District09 en werden de nodige aanvragen gedaan bij Publiq om de aansluiting bij UiTPAS te implementeren.  Er ligt nog geen concrete datum  vast voor de effectieve uitrol van de installatie van de UiTPAS software en hardware, maar alle voorbereidingen zijn alvast getroffen. 

Van zodra de aansluiting rond is, zal dit ook gecommuniceerd worden via de kanalen van o.a. UiTinGent.

di 13/04/2021 - 13:49