Terug
Gepubliceerd op 19/02/2021

Agenda  commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

ma 22/02/2021 - 19:00 Digitale zitting

 • IR 1.

  2021_MV_00076 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Verlichting en extra vuilnisbak in het parkje bij de Moriaanstraat

 • IR 2.

  2021_MV_00089 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Vandalisme in volkstuinen Gentbrugge

 • IR 3.

  2021_MV_00091 - Mondelinge vraag van raadslid Elke Sleurs: Invoering Gas 5 regeling

 • IR 4.

  2021_MV_00099 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Regelgeving inzake graftekens

 • IR 5.

  2021_MV_00100 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Sluikstortcamera's

 • IR 6.

  2021_MV_00108 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Coronaboete voor kotstudenten

 • IR 7.

  2021_MV_00110 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Handhaving tijdelijke verkeersmaatregelen Muide-Meulestede

 • 2.

  2021_GRMW_00206 - Samenwerkingsovereenkomst met de Zelfstandige Groepering onder de benaming 'District09' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met de Zelfstandige Groepering onder de benaming "District09" goed te keuren.

 • 3.

  2021_GRMW_00208 - Addendum bij de beheersovereenkomst 2020-2025 met AGB sogent ingevolge de transitie van Digipolis naar District09 - Goedkeuring

  In december 2019 keurde de GRMW van de Stad Gent en OCMW Gent de beheersovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en AGB sogent goed. Deze beheersovereenkomst dient te worden aangevuld met een addendum met vernieuwde afspraken ingevolge de transitie van Digipolis naar District 09. De GRMW wordt uitgenodigd dit addendum goed te keuren.

 • 4.

  2021_GRMW_00167 - Overheidsopdracht van werken - Plaatsing van een valbeveiliging op het dak met splitunits van het Algemeen Politiecentrum Gent, Antonius Triestlaan 12, Gent - DN/2020/073/PM/INV - Prijsvraag - Vaststelling

 • 5.

  2021_GRMW_00171 - Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken' te wijzigen, met ingang van 1 april 2021.

 • 6.

  2021_GRMW_00204 - Beleidsnota 'Financiën 2020-2025' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de beleidsnota 'Financiën 2020-2025' goed te keuren.

 • 7.

  2021_GRMW_00205 - Borgstelling S&R Gent nv - Verlenging looptijd hoofdkredietovereenkomst tussen S&R Gent nv en Belfius Bank nv - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goed te keuren de verlenging van de looptijd van 31 maart 2039  tot 30 juni  2039 van de kredietovereenkomst tussen S&R Gent nv, Victor Braeckmanlaan 180, 9040 Sint-Amandsberg, en Belfius Bank nv betreffende de financiering van het sportcomplex Rozebroeken waarvoor de Stad Gent borg staat.

 • 8.

  2021_GRMW_00188 - Vrijstelling van retributie voor parkeerterreinen B en C van The Loop voor de periode 15 februari 2021 tot 30 september 2021 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vrijstelling van retributie voor het parkeren op de parkeerterreinen B en C van The Loop, voor bezoekers en medewerkers van het vaccinatiecentrum, van 15 februari 2021 tot 30 september 2021, goed te keuren. 

 • 9.

  2021_GRMW_00173 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van foto- en filmapparatuur - Intekening op raamovereenkomst ECO/2018/062-ID4601 van de Stad Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de intekening op de raamovereenkomst voor het leveren van foto- en filmapparatuur met nummer ECO/2018/062-ID4601 die de Stad Gent gesloten heeft met de firma Art en Craft media nv, Brugsesteenweg 466, 9030 Mariakerke.  Politiezone Gent wenst  2 videocamera's + toebehoren aan te kopen. De kostprijs wordt geraamd op 3.180,32 euro (21% btw incl.).  Deze uitgave wordt teruggevorderd van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM).

 • 10.

  2021_GRMW_00209 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de werking van de KAA Gent Foundation voor het werkingsjaar 2021-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de addendum bij de subsidieovereenkomst met KAA Gent cvba so en de vzw Voetbal in de stad, beide met zetel Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent, voor de werking van de KAA Gent Foundation voor het werkingsjaar 2021-2025 voor de uitbouw van een netwerk van buurtvoetbalinitiatieven gedragen door vrijwilligers door middel van een sociaal-sportieve methodiek tijdens het werkingsjaar 2021.

 • 11.

  2021_GRMW_00211 - Addenda bij de beheersovereenkomsten 2020-2025 met resp. AGB's Kunsten en Design en Erfgoed ingevolge de transitie van Digipolis naar District09 - Goedkeuring

  In december 2019 keurde de gemeenteraad van de Stad Gent de beheersovereenkomsten 2020-2025 tussen Stad Gent en de AGB's Kunsten en Design en AGB Erfgoed goed. Deze beheersovereenkomsten dienen te worden aangevuld met een addendum met vernieuwde afspraken ingevolge de transitie van Digipolis naar District 09. De gemeenteraad wordt uitgenodigd deze addenda goed te keuren.

 • 12.

  2021_GRMW_00212 - Addenda bij de samenwerkingsovereenkomsten 2020-2025 met resp. EVA vzw's REGent, de Fietsambassade Gent, De Centrale, Wijk-werken Gent ingevolge de transitie van Digipolis naar District09 - Goedkeuring

  Bij de start van de nieuwe legislatuur keurde de gemeenteraad van de Stad Gent samenwerkingsovereenkomsten goed met de extern verzelfstandigde agentschappen REGent (gemeenteraad 28 april 2020), De Centrale (gemeenteraad 26 mei 2020), Fietsambassade Gent  (gemeenteraad 20 januari 2020) en Wijk-werken Gent (gemeenteraad 27 april 2020).

  Deze samenwerkingsovereenkomsten dienen allen te worden aangevuld met een addendum met vernieuwde afspraken ingevolge de transitie van Digipolis naar District 09. De gemeenteraad wordt uitgenodigd deze addenda goed te keuren.

 • 13.

  2021_GRMW_00213 - Toekenning van een eenmalige subsidie in het kader van 'Gentsters for life' - actie 2020, met als thema 'kinderen en jongeren' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie van 4.442 euro aan elk van de volgende 3 vzw's, nl. vzw Fonds Achilles, Lejo vzw en Overkophuis en dit in het kader van 'Gentsters for life - actie 2020'.

 • 14.

  2021_GRMW_00214 - Definitieve vaststelling van de naam 'Roger De Letterstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp voor het stuk weg gelegen tussen de Pijphoekstraat en het kruispunt met de respectievelijke wegen 'Kioskpad' en 'Vredesboompad' binnen de heraanleg van het centrum van Oostakker en aanbrengen van een onderschrift op het straatnaambord - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de naam 'Roger De Letterstraat' definitief vast te stellen voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp voor het stuk weg gelegen tussen de Pijphoekstraat en het kruispunt met de respectievelijke wegen 'Kioskpad' en 'Vredesboompad' binnen de heraanleg van het centrum van Oostakker en goed te keuren dat het onderschrift 'Bezieler Vlaaiendinsdag en Oogststoet in Oostakker, °1928 - +2010' op het straatnaambord wordt aangebracht.
 • 15.

  2021_GRMW_00215 - Definitieve vaststelling van de naam 'Marie-Jeanne Boelenspad' voor het nieuwe fiets- en wandelpad met onderdoorgang langs de Schelde onder het kruispunt van de Sint-Lievenspoort te Gent en aanbrengen van een onderschrift op het straatnaambord - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de naam 'Marie-Jeanne Boelenspad' definitief vast te stellen voor het nieuwe fiets- en wandelpad met onderdoorgang langs de Schelde onder het kruispunt van de Sint-Lievenspoort te Gent en goed te keuren dat het onderschrift 'Dichter, °1900 - +1978' op het straatnaambord wordt aangebracht.
 • 16.

  2021_GRMW_00216 - Principiële vaststelling van de namen 'Kurkpad' en 'Bamboepad' voor de gedeeltelijke plaatsnaamwijziging van Mijnhoutkaai voor het fiets- en wandelpad gelegen langs het Kapitein Zeppospark en links en rechts van het Houtdok te Gent - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de namen 'Kurkpad' en 'Bamboepad' principieel vast te stellen voor de gedeeltelijke plaatsnaamwijziging van Mijnhoutkaai voor het fiets- en wandelpad gelegen langs het Kapitein Zeppospark en links en rechts van het Houtdok te Gent.

 • 17.

  2021_GRMW_00217 - Principiële vaststelling van de namen 'Nieuwevaart', 'Indigopad', 'Sumakpad' en 'Saffloerpad' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Gaardenierspad en voor de nieuwe fiets- en wandelpaden binnen de groenzones tussen Nieuwevaart, Roggestraat en Maïsstraat te Gent - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de namen 'Nieuwevaart', 'Indigopad', 'Sumakpad' en 'Saffloerpad' principieel vast te stellen voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Gaardenierspad en voor de nieuwe fiets- en wandelpaden binnen de groenzones tussen Nieuwevaart, Roggestraat en Maïsstraat te Gent.

 • 18.

  2021_GRMW_00218 - Principiële vaststelling van de naam 'Slokkeboomstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van de doorsteek in het verlengde van de zijweg van de Achterstraat, voorbij het rond punt en postbus/adres Achterstraat 18, langs het park tot aan de Azaleastraat te Sint-Amandsberg - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de naam 'Slokkeboomstraat' principieel vast te stellen voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van de doorsteek in het verlengde van de zijweg van de Achterstraat, voorbij het rond punt en postbus/adres Achterstraat 18, langs het park tot aan de Azaleastraat te Sint-Amandsberg.

 • 19.

  2021_GRMW_00219 - Principiële vaststelling van de naam 'Oostbergstraat' voor de nieuwe weg binnen de verkaveling aan de Victor Braeckmanlaan te Sint-Amandsberg - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de naam 'Oostbergstraat' principieel vast te stellen voor de nieuwe weg binnen de verkaveling aan de Victor Braeckmanlaan te Sint-Amandsberg.

 • 20.

  2021_GRMW_00240 - Subsidieovereenkomst met WoninGent cvba voor tussenkomst in de gezamenlijke kosten dienstverlening District09 voor werkingsjaren 2021-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met WoninGent cvba, met zetel te 9000 Gent, Lange Steenstraat 54, voor tussenkomst in de gezamenlijke kosten dienstverlening District09 voor werkingsjaren 2021-2025.

  Totaal toegekend subsidiebedrag per jaar: forfaitair obv raming District09 met jaarlijkse nacalculatie obv werkelijke kosten.

 • 21.

  2021_GRMW_00207 - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 met welzijnsvereniging SVK Gent ingevolge de transitie van Digipolis naar District09 - Goedkeuring

  Bij de start van de nieuwe legislatuur keurde de raad voor maatschappelijk welzijn van de Stad Gent de samenwerkingsovereenkomst goed met de welzijnsvereniging SVK Gent (raad voor maatschappelijk welzijn 20 januari 2020).

  Deze samenwerkingsovereenkomst dient te worden aangevuld met een addendum met vernieuwde afspraken ingevolge de transitie van Digipolis naar District 09. De raad voor maatschappelijk welzijn wordt uitgenodigd dit addendum goed te keuren.

 • 23.

  2021_GRMW_00152 - Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstellingsbesluit - ambtenaar met vaststellingsbevoegdheid (A. 2019-0076/HD) - Goedkeuring

 • 24.

  2021_GRMW_00210 - Dadingsovereenkomst betreffende omgevingsvergunning OMV_2019002022 - Goedkeuring

 • 25.

  2021_GRMW_00220 - Schadeloosstelling wegens beroepsziekte - Verwerping aanvraag (TVDB) - Goedkeuring

 • 26.

  2021_GRMW_00221 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden die een preferentiële pensioenleeftijd hadden (NAV/055/NB) - Goedkeuring

 • 27.

  2021_GRMW_00222 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden die een preferentiële pensioenleeftijd hadden (NAV/054/DCJ) - Goedkeuring

 • 28.

  2021_GRMW_00223 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur bij de Wijkdienst in het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring

 • 29.

  2021_GRMW_00224 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur bij de Wijkdienst in het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring

 • 30.

  2021_GRMW_00225 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone Gent (DV) - Goedkeuring

 • 31.

  2021_GRMW_00226 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en benoeming van 4 inspecteurs bij de Verkeersdienst in het raam van de vierde mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring

 • 32.

  2021_GRMW_00227 - Operationeel kader - Verzaking aan de indiensttreding van 1 inspecteur van politie in het raam van de vierde mobiliteitscyclus van 2020 - Kennisneming

 • 33.

  2021_GRMW_00228 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en benoeming van 3 hoofdinspecteurs bij de Interventiedienst in het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring

 • 34.

  2021_GRMW_00229 - Operationeel kader - Vacantverklaring van 1 betrekking van hoofdinspecteur van politie bij de Wijkdienst en aanwijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur in die betrekking - Goedkeuring

 • 35.

  2021_GRMW_00230 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en benoeming van 3 inspecteurs bij de Interventiedienst in het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring

 • 36.

  2021_GRMW_00231 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en benoeming van 1 inspecteur bij de Interventiedienst/Bureau Operationele Aansturing in het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 2020 - Goedkeuring

 • 37.

  2021_GRMW_00232 - Operationeel kader - Verlenging werken na 65 - Kennisneming

 • 38.

  2021_GRMW_00233 - Operationeel kader - Ambtsneerlegging - Vrijwillig ontslag - Kennisneming

 • 39.

  2021_GRMW_00234 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - SB - Kennisneming

 • 40.

  2021_GRMW_00235 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - HP - Kennisneming

 • 41.

  2021_GRMW_00236 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DA - Kennisneming

 • 42.

  2021_GRMW_00237 - Operationeel kader - Verlenging werken na 65 - Kennisneming

 • 43.

  2021_GRMW_00238 - Operationeel kader - Verlenging werken na 65 - Kennisneming

 • 44.

  2021_GRMW_00239 - Operationeel kader - Aanwijzing en benoeming van 2 hoofdinspecteurs bij de Interventiedienst - Goedkeuring