Terug commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)

ma 12/04/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Mededelingen

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Staf
Cultuurdienst
AGB Erfgoed
Zakelijke Werking
AGB Kunsten en Design
Zakelijke Werking
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement Financiën
Team Belastingen Wonen

Besloten vergadering

Agendapunten

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel