Terug
Gepubliceerd op 07/07/2021

Notulen  commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)

ma 12/04/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Evita Willaert; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Hafsa El -Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Sofie Bracke; Sami Souguir; Patricia De Beule; Els Roegiers; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden; Annelies Storms; Christiaan Van Bignoot; Zeneb Bensafia; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Karla Persyn; Gert Robert; Anneleen Van Bossuyt; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche

Agendapunten

IR 1.

2021_MV_00179 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Padel

Datum beslissing: ma 12/04/2021 - 20:33
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Evita Willaert; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Hafsa El -Bazioui; Ronny Rysermans; Sofie Bracke; Sami Souguir; Patricia De Beule; Els Roegiers; Zeneb Bensafia; Emmanuelle Mussche
Afwezig
Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Sonja Welvaert; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Annelies Storms; Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Karla Persyn; Gert Robert; Anneleen Van Bossuyt; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Emmanuelle Mussche
IR 1.

2021_MV_00179 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Padel

2021_MV_00179 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Padel

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Padel is op enkele jaren tijd enorm populair geworden. De Tijd kopte recent nog ‘uurtje padel meer gegeerd dan Tomorrowlandticket’. De redenen zijn niet ver te zoeken: het is een heel toegankelijke sport – men beleeft er vanaf de eerste sessie plezier aan – en het wordt meestal met vier gespeeld, ook het voorbije jaar kon men dus blijven padellen.

In Gent kan je al op meerdere plaatsen padel spelen: bij Padel 4U2 in Gentbrugge als oudste club van het land, bij hockey- en tennisclub Gantoise aan de Watersportbaan of bij TC De Krijte in Oostakker. Veel clubs barsten echter uit hun voegen, er zijn bijna overal wachtlijsten. Ik vernam dan ook al van verschillende Gentenaars dat ze noodgedwongen uitwijken naar clubs rond Gent.

In Gentbrugge gaf men eerder al aan nog ruimte te zien voor een beperkte uitbreiding.

Indiener(s)
Stephanie D'Hose
Gericht aan
Sofie Bracke
Tijdstip van indienen
do 18/03/2021 - 15:54
Toelichting

Is een uitbreiding van de padelclub in Gentbrugge mogelijk? Bent u daarover in overleg met de uitbater?

Hebt u weet van andere lopende initiatieven rond padel in Gent?

Bespreking
Antwoord

In 2020 werd voor de sportsite aan de Emanuel Hielstraat een ruimte- en behoeftestudie uitgevoerd. De opdracht werd gegund aan Ernst & Young en de huidige gebruikers (atletiekclub Stax, atletiekclub KRC, Sport@round, Padel 4U2 en Padel Academy) werden hierbij betrokken.
 Deze studie reikt een aantal actiepunten en verbeterpunten aan. 

 • Een van de belangrijkste is dat de samenwerking tussen de clubs dient verbeterd te worden. De sportdienst neemt hier het voortouw en organiseert nu op frequente basis een overlegcomité. 
 • Ook wat het ruimtelijk aspect betreft werden 2 conclusies getrokken. 
  1. De huidige infrastructuur zet een rem op de samenwerking tussen de clubs (iedere club heeft zijn eigen lokalen en bergingen, er is geen gedeeld gebruik, er is geen gemeenschappelijk gebruik van sportmateriaal,…). 
  2. Verder is er nood aan infrastructurele ingrepen om het potentieel van de site te ontwikkelen. Voor dit laatste werden 3 scenario’s uitgewerkt die allen voorzien in een uitbreiding met padelkooien. Deze scenario’s zijn echter niet gedragen door een masterplan. Om deze reden is de studie na afronding ook voorgelegd aan de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en de Stadsbouwmeester. Er zal op korte termijn gewerkt worden naar een masterplan. De sportdienst zal hier de trekkersrol opnemen en de opstart van deze opdracht is voorzien voor begin 2022. 

 

Het klopt dat er vandaag een enorme vraag is naar padelterreintjes en we vangen op dat het niet evident is om nog op normale uren te reserveren. De sportdienst en de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning worden dan ook vaak gecontacteerd door vele kandidaat-investeerders uit de privémarkt. Deze vragen gaan vooral over het ter beschikking stellen van grond/vastgoed, stedenbouwkundige voorschriften, de uitbouw van bestaande bij de Stad Gent gehuurde sportinfrastructuur met padel-faciliteiten, mogelijkheid voor subsidies, tijdelijke inrichtingen, … Uiteraard helpen de diensten voor zover zij kunnen. 

Er zijn inderdaad een aantal initiatieven lopende om op relatief korte termijn te voorzien in extra padelinfrastructuur. De Dienst Stedelijke Vernieuwing is een project gestart rond de invulling van de Arsenaalsite in Gentbrugge. Invullen met sport zou hier kunnen voor een tijdelijke periode (ongeveer een 5-tal jaar). Een aantal kandidaat-investeerders hebben zich ondertussen op de verzamellijst bij Stedelijke Vernieuwing laten zetten. Voor de locatie koppelingsgebied Rieme-Oost, op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen zit momenteel een ontwikkelingsproject in onderzoeksfase. Het koppelingsgebied bestaat uit 2 delen, waarvan een stuk op het grondgebied van de Gent ligt (tussen de woonkern Rieme (Evergem) en het kanaal Gent-Terneuzen). Dit gebied, dat momenteel toehoort aan de VLM, wordt mogelijks ingericht als parkgebied met deels recreatieve bestemming. De randvoorwaarden voor de invulling dienen hier nog bepaald te worden. De piste voor tennis en padel worden hier ook onderzocht.

Kortom, er is een grote vraag naar padel in Gent. Tegelijk is de ruimtelijke puzzel niet eenvoudig te leggen. Zoals ik ook in mijn beleidsnota Sport aanhaalde, is ruimte schaars. Maar we doen er alles aan met de betrokken diensten om kandidaat-investeerders vooruit te helpen. 

Ik hoop u hiermee voldoende geantwoord te hebben.  

20 werd voor de sportsite aan de Emanuel Hielstraat een ruimte- en behoeftestudie uitgevoerd. De opdracht werd gegund aan Ernst & Young en de huidige gebruikers (atletiekclub Stax, atletiekclub KRC, Sport@round, Padel 4U2 en Padel Academy) werden hierbij betrokken.
 Deze studie reikt een aantal actiepunten en verbeterpunten aan. 

 • Een van de belangrijkste is dat de samenwerking tussen de clubs dient verbeterd te worden. De sportdienst neemt hier het voortouw en organiseert nu op frequente basis een overlegcomité. 
 • Ook wat het ruimtelijk aspect betreft werden 2 conclusies getrokken. 
  1. De huidige infrastructuur zet een rem op de samenwerking tussen de clubs (iedere club heeft zijn eigen lokalen en bergingen, er is geen gedeeld gebruik, er is geen gemeenschappelijk gebruik van sportmateriaal,…). 
  2. Verder is er nood aan infrastructurele ingrepen om het potentieel van de site te ontwikkelen. Voor dit laatste werden 3 scenario’s uitgewerkt die allen voorzien in een uitbreiding met padelkooien. Deze scenario’s zijn echter niet gedragen door een masterplan. Om deze reden is de studie na afronding ook voorgelegd aan de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en de Stadsbouwmeester. Er zal op korte termijn gewerkt worden naar een masterplan. De sportdienst zal hier de trekkersrol opnemen en de opstart van deze opdracht is voorzien voor begin 2022.  

Het klopt dat er vandaag een enorme vraag is naar padelterreintjes en we vangen op dat het niet evident is om nog op normale uren te reserveren. De sportdienst en de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning worden dan ook vaak gecontacteerd door vele kandidaat-investeerders uit de privémarkt. Deze vragen gaan vooral over het ter beschikking stellen van grond/vastgoed, stedenbouwkundige voorschriften, de uitbouw van bestaande bij de Stad Gent gehuurde sportinfrastructuur met padel-faciliteiten, mogelijkheid voor subsidies, tijdelijke inrichtingen, … Uiteraard helpen de diensten voor zover zij kunnen. 

Er zijn inderdaad een aantal initiatieven lopende om op relatief korte termijn te voorzien in extra padelinfrastructuur. De Dienst Stedelijke Vernieuwing is een project gestart rond de invulling van de Arsenaalsite in Gentbrugge. Invullen met sport zou hier kunnen voor een tijdelijke periode (ongeveer een 5-tal jaar). Een aantal kandidaat-investeerders hebben zich ondertussen op de verzamellijst bij Stedelijke Vernieuwing laten zetten.

Voor de locatie koppelingsgebied Rieme-Oost, op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen zit momenteel een ontwikkelingsproject in onderzoeksfase. Het koppelingsgebied bestaat uit 2 delen, waarvan een stuk op het grondgebied van de Gent ligt (tussen de woonkern Rieme (Evergem) en het kanaal Gent-Terneuzen). Dit gebied, dat momenteel toehoort aan de VLM, wordt mogelijks ingericht als parkgebied met deels recreatieve bestemming. De randvoorwaarden voor de invulling dienen hier nog bepaald te worden. De piste voor tennis en padel worden hier ook onderzocht.

Kortom, er is een grote vraag naar padel in Gent. Tegelijk is de ruimtelijke puzzel niet eenvoudig te leggen. Zoals ik ook in mijn beleidsnota Sport aanhaalde, is ruimte schaars. Maar we doen er alles aan met de betrokken diensten om kandidaat-investeerders vooruit te helpen. 

Ik hoop u hiermee voldoende geantwoord te hebben.  

wo 14/04/2021 - 10:06
IR 2.

2021_MV_00196 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: kunstwerken in bewaring bij het MSK

Datum beslissing: ma 12/04/2021 - 20:33
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Evita Willaert; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Hafsa El -Bazioui; Ronny Rysermans; Sofie Bracke; Sami Souguir; Patricia De Beule; Els Roegiers; Zeneb Bensafia; Emmanuelle Mussche
Afwezig
Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Sonja Welvaert; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Annelies Storms; Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Karla Persyn; Gert Robert; Anneleen Van Bossuyt; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Emmanuelle Mussche
IR 2.

2021_MV_00196 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: kunstwerken in bewaring bij het MSK

2021_MV_00196 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: kunstwerken in bewaring bij het MSK

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Mijnheer de Schepen,

 

Reeds van in februari 2014 stel ik vragen over de kunstwerken die in bewaring zijn bij het MSK sedert WOII. Er zijn twee dossiers, waarvan een dossier – mede dankzij de inzet van uw voorganger, schepen Storms - opgelost werd in 2017.

Dit dossier ging over de twee kunstwerken van Frits Van Den Berghe, die in 2017 , na welgeteld 77 jaar in bewaring te zijn bij het museum, teruggekeerd zijn bij de erfgenamen van Emile Henri David, een Joods verzetsman. 

 

Het andere dossier gaat over vier kunstwerken die na de Tweede Wereldoorlog gerecupereerd werden uit Duitsland door de Belgische staat: ‘De Kruisdraging’ van de Monogrammist DR, ‘Landschap met boerderij’ van Pieter De Bloot, ‘Sint-Joriskermis’ van Gilles Mostaert en de ‘Dorpsadvocaat’ van Pieter Breughel de jonge. Deze werken zijn nog steeds bij het MSK in bewaring.

 

Drie van de vier kunstwerken kregen – na afsluiten van het onderzoek door de Commissie Buysse – de vermelding ‘sluitende herkomst’, wat betekent dat er geen aanleiding of indicatie werd gevonden om de kunstwerken als ‘roofkunst’ (geroofd & gestolen) te beschouwen.

 

Het vierde kunstwerk, de Dorpsadvocaat van Pieter Breughel de jonge, kreeg deze vermelding niet. Meer nog, er werd door de Commissie Buysse aanbevolen om verder onderzoek te doen.  Zij stelden immers in hun eindrapport dat de herkomst van het kunstwerk niet sluitend is, en mogelijks in aanmerking kan komen voor restitutie aan een eventueel rechtmatige eigenaar.  Tevens werd door  voormalig minister Peeters gesteld dat het volgende onderzoek zou gevoerd worden naar dit schilderij van Brueghel.

Indiener(s)
Anne Schiettekatte
Gericht aan
Sami Souguir
Tijdstip van indienen
vr 26/03/2021 - 11:12
Toelichting

Vragen:

 • Heeft u kennis dat er ondertussen een onderzoek werd opgestart, dat waarschijnlijk zal gevoerd worden door de cel recuperatie geroofde goederen van de FOD Economie?
 • Indien zo, kan u een stand van zaken opgeven?
Bespreking
Antwoord

De Studiecommissie Buysse heeft inderdaad in juli 2001 in haar publicatie De bevindingen over de bezittingen van de slachtoffers van de Jodenvervolging in België het schilderij ‘’De dorpsadvocaat’ van Pieter Brueghel de Jonge vermeld als “van ongekende afkomst”. 

De ‘Cel recuperatie geroofde goederen tijdens de Tweede Wereldoorlog in België’ van de FOD Economie heeft op vraag van haar voormalige voogdijminister Kris Peeters onderzoek gevoerd naar de herkomst van dit kunstwerk.

Ik ga in op de resultaten van dit archivalisch onderzoek. 

De cel stelde uit onderzoek in de naoorlogse archieven van de ‘Dienst Economische Recuperatie’ vast dat het schilderij onder de nazibezetting van België op 12 mei 1941 openbaar werd verkocht in de veilingzaal van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel – het is vooralsnog onduidelijk aan wie dat zou zijn verkocht. Volgens dezelfde archiefbron kwam het schilderij in 1942 in bezit van het Kunsthaus Malmedé in Keulen.

Kort na de Tweede Wereldoorlog werd het schilderij door de geallieerden teruggevonden en voorlopig ondergebracht in de waterburcht Schloss Dyck te Jüchen in de deelstaat Nordrein-Westfalen. Aansluitend werd het schilderij door de geallieerden overgemaakt aan de Belgische instanties, waarna het ondergebracht werd in het MSK.  

 

Een bijkomend archivalisch onderzoek leert ons dat in 1945 door de Stichting Nederlands Kunstbezit in Nederland een gelijkaardig onderzoek gestart werd naar de herkomst van vermoedelijk hetzelfde schilderij. Uit dit onderzoek, dat dateert van 14 november 1945, blijkt dat het schilderij verkocht werd op 1 januari 1938 door de Amsterdamse kunsthandelaar Jan Dik aan het Kunsthaus Malmedé in Keulen voor de som van 15.000 gulden. Uit onderzoek blijkt aansluitend dat de Stichting op een bepaald moment het onderzoek naar het schilderij heeft stopgezet en intern geschrapt, omdat volgens de Stichting het kunstwerk uit oorspronkelijk Belgisch bezit kwam.

De tegenstrijdigheid tussen enerzijds de Belgische archiefbronnen – die aangeven dat Kunsthaus Malmedé het schilderij in 1942 verwierf – en anderzijds de Nederlandse archiefbronnen – die aangeven dat Kunsthaus Malmedé het schilderij op 1 januari 1938 verwierf –, kan voorlopig niet verklaard worden.

Er is tot nog toe ook geen antwoord gevonden op de vraag wie het schilderij in mei 1941 in de veilingzaal van het Paleis voor Schone Kunsten verkocht, van wie het, met andere woorden, op dat ogenblik afkomstig was.

Tot nog toe zijn de herkomstgegevens dus niet sluitend. De aanduiding op het intern aangifteformulier van de voormalige Dienst Economische Recuperatie dat het kunstwerk afkomstig zou zijn van een “Belgisch verzamelaar” blijft te vaag en kan voorlopig niet verder verduidelijkt worden. 

Er bestaat ook onduidelijkheid over de datum van verwerving door het Kunsthaus Malmedé.

Tot nog toe zijn er ook geen precieze aanwijzingen terug te vinden die het in hoge mate waarschijnlijk maken dat er sprake kan geweest zijn van verkoop onder dwang, diefstal of confiscatie.

Het onderzoek naar de herkomst van De dorpsadvocaat van Pieter Brueghel de Jonge, dat tot vandaag bewaard wordt in het MSK, blijft dus voorlopig open. De tot nog toe gekende archiefbronnen zijn ontoereikend om uitsluitsel te geven.

Men weet ook niet aan wie het verkocht werd in 1941. 

Het werk blijft, zolang het onderzoek blijft verderlopen, in bewaring in het depot van het MSK.

di 13/04/2021 - 13:47
IR 3.

2021_MV_00211 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Data gebruiken en beschermen

Datum beslissing: ma 12/04/2021 - 20:33
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Evita Willaert; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Hafsa El -Bazioui; Ronny Rysermans; Sofie Bracke; Sami Souguir; Patricia De Beule; Els Roegiers; Zeneb Bensafia; Emmanuelle Mussche
Afwezig
Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Sonja Welvaert; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Annelies Storms; Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Karla Persyn; Gert Robert; Anneleen Van Bossuyt; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Emmanuelle Mussche
IR 3.

2021_MV_00211 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Data gebruiken en beschermen

2021_MV_00211 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Data gebruiken en beschermen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Onze samenleving werkt steeds meer datagestuurd, ook ons stadsbeleid kan niet achterblijven. We kunnen door beschikbare data verstandig te gebruiken onze dienstverlening naar de burger namelijk een stuk klantvriendelijker maken. Het zou voor de burger alleszins een meerwaarde zijn als alle mogelijke attesten (burgerlijke stand, omgevingsvergunning,…) op een centrale plaats te vinden zijn.

In uw beleidsnota las ik dat u sterk wil inzetten op die klantvriendelijkheid, o.a. door het ‘only once’-principe te hanteren: een burger moet zijn of haar gegevens dan maar één maal overmaken aan de stad, ze worden bij een volgende toepassing of aanvraag automatisch overgenomen. Hetzelfde principe werkt ook over verschillende overheden of partners heen, de stad werkt op dat vlak dan ook samen met het Vlaamse en federale niveau.

Het is ook de ambitie om de burger op die manier te laten weten op welke subsidies of ondersteuning hij of zij mogelijk recht heeft. Door die automatische rechtentoekenning zorgen we er maximaal voor dat ondersteuning ook effectief terechtkomt bij wie er aanspraak op kan maken.

Het is evident dat we met al deze data van burgers en andere klanten ook verstandig moeten omspringen. En ze maximaal moeten beschermen. Kijk maar naar het recente Facebook-lek waarbij de gegevens van 533 miljoen gebruikers, waaronder 3 miljoen Belgen, buitgemaakt werden. Er zijn online nu eenmaal malafide figuren en organisaties die deze data maar al te graag gebruiken om mensen te misleiden, we beschermen onze gegevens dus maar beter zelf.

In uw beleidsnota besteedt u de nodige aandacht aan gegevensbescherming, en uiteraard handelen we als stad bij het verzamelen en de verwerking van persoonsgegevens ook steeds conform de Europese wetgeving ter zake, GDPR.

Indiener(s)
Christophe Peeters
Gericht aan
Sofie Bracke
Tijdstip van indienen
di 06/04/2021 - 20:10
Toelichting

Ziet u nog mogelijke toepassingen om met de data waarover de stad beschikt de dienstverlening nog te verbeteren?

Welke initiatieven werden er al genomen om de beschikbare data maximaal te beschermen? Welke stappen kunnen er nog gezet worden?

Hoe verloopt de samenwerking met de Vlaamse en federale overheid, zowel qua data-uitwisseling i.f.v. proactieve dienstverlening als qua gegevensbescherming?
Bespreking
Antwoord
 • Ziet u nog mogelijke toepassingen om met de data waarover de stad beschikt de dienstverlening nog te verbeteren?

Om de dienstverlening nog te verbeteren door middel van gebruik van data lopen er verschillende initiatieven. Ik som enkele op: 
 

 • ‘PROBE’: door de data die in de College en GR-besluiten zit computer-leesbaar te maken, wordt ze ook toegankelijker voor burgers. Het wordt eenvoudiger om de besluiten te doorzoeken en te achterhalen wat voor hen specifiek van belang is. Dit verbetert zowel de toegankelijkheid van het bestuur, als de transparantie. Omdat dit gaat over data die publiek beschikbaar (moeten) zijn, is hier geen probleem voor GDPR en privacy voorzien. 
 • Project ‘Innovatieve dienstverlening’: via dit project wil de Stad Gent inzetten op gepersonaliseerde  en proactieve dienstverlening. Een actie trouwens die ook in mijn beleidsnota Publiekszaken vermeld stond. Er wordt gestart met een onderzoekstraject waarbij nagegaan wordt welke databanken er gebruikt kunnen worden, hoe de gegevens extra beschermd kunnen worden, en hoe een burger kan aangeven van welke data de toepassing gebruik mag maken (de toepassing kan je bijvoorbeeld aanraden om een subsidie aan te vragen voor het isoleren van je spouwmuren als die mag weten dat je een aanvraag tot verbouwing ingediend hebt). Maar de burger blijft controle houden, en kan zelf aangeven wat er gebruikt mag worden en wat niet via een persoonlijk profiel. De voornaamste win is dat burgers op deze manier meer gepersonaliseerde dienstverlening krijgen, en weten voor welke subsidies ze in aanmerking komen of welke andere diensten nuttig zouden kunnen zijn voor hun.
 • Hierop volgt het chatbot project. Deze bouwt voort op het project ‘innovatieve dienstverlening’. Naast het eenvoudig kunnen opvragen van informatie, kan de chatbot met jou ook de stappen doorlopen die ik net benoemde in het project innovatieve dienstverlening. Ook dit project zal bijna aan de onderzoeksfase beginnen. 

 

 • Welke initiatieven werden er al genomen om de beschikbare data maximaal te beschermen? Welke stappen kunnen er nog gezet worden?

Security & systeembeveiliging

Data beschermen wordt toegepast in verschillende lagen en systemen binnen onze infrastructuur. Om een beter zicht te krijgen op hoe we onze data beschermen is het ook nuttig om te weten tegen welk type bedreigingen we onze data beschermen.  

In de maand maart 2021 werden bijvoorbeeld 124 security incidenten gemeld aan de servicedesk door de Groep Gent medewerkers. 94 daarvan werden gecategoriseerd onder ‘phishing’. Bij verdere analyse bleek maar liefst 1498 medewerkers een phishing e-mail te hebben ontvangen. Een hacker kan met behulp van dergelijke phishing e-mails toegang krijgen tot de account van een medewerker en op die manier data stelen waar deze medewerker toegang tot heeft. Daarnaast werden ook 8 hoge risico aanmeldingen gedetecteerd door Microsoft op onze O365-omgeving. Microsoft kan, met behulp van Artificiële Intelligentie, detecteren wanneer een aanmelding op een O365-account niet legitiem is door middel van de plaats van het aanmelden (bijvoorbeeld Verenigde Staten of China) en/of het tijdstip (bijvoorbeeld ’s nachts in het weekend). Van deze 8 hoge risico aanmeldingen bleken er 6 positieve hacking pogingen tussen te zitten. De overige 19 incidenten hadden te maken met verschillende zaken zoals onbeschikbaarheden, potentiële hacking en gestolen toestellen. Zoals steeds nemen we security incidenten ernstig en pakken we deze met hoge prioriteit op. 

Dit met betrekking tot de gemelde security incidenten door medewerkers van Groep Gent en collega’s bij District09. Maar onze security infrastructuur houdt hierbij al zeer veel zaken tegen alvorens het terecht komt bij onze medewerkers. Dagelijks worden er gemiddeld 40 000 spam of phishing e-mails onderschept, 1 000 websites geblokkeerd die malware verspreiden en 5 malware geblokkeerd op de pc’s van medewerkers. Malware is trouwens elke software die gebruikt wordt om computersystemen te verstoren, gevoelige informatie te verzamelen of toegang te krijgen tot private computersystemen. Om deze bedreigingen te beperken hebben we al verschillende acties en initiatieven ondernomen. We zijn onder andere een phishing campagne gestart in oktober 2020 voor alle medewerkers. Hierbij hebben we specifiek gerichte phishing e-mails gestuurd naar de medewerkers. Na de test hebben we ook informatie gegeven over hoe een phishing e-mail kan gedetecteerd worden en wat de medewerker moet doen in het geval de medewerker een phishing e-mail ontvangt.  Daarnaast hebben we in het recente verleden twee security projecten opgestart omtrent GDPR en veilige softwareontwikkeling. Het team Security binnen de dienst IT-Coördinatie van District09 werkt, samen met collega’s van de dienst IT services, permanent aan een veilige en betrouwbare IT omgeving.  Al blijft security een opdracht voor alle gebruikers.

Om security en privacy correct en proportioneel toe te passen binnen de organisatie is correct beheer en beleid nodig. Om een antwoord te bieden op onze hedendaagse bedreigingen staan er nog een aantal initiatieven op de plank. Concreet hebben we onderzocht hoe we ons netwerk veiliger kunnen maken met behulp van ‘Network Access Control’ (Dit is een benadering van computerbeveiliging die probeert de technologie voor eindpuntbeveiliging, gebruikers- of systeemverificatie en handhaving van netwerkbeveiliging te verenigen). Daarnaast werd ook een ‘e-mail security’ initiatief ingediend om de hedendaagse voelbare bedreigingen omtrent e-mail (zoals phishing) te verminderen. Beide zaken staan moeten binnenkort verdere uitvoering kennen (na goedkeuring van de digitaliseringscommissie).  

De ambities omtrent security die beschreven staan in mijn beleidsnota ‘Meer dan een slimme stad – Data, innovatie en digitalisering’ willen we dan ook verder realiseren. We onderzoeken momenteel hoe een Security Operations Center er zou kunnen uitzien in District09. Het spreekt voor zich dat, met behulp van een Security Operations Center, we een beter en completer zicht krijgen op de hedendaagse bedreigingen op de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van data en hier ook adequaat naar kunnen handelen. Daarnaast willen we inzetten op ethisch hacken met behulp van betrouwbare en beheersbare ethisch hackerplatformen. Om een veiliger netwerk na te streven wordt gewerkt naar een zerotrust-netwerk. (Met het ‘Network Access Control’ zetten we hierbij alvast een eerste stap naar een zero-trust netwerk). 

Organisatie en data 

Naast security en systeembeveiliging sluit de organisatie ook mee aan op het ‘Burgerprofiel’ dat ontwikkeld is door de Vlaamse overheid, en dat open staat voor lokale besturen. In het voorjaar 2021 publiceren we de eerste statussen van Gentse producten binnen dit Burgerprofiel. Het burgerprofiel is enkel te openen met een digitale sleutel (= sterke authenticatie via bvb eID of itsme). Het is een bewuste keuze om statussen van uw dossiers als burger niet in Mijn Gent op te nemen (dat beveiligd is met gebruikersnaam en wachtwoord) en hiervoor dus wel aan te sluiten op het Burgerprofiel omwille van de hogere beveiligingsgraad. Eind 2021 publiceren we de eerste statussen voor producten voor ondernemers in het e-loket voor ondernemers. In het Vlaamse Burgerprofiel kan de burger zelf zijn attesten uit het rijksregister opvragen. Hij kan dit ook via stad.gent, eveneens na sterke authenticatie. Er zullen geleidelijk aan meer en meer producten uit onze dienstverlening gekoppeld worden aan het Burgerprofiel. Op die manier kan de Gentse burger zijn interacties met de Vlaamse/federale en lokale overheid op 1 plek digitaal opvolgen.  

Omdat digitaliseringsprojecten te maken kunnen krijgen met het verwerken van persoonsgegevens, geeft onze DPO feedback hierop in de voorbereidende organen. Deze betrokkenheid van de DPO zorgt ervoor dat we preventief te werk kunnen gaan. Dit past volledig binnen het GDPR-principe van ‘privacy by design’. 

 Hoe verloopt de samenwerking met de Vlaamse en federale overheid, zowel qua data-uitwisseling i.f.v. proactieve dienstverlening als qua gegevensbescherming? 

Ons Gents project ‘proactieve dienstverlening’ werkt  een oplossing uit om op basis van beschikbare gegevens bij authentieke bronnen, maar ook bij eigen OCMW- en stadsbronnen, onze dienstverlening proactief aan rechthebbenden toe te kennen. Doelstelling is enerzijds om de non-take up van bepaalde rechten tegen te gaan en anderzijds om de administratieve lasten te verminderen en het only-once principe (=1 keer je gegevens geven) te realiseren op een GDPR-conforme werkwijze. 

In september vorig jaar kende Stad Gent voor een eerste keer proactief de korting op kinderopvang en kosten in stedelijke scholen automatisch toe aan ouders die een leefloon ontvangen. In april kent  Stad Gent op basis van een bevraging van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) aan Gentse burgers met een sociaal statuut gratis huisvuilzakken toe. Bovendien zal voor beide dienstverleningen per kwartaal een nieuwe bevraging van de KSZ gebeuren zodat ook nieuwe rechthebbenden in de toekomst sneller hun rechten krijgen. Hiertoe werd eind maart een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de KSZ ondertekend. 

Verder ligt nog een project op de plank (voetnoot: na goedkeuring op digitaliseringscommissie) om een fundament uit te bouwen waarbij persoonsgegevens in authentieke bronnen én in eigen Gentse bronnen (bvb OCMW-gegevens over mensen in schuldbemiddeling) op het moment van een aanvraag in realtime afgetoetst worden aan de geldende criteria. Dit zal in het najaar voor UITPAS opgeleverd worden. Zo kunnen we bij aankoop van een UITPAS in realtime controleren of iemand recht heeft op het kansentarief of niet. Een medewerker zal in de uitgewerkte oplossing enkel het advies op basis van de verwerkte data te zien krijgen in plaats van de volledige gegevensset. Eens opgeleverd voor UITPAS zal deze oplossing voor vele andere dienstverleningen snel, en goedkoop opgezet kunnen worden. 

De oplossing maakt gebruik van het MAGDA-platform op Vlaams niveau. Uiteraard is de DPO in dit verhaal en in dit project nauw betrokken. 

We werken het only-once principe op een GDPR-conforme wijze uit. Daarbij is het weliswaar belangrijk op te merken dat elk concreet initiatief de GDPR-toets doorloopt. Volgens de GDPR mogen persoonsgegevens namelijk enkel verzameld en gebruikt worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven doeleinden; moet elk doeleinde rechtmatig zijn door onder andere een wettelijke grond of de toestemming van de betrokkene; en mogen slechts de gegevens gebruikt worden die strikt noodzakelijk zijn voor het concrete doeleinde. Indien we persoonsgegevens van andere overheden wensen te gebruiken voor een concreet initiatief, dan dient er ook telkens per doeleinde een protocol gesloten te worden die de doorgifte toetst aan alle basisbeginselen van de GDPR. 

Tot slot is op vraag van stad Gent en in samenwerking met VVSG, een wetswijziging op federaal niveau goedgekeurd waardoor nu (voetnoot: we wachten nog op goedkeuring parlement) ook steden en gemeenten de toegang kunnen krijgen tot fiscale inkomensgegevens van hun burgers. 

Via het fundament dat in ons project nu voor UITPAS wordt uitgewerkt zullen we in de toekomst dus ook die fiscale gegevens kunnen bevragen om proactief ook andere rechten aan burgers met een laag inkomen toe te kennen. De samenwerking met andere overheden en de VVSG loopt tot nu toe meestal vlot. We vinden bereidwillige collega’s op andere niveaus om samen de nodige protocollen, ter begeleiding van de uitwisseling van persoonsgegevens, op te stellen alsook om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de persoonsgegevens. 

Je ziet, we hebben hier als Stad Gent reeds mooie stappen gezet, mede te danken aan een goede samenwerking tussen collega’s van District 09, Data en Informatie en Organisatieontwikkeling en de dichte samenwerking met oa de Vlaamse Overheid.

ma 19/04/2021 - 09:41
IR 4.

2021_MV_00214 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Zomerplan Blaarmeersen

Datum beslissing: ma 12/04/2021 - 20:33
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Evita Willaert; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Hafsa El -Bazioui; Ronny Rysermans; Sofie Bracke; Sami Souguir; Patricia De Beule; Els Roegiers; Zeneb Bensafia; Emmanuelle Mussche
Afwezig
Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Sonja Welvaert; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Annelies Storms; Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Karla Persyn; Gert Robert; Anneleen Van Bossuyt; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Emmanuelle Mussche
IR 4.

2021_MV_00214 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Zomerplan Blaarmeersen

2021_MV_00214 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Zomerplan Blaarmeersen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)
Els Roegiers
Gericht aan
Sofie Bracke
Tijdstip van indienen
wo 07/04/2021 - 11:47
Toelichting

De vorige zomer aan de Blaarmeersen verliep bepaald onrustig: in september 2020 antwoordde de schepen in deze commissie dat de veiligheidsmensen van VestaGuard tijdens de maanden juli en augustus 16.725 keer tussen kwamen. Daarbij werd 49 keer ook de tussenkomst van de politie gevraagd. De schepen kondigde tijdens diezelfde commissie voor de zomer van 2021 ook al enkele uit te werken maatregelen uit: 1) een duidelijker afbakening van een strand- en ligzone en in de strandzone een rustiger familiezone en een meer sportieve zone, 2) de toegang tot de strandzone reguleren via een vorm van crowd control, 3) wat betreft de toegang tot het domein voorrang geven aan Gentenaars en mensen uit de buurt, met een beperking wat betreft de capaciteit voor mensen uit andere provincies, en 4) gerichte identiteitscontroles met mogelijk het ontzeggen van de toegang tot het domein op basis van het reglement van inwendige orde.  

De schepen zei ook de Brusselse gemeenten te hebben aangeschreven over de incidenten tijdens de vorige zomer en kondigde ook een bezoek aan om te bekijken hoe gelijkaardige problemen in De Ster in Sint-Niklaas aangepakt worden. Recent herbevestigde de schepen een aantal van deze aangekondigde maatregelen naar aanleiding van een vechtpartij waarbij (opnieuw) uit Brussel afgezakte jongeren betrokken waren. De maatregelen zouden evenwel pas vanaf juni ingaan.

Vandaar mijn vragen: 

 1. Wat was het antwoord van de Brusselse gemeenten op de brief van de schepen? Welke inzichten of oplossingen heeft het bezoek aan De Ster opgeleverd?
 2. Kan de schepen de toegang tot de Blaarmeersen en specifiek tot de strandzone toelichten: welke vormen van regulering, crowd-control of reservatie komen er en voor wie precies?
 3. Zal de komende zomer gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid tot het ontzeggen van de toegang tot het domein voor amokmakers?
Bespreking
Antwoord
 • Wat was het antwoord van de Brusselse gemeenten op de brief van de schepen? Zal de komende zomer gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid tot het ontzeggen van de toegang tot het domein voor amokmakers? 

Het kabinet van Minister-president Rudi Vervoort liet ons weten dat ze onze brief hebben ontvangen en men vroeg nog extra informatie op in verband met de bezoekersaantallen die we hen even later bezorgden. Tot een inhoudelijk gesprek kwam het niet.  

Op de commissie van 12 april toonde ik samen met beheerder Farys aan welke maatregelen we zullen nemen voor deze zomerwerking.  

Daarnaast is er iets als politioneel beleid en veiligheid op openbaar domein waar de burgemeester aan zet is. Die liet me weten dat de Politiezone Gent contacten heeft met de Brusselse politiediensten. Ook de politiediensten van de Federale politie, Politiezone Gent, SPC (de spoorwegpolitie) en Securail werken nauw samen.  

Concreet betekent dit dat, net zoals de voorbije jaren, amokmakers door de politie gevraagd worden het domein te verlaten. Verder monitort de Politie de situatie. Indien nodig voeren zij met toestemming van de burgemeester systematische identiteitscontroles uit en manen zij overlastbezorgers aan om huiswaarts te keren.

Zo werd ook begin april al samengewerkt.

Politiezone Gent vroeg aan de burgemeester om systematische identiteitscontroles  uit te voeren op donderdag 1/04 en zondag 4/04 op de Blaarmeersen, het traject Blaarmeersen en Sint Pietersstation en omgekeerd. Dit naar aanleiding van de overlast in het recreatiedomein Blaarmeersen in de dagen voorafgaand aan 1/04. 

De politie identificeert dan de jongeren en bij overlast worden de jongeren aangemaand het terrein te verlaten en huiswaarts te keren. 

Maar ook vroeger ingrijpen kan, al van bij aankomst in Gent. Zo is het mogelijk dat jongeren, die gekend zijn voor moeilijkheden in de recente periode of waarvan men vermoedt dat zij overlast of amok willen veroorzaken, direct door de interne veiligheidsdienst van de NMBS (Securail) worden aangesproken in het station. Geruggesteund door de politie worden de potentiële amokmakers aangemaand om de eerstvolgende trein vanuit station Gent Sint-Pieters richting huis te nemen.   

Ik begreep ook dat raadslid Deckmyn op de commissie AFB d.d. maandag 19 april 2021 een vraag zal stellen aan de Burgemeester rond dezelfde problematiek. Dat lijkt mij inderdaad de goede plek om op dit veiligheidsaspect in te gaan.

 

 • Welke inzichten of oplossingen heeft het bezoek aan De Ster opgeleverd? 

Het was een aangenaam gesprek en plaatsbezoek met de beheerder. Verder hebben we ook contact met de Provincie Oost-Vlaanderen die verschillende domeinen aanstuurt.

We merken dat verschillende domeinen met dezelfde problematiek kampen, vooral op echt mooie zomerdagen. We hebben het dan vooral over problemen van het niet-naleven van coronamaatregelen en hier en daar mensen die met slechte bedoelingen afzakken naar de domeinen.

Het antwoord op dat laatste ligt volgens mij in een heel divers pakket aan maatregelen. Het opdelen van het strand in 2 zones zoals we dit jaar willen doen, is daar 1 van. 

Verder blijven we inzetten op sfeerbeheer. En uiteraard blijven we heel nauw samenwerken met de politie en de security mensen die via Farys ingezet worden.

Het idee van een aparte zwemzone voor wie echt baantjes wil trekken, nemen we ook mee na ons bezoek aan De Ster.

 

 • Kan de schepen de toegang tot de Blaarmeersen en specifiek tot de strandzone toelichten: welke vormen van regulering, crowd-control of reservatie komen er en voor wie precies? Een uitgebreid antwoord op deze vraag kreeg u in de uiteenzetting op de commissie VPP van 12 april, mede door de beheerder van het domein, Farys.
di 20/04/2021 - 10:00
IR 5.

2021_MV_00216 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Een Gents boekenevenement

Datum beslissing: ma 12/04/2021 - 20:33
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Evita Willaert; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Hafsa El -Bazioui; Ronny Rysermans; Sofie Bracke; Sami Souguir; Patricia De Beule; Els Roegiers; Zeneb Bensafia; Emmanuelle Mussche
Afwezig
Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Sonja Welvaert; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Annelies Storms; Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Karla Persyn; Gert Robert; Anneleen Van Bossuyt; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Emmanuelle Mussche
IR 5.

2021_MV_00216 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Een Gents boekenevenement

2021_MV_00216 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Een Gents boekenevenement

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Het mandaat van de gerechtsmandataris loopt nog tot 19 april maar op het moment van het opstellen van deze vraag, werd reeds duidelijk dat er geen overnemer klaar staat om boek.be en dus ook De Boekenbeurs over te nemen. Ook niet vanuit Gent dus. Gentse lokale handelaars stonden ook niet te springen voor een eventuele komst van een copy-paste van de boekenbeurs zoals die tot nu toe gekend is. Het concept van De Boekenbeurs is duidelijk aan herdenken en herbronnen toe. In de media en in het antwoord op een vraag tijdens het vragenuurtje op de gemeenteraad liet u al verstaan dat een groots boekenevenement in onze Stad een eigen decentraal karakter kan krijgen. 

Het gesprek over de overname op zich en de interesse vanuit de Stad Gent, lijkt ons een uitgelezen kans. We hebben in Gent alvast een goede voedingsbodem voor een Gents boekenevenement met een eigen decentraal karakter. Niet in het minst door de aanwezigheid van eigenzinnige boekhandels, auteurs, cultuurhuizen met een boekenprogramma en literaire initiatieven allerhande, van slam poetry wedstrijden over een boekencafé tot een poëzieroute. 

Indiener(s)
Fourat Ben Chikha
Gericht aan
Sami Souguir
Tijdstip van indienen
wo 07/04/2021 - 16:47
Toelichting

Zijn er, nu er van een grote overname geen sprake meer blijkt te zijn, voldoende en diverse Gentse actoren geïnteresseerd om hiermee verder te gaan? 

Welke signalen krijgt u vanuit de sector zelf? 

Hoe kunnen we daarbij voor een model gaan dat zowel voor lokale boekhandelaars, bestaande literaire initiatieven in Gent, uitgevers, Gentenaars en niet-Gentenaars interessant is?

Bespreking
Antwoord

Het klopt dat er uiteindelijk niemand een bod deed op de overname van Boek.be en de Boekenbeurs, ook vanuit de Gentse regio kwam er dus er geen bod. Daar zijn een aantal redenen voor. 

In de eerste plaats is er de open brief van de Vlaamse uitgeverijen die enkele dagen voor het verlopen van de deadline werd verspreid. Daarin geven de uitgevers aan op zoek te zijn naar een locatie voor een groot boekenevent los van een overname van boek.be. Het ging onder andere om uitgeverijen Borgerhoff & Lamberigts, Clavis, Lannoo, Pelckmans, Standaard Uitgeverij en nog veel meer. Dat maakte een bod op de Boekenbeurs meteen een pak minder interessant. Want waarom investeren in een evenement waar het gros van de Vlaamse uitgevers niet langer aan wil meewerken? 

Ook de voorwaarden in het overnamedossier zouden een rol hebben gespeeld.

Als stadbestuur zouden we uiteraard graag een grootschalig boekenevenement zien ontstaan in onze stad. Dat is ook nog steeds de ambitie, maar we zien het niet als onze taak om dat zelf te organiseren. Om die reden praten we met partners, bijvoorbeeld de organisatoren van de jaarbeurs, en zien we voor de stad eerder een faciliterende rol weggelegd. De komende weken en maanden willen we er alles aan doen om dat nieuwe boekenevenement naar onze stad te halen. Dat wordt geen evidentie, gelet op de ruime interesse voor de boekenbeurs vanuit andere steden. 

Op uw vraag of er voldoende Gentse actoren geïnteresseerd   zijn om hiermee verder te gaan kan ik duidelijk zijn: Ja! Nadat ik de interesse van Gent in de Boekenbeurs kenbaar maakte in de pers werd  ik overstelpt door berichten van Gentse boekenliefhebbers en van diverse spelers om, elk vanuit hun eigen discipline of werkzaamheden, mee hun schouders te zetten onder een boekenbeurs in onze stad. Ik denk dat we nu al kunnen spreken over een heel ruim draagvlak.

De enige kritische noot kwam inderdaad van de lokale boekhandels. Zij maken zich zorgen dat zo’n boekenbeurs te grote concurrentie zal zijn voor hun winkels. Dat is een bezorgdheid waar we alle begrip voor hebben en waar we uiteraard rekening mee houden. Tijdens de vorige gemeenteraad gaf ik al aan dat een Gents boekenevent zeker en vast geen doorslagje mag zijn van de Boekenbeurs zoals we die kennen uit Antwerpen. In een nieuw concept kan er zeker ruimte zijn voor meer dan alleen de uitgeverijen. Er kan zeker ook een rol weggelegd zijn voor de lokale boekhandels, schrijvers, cultuurhuizen, enzovoort. 

Bij voorkeur laten we dit evenement plaats vinden op diverse locaties zodat dit een festiviteit wordt voor onze hele stad. Op die manier kunnen ook de lokale boekhandels er enkel wel bij varen. Het zal er nu op aankomen om ook de uitgeverijen te overtuigen dat Gent de perfecte plek is. We hebben in elk geval heel wat troeven in handen.

Als stad blijven we een ondersteunende rol spelen in dit verhaal en blijven we in nauw contact met Jaarbeurs Gent die zelf aangaf in overleg te gaan met de uitgevers om hun initiatief te ondersteunen, hun diensten ter beschikking te stellen en/of zelfs mee te investeren.

Tot zover mijn antwoord.

di 13/04/2021 - 13:48
IR 6.

2021_MV_00218 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Lam Gods te bezoeken met UiTPAS?

Datum beslissing: ma 12/04/2021 - 20:33
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Evita Willaert; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Hafsa El -Bazioui; Ronny Rysermans; Sofie Bracke; Sami Souguir; Patricia De Beule; Els Roegiers; Zeneb Bensafia; Emmanuelle Mussche
Afwezig
Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Sonja Welvaert; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Annelies Storms; Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Karla Persyn; Gert Robert; Anneleen Van Bossuyt; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Emmanuelle Mussche
IR 6.

2021_MV_00218 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Lam Gods te bezoeken met UiTPAS?

2021_MV_00218 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Lam Gods te bezoeken met UiTPAS?

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Het pas geopende bezoekerscentrum aan de Sint-Baafskathedraal schijnt een voltreffer te zijn. Men kan het Lam Gods eindelijk bekijken in de omstandigheden die het verdient: mooie architectuur, beter zichtbaar dan ooit, perfect geklimatiseerd en op alle vlakken zo veilig mogelijk. De bezoekerservaring wordt nog versterkt door het gebruik van een augmented realitybril. Ik kijk er alvast enorm naar uit om dit alles met eigen ogen te gaan bewonderen.

De basisprijs voor een bezoek werd door de kerkfabriek verhoogd naar 15 euro. Gezien de noodzakelijke en stevige investering die gebeurd is en de veel betere bezoekerservaring heb ik daar begrip voor. We moeten er echter oog voor hebben dat een topstuk als het Lam Gods voor iedereen toegankelijk blijft, het gaat dan ook om een prachtig stukje Gentse cultuurgeschiedenis, dat erg tot de verbeelding spreekt. We beschikken over een ideaal instrument om die brede toegankelijkheid te garanderen: de alom gekende UiTPAS. Tot op heden wordt er echter geen kortingstarief i.k.v. de UiTPAS aangeboden.

Indiener(s)
Stephanie D'Hose
Gericht aan
Sami Souguir
Tijdstip van indienen
wo 07/04/2021 - 20:31
Toelichting

Kan u in overleg treden met de kerkfabriek met de vraag of men wil instappen in het UiTPAS-programma?

Bespreking
Antwoord

De voorbije periode is er meermaals overleg geweest tussen onze UiTPAS- coördinator en het team van de kerkfabriek. Begin maart ontvingen we de bevestiging dat de kerkfabriek akkoord gaat met de integratie van UiTPAS.  

Goed nieuws dus, voor Gentenaars met het kansenstatuut. Zoals u weet zal een persoon in armoede door het gebruik van de UiTPAS slechts 20% van de ticketprijs betalen. Onze stad neemt 40% van de normale prijs op zich en de kerkfabriek zelf de overige 40%.

De UiTPAS - samenwerkingsovereenkomst is opgemaakt en werd aan de kerkfabriek bezorgd. Door de drukte van de opening van het nieuwe bezoekerscentrum was het voor de kerkfabriek echter niet haalbaar de integratie met UiTPAS te realiseren voor de opening. 

Ondertussen werd de installatie van de hardware en software wel aangevraagd bij District09 en werden de nodige aanvragen gedaan bij Publiq om de aansluiting bij UiTPAS te implementeren.  Er ligt nog geen concrete datum  vast voor de effectieve uitrol van de installatie van de UiTPAS software en hardware, maar alle voorbereidingen zijn alvast getroffen. 

Van zodra de aansluiting rond is, zal dit ook gecommuniceerd worden via de kanalen van o.a. UiTinGent.

di 13/04/2021 - 13:49

* Toelichting: zomerwerking Blaarmeersen 2021 (met bijlage voor de raadsleden)

Datum beslissing: ma 12/04/2021 - 21:35
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Evita Willaert; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Hafsa El -Bazioui; Ronny Rysermans; Sofie Bracke; Sami Souguir; Patricia De Beule; Els Roegiers; Zeneb Bensafia; Emmanuelle Mussche
Afwezig
Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Sonja Welvaert; Fourat Ben Chikha; Nicolas Vanden Eynden; Annelies Storms; Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Karla Persyn; Gert Robert; Anneleen Van Bossuyt; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Emmanuelle Mussche

* Toelichting: zomerwerking Blaarmeersen 2021 (met bijlage voor de raadsleden)

* Toelichting: zomerwerking Blaarmeersen 2021 (met bijlage voor de raadsleden)

Motivering