Terug
Gepubliceerd op 07/07/2021

Notulen  commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

ma 22/02/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Elke Sleurs; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Zeneb Bensafia; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Hafsa El -Bazioui; Anneleen Van Bossuyt; Rudy Coddens; Mathias De Clercq; Isabelle Heyndrickx; Patricia De Beule; Fourat Ben Chikha; Mieke Bouve; Gabi De Boever; Karlijn Deene; Ronny Rysermans; Evita Willaert; Veli Yüksel; Jeroen Paeleman; Céline Van Troos, ; Filip Rasschaert, ; Astrid De Bruycker, ; Seppe  Cosyns, ; Lien Braeckevelt, ; Tony Verschooten, ; Philippe Tallieu, ; Koen Janssens, ; Toon Mertens, ; Jeroen De Schuyteneer,

Afwezig

Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Gert Robert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Caroline Persyn; Tine De Moor; Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Alana Herman; Sara Matthieu; Nicolas Vanden Eynden; André Rubbens; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser

Verontschuldigd

Yeliz Güner

Secretaris

Jeroen Paeleman

Agendapunten

IR 1.

2021_MV_00076 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Verlichting en extra vuilnisbak in het parkje bij de Moriaanstraat

Datum beslissing: ma 22/02/2021 - 20:20
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Elke Sleurs; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Stijn De Roo; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Hafsa El -Bazioui; Anneleen Van Bossuyt; Rudy Coddens; Mathias De Clercq; Isabelle Heyndrickx; Jeroen Paeleman; Olaf Evrard, ; Céline Van Troos, ; Thomas Dierckens, ; Filip Rasschaert, ; Astrid De Bruycker, ; Seppe  Cosyns, ; Lien Braeckevelt, ; Sabine Deneef, ; Geert Vergaerde, ; Tony Verschooten, ; Filip  Van Tricht, ; Lotte Lambrecht, ; Philippe Tallieu, ; Koen Janssens, ; Toon Mertens, ; Jeroen De Schuyteneer, ; Mohamed El Bakali, ; Steffi De Craemer, ; Matto Langeraert,
Afwezig
Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Jef Van Pee; Gert Robert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Tine De Moor; Christiaan Van Bignoot; Patricia De Beule; Fourat Ben Chikha; Mieke Bouve; Gabi De Boever; Carl De Decker; Karlijn Deene; Alana Herman; Sara Matthieu; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Evita Willaert; Veli Yüksel; André Rubbens; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser
Verontschuldigd
Yeliz Güner; Yüksel Kalaz
Secretaris
Jeroen Paeleman
IR 1.

2021_MV_00076 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Verlichting en extra vuilnisbak in het parkje bij de Moriaanstraat

2021_MV_00076 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Verlichting en extra vuilnisbak in het parkje bij de Moriaanstraat

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Bewoners van Ledeberg maken zich zorgen i.v.m. overlast bij het parkje aan de Moriaanstraat. Overdag is het zeer aangenaam, maar vanaf zonsondergang heerst er een onveiligheidsgevoel op en rond het park bij de buurtbewoners. Daar wordt ‘s nachts volgens de bewoners regelmatig gedeald en mensen voelen zich niet veilig omdat het er zo donker is. Ze vrezen dat deze plek een broedplaats voor kleine criminaliteit zal zijn. De bewoners geven zelf aan zich veiliger te zullen voelen als er meer verlichting op het pleintje aanwezig zou zijn. Om het sluikstorten tegen te gaan zou het ook wenselijk zijn om een extra vuilbak te plaatsen.

Indiener(s)
Sonja Welvaert
Gericht aan
Mathias De Clercq
Tijdstip van indienen
za 23/01/2021 - 09:50
Toelichting

Kan er verlichting en een extra vuilnisbak geplaatst worden in het parkje bij de Moriaanstraat zodat de overlast en het onveiligheidsgevoel bij de bewoners van Ledeberg wordt aangepakt?

Bespreking
Antwoord

Sta mij vooreerst toe duidelijk te stellen dat ik elke vorm van overlast, door wie ook gepleegd en waar ook binnen de stad, geenszins aanvaard. Zowel de stadsdiensten als de politie zijn inderdaad op de hoogte van de zaken die u aanhaalt. 

De politie geeft mij mee dat er zeer regelmatig gepatrouilleerd wordt door de wijkdienst en het O-team. Omdat het park drie toegangen heeft zijn er drie ploegen nodig (één aan elke toegang) om het park te ontsluiten. De politie doet dit ook zo teneinde verdachten te kunnen vatten. De politie geeft mij mee de regelmatige patrouilles alsook de aanklampende aanpak onverminderd te zullen voortzetten. Ook vanuit het jeugdwelzijnswerk zal verder in dialoog worden getreden met de jongeren. 

Wat betreft uw vraag naar verlichting verneem ik vanwege de bevoegde stadsdiensten dat er zich aan de buitenkant van de overkapping van de loods  alsook in het park zelf reeds lichtpunten bevinden doch de loods zelf, waar zich een basketplein in bevindt, is niet verlicht. De bevoegde stadsdiensten zullen onderzoeken om innovatieve verlichting (die bv. tijdens bepaalde periodes brandt) in de loods te plaatsen. Ook zullen door de bevoegde stadsdienst doordachte infrastructurele ingrepen van de loods (indien technisch mogelijk) worden onderzocht zodat er meer openheid ontstaat en op die manier ook meer sociale controle mogelijk is wat een veiliger gevoel genereert. 

Wat betreft de door u gevraagde extra vuilnisbak geeft schepen Van Braeckevelt mij mee dat IVAGO de 2 bestaande vuilnisbakken zal vervangen door 2 nieuwe grotere vuilnisbakken. De vergunning hiervoor wordt op korte termijn aangevraagd door IVAGO. De schepen laat ook nog weten dat vuilnisbakken niet dienen om sluikstort tegen te gaan, maar wel om te voorkomen dat snackverpakkingen, koffiebekers en dergelijke op de grond worden gegooid en zwerfvuil worden. Op sluikstorten wordt ingezet door zowel heterdaadvattingen georganiseerd door Politie (Overlast-team en Wijkpolitie) in burger en geüniformeerd alsook door de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu. Daarnaast worden sluikstorten ook systematisch doorzocht op identificatiegegevens door Politie (Overlastteam) en Gemeenschapswacht-vaststellers in samenwerking met IVAGO. Tot slot zet de Politie (Overlastteam)  ook in op cameratoezicht om sluikstorters te betrappen. 

Zoals u hoort volgen we dus samen met de politie en de stadsdiensten de situatie nauwgezet verder op.

vr 26/02/2021 - 12:54
IR 2.

2021_MV_00089 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Vandalisme in volkstuinen Gentbrugge

Datum beslissing: ma 22/02/2021 - 20:20
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Elke Sleurs; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Stijn De Roo; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Hafsa El -Bazioui; Anneleen Van Bossuyt; Rudy Coddens; Mathias De Clercq; Isabelle Heyndrickx; Jeroen Paeleman; Olaf Evrard, ; Céline Van Troos, ; Thomas Dierckens, ; Filip Rasschaert, ; Astrid De Bruycker, ; Seppe  Cosyns, ; Lien Braeckevelt, ; Sabine Deneef, ; Geert Vergaerde, ; Tony Verschooten, ; Filip  Van Tricht, ; Lotte Lambrecht, ; Philippe Tallieu, ; Koen Janssens, ; Toon Mertens, ; Jeroen De Schuyteneer, ; Mohamed El Bakali, ; Steffi De Craemer, ; Matto Langeraert,
Afwezig
Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Jef Van Pee; Gert Robert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Tine De Moor; Christiaan Van Bignoot; Patricia De Beule; Fourat Ben Chikha; Mieke Bouve; Gabi De Boever; Carl De Decker; Karlijn Deene; Alana Herman; Sara Matthieu; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Evita Willaert; Veli Yüksel; André Rubbens; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser
Verontschuldigd
Yeliz Güner; Yüksel Kalaz
Secretaris
Jeroen Paeleman
IR 2.

2021_MV_00089 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Vandalisme in volkstuinen Gentbrugge

2021_MV_00089 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Vandalisme in volkstuinen Gentbrugge

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De volkstuinen naast de E-17 in Gentbrugge waren het mikpunt van zwaar vandalisme. Twee tuinhuisjes werden moedwillig in brand gestoken. Het is het zoveelste incident in een lange rij van opzettelijke vernielingen, inbraken, moeskopperij en andere baldadigheden. Dit is erg ontmoedigend voor de gebruikers van de volkstuintjes die veel tijd en energie steken in het bewerken van hun stukje grond.

Het afsluiten van het Emilienne Colepad zou het moeilijker maken om het terrein te bereiken. Ook bewakingscamera’s kunnen afradend werken.

Indiener(s)
Anneleen Van Bossuyt
Gericht aan
Mathias De Clercq
Tijdstip van indienen
di 02/02/2021 - 18:40
Toelichting

Welke maatregelen neemt u om verdere vernielingen op de volkstuinen te voorkomen?

Bespreking
Antwoord

Sta mij vooreerst toe duidelijk te stellen dat ik de feiten van vandalisme en brandstichting waarnaar u verwijst ten zeerste veroordeel, dit is geheel onaanvaardbaar. Ik ben inderdaad heel goed op de hoogte van de zaken die u aanhaalt. 

Op 8 februari 2021 zat ik samen met een delegatie van het bestuur van de volkstuintjes, dit in aanwezigheid van de politie en de bevoegde stadsdiensten. Ik heb vooreerst goed geluisterd naar de insteken vanuit de delegatie van het bestuur van de volkstuintjes nu zij de locatie uiteraard heel goed kennen. Vervolgens is op basis van deze inzichten, aangevuld met de expertise vanuit de stadsdiensten en de politie, een plan van aanpak uitgewerkt. 

De politie zal extra inzetten op deze locatie: 3 maanden lang zullen er nachtelijke patrouilles zijn door het Overlast-Team alsook dagelijkse patrouilles door het wijkteam. Ook de wijkinspecteur en de jeugdinspecteur houden een extra oogje in het zeil en zijn steeds aanspreekbaar om problemen aan te kaarten. Wat betreft de vraag naar het plaatsen van een veiligheidscamera kan ik u meegeven dat dit voor het stadsbestuur en de politie een ‘ultimum remedium’ betreft en slechts te overwegen valt wanneer alle andere inzet vanuit politie en stadsdiensten geen soelaas biedt. Dit signaal heb ik tot op heden niet ontvangen vanuit de politie en we moeten het plan van aanpak dan ook alle kansen geven. Wanneer me het signaal zou bereiken dat het plan van aanpak geen soelaas biedt kan het plaatsen van een veiligheidscamera worden overwogen.

Voorts wens ik mee te geven dat de Groendienst ter plaatse zal gaan om de door de delegatie van het bestuur van de volkstuintjes voorgestelde ingrepen, zoals het afsluiten van het Emilienne Colepad, te bekijken. Schepen Van Braeckevelt geeft mij voorts ook nog mee dat IVAGO contact nam met de verantwoordelijke van de volkstuintjes om de brandresten op te halen. 

Mevrouw Van Bossuyt, u mag erop rekenen dat ik samen met de politie en de stadsdiensten de situatie nauwgezet verder opvolg en op regelmatige basis verder in overleg treedt. Met de delegatie van het bestuur van de volkstuintjes is dan ook de afspraak gemaakt om binnen een aantal weken opnieuw samen te zitten met de bedoeling de evolutie van de situatie te bespreken en de aanpak desgevallend bij te sturen waar nodig.

vr 26/02/2021 - 12:55
IR 3.

2021_MV_00091 - Mondelinge vraag van raadslid Elke Sleurs: Invoering Gas 5 regeling

Datum beslissing: ma 22/02/2021 - 20:20
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Elke Sleurs; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Stijn De Roo; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Hafsa El -Bazioui; Anneleen Van Bossuyt; Rudy Coddens; Mathias De Clercq; Isabelle Heyndrickx; Jeroen Paeleman; Olaf Evrard, ; Céline Van Troos, ; Thomas Dierckens, ; Filip Rasschaert, ; Astrid De Bruycker, ; Seppe  Cosyns, ; Lien Braeckevelt, ; Sabine Deneef, ; Geert Vergaerde, ; Tony Verschooten, ; Filip  Van Tricht, ; Lotte Lambrecht, ; Philippe Tallieu, ; Koen Janssens, ; Toon Mertens, ; Jeroen De Schuyteneer, ; Mohamed El Bakali, ; Steffi De Craemer, ; Matto Langeraert,
Afwezig
Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Jef Van Pee; Gert Robert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Tine De Moor; Christiaan Van Bignoot; Patricia De Beule; Fourat Ben Chikha; Mieke Bouve; Gabi De Boever; Carl De Decker; Karlijn Deene; Alana Herman; Sara Matthieu; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Evita Willaert; Veli Yüksel; André Rubbens; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser
Verontschuldigd
Yeliz Güner; Yüksel Kalaz
Secretaris
Jeroen Paeleman
IR 3.

2021_MV_00091 - Mondelinge vraag van raadslid Elke Sleurs: Invoering Gas 5 regeling

2021_MV_00091 - Mondelinge vraag van raadslid Elke Sleurs: Invoering Gas 5 regeling

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Vanaf 1 februari 2021 krijgen steden en gemeenten de mogelijkheid om GAS boetes uit te schrijven voor beperkte snelheidsovertredingen op plaatsen waar een snelheidslimiet van 30km/u of 50km/u van toepassing is.
Daarvoor moet de stad haar politiereglement aanpassen.

Indiener(s)
Elke Sleurs
Gericht aan
Mathias De Clercq
Tijdstip van indienen
wo 03/02/2021 - 11:33
Toelichting

Hoe gaat Gent dit aanpakken? Welke prioriteiten zal Gent stellen?
Wat met de handhaving, hoe zal die georganiseerd worden?
Wanneer mogen wij het  nieuwe politiereglement verwachten?

Bespreking
Antwoord

Zoals u weet maakt dit stadsbestuur in overleg met de politie een absolute prioriteit van verkeersveiligheid. Het handhaven van snelheidsbeperkingen is hierbij één van de belangrijke prioritaire pijlers. Snelheidsduivels hebben immers geen plaats in onze Gentse wijken en schoolomgevingen. 

Het klopt inderdaad dat het recent door het Vlaams parlement goedgekeurde verzameldecreet Mobiliteit toelaat dat steden en gemeenten zelf snelheidsovertredingen beboeten op plaatsen waar de snelheid is beperkt tot 30 of 50 km/u. Meer specifiek gaat het over snelheidsovertredingen in de zone 30 en 50 waar de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 km/u werd overschreden, de dader meerderjarig is, de snelheidscamera’s gefinancierd zijn door de lokale overheid en er niet gelijktijdig een andere overtreding is vastgesteld. 

Ik kan u meegeven dat onze stad wenst in te zetten op het spoor dat door het nieuwe decreet wordt mogelijk gemaakt. Het biedt ons immers de mogelijkheid om lokaal verder echt in te zetten op snelheidshandhaving in onze meest kwetsbare gebieden voor voetgangers en fietsers, nl. zones 30 en 50. Bovendien is snelheidshandhaving een belangrijk middel om een mentaliteitswijziging rond snelheid in woonomgevingen te bekomen. 

Wat betreft uw vraag naar de concrete implementatie kan ik u meegeven dat het decreet nog enkele juridische en praktische problemen omvat die moeten worden uitgeklaard alvorens GAS 5 op lokaal vlak te kunnen implementeren. Hiertoe dient nog een hersteldecreet te worden goedgekeurd. De Stad Gent heeft in deze nauwe contacten met het VVSG, die op haar beurt hierover in overleg gaat met kabinet van minister Peeters. In afwachting van dit hersteldecreet worden alvast de nodige voorbereidingen op stadsniveau getroffen en streven we ernaar om vanaf 1 januari 2022 de nodige handhaving lokaal te voorzien. 

Ik ben er in elk geval van overtuigd dat deze nieuwe mogelijkheid voor de lokale besturen om de zogenaamd ‘lichte’ snelheidsovertredingen te beboeten de verkeersveiligheid in onze Gentse wijken en straten ten goede zal komen.

vr 26/02/2021 - 12:56
IR 4.

2021_MV_00099 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Regelgeving inzake graftekens

Datum beslissing: ma 22/02/2021 - 20:20
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Elke Sleurs; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Stijn De Roo; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Hafsa El -Bazioui; Anneleen Van Bossuyt; Rudy Coddens; Mathias De Clercq; Isabelle Heyndrickx; Jeroen Paeleman; Olaf Evrard, ; Céline Van Troos, ; Thomas Dierckens, ; Filip Rasschaert, ; Astrid De Bruycker, ; Seppe  Cosyns, ; Lien Braeckevelt, ; Sabine Deneef, ; Geert Vergaerde, ; Tony Verschooten, ; Filip  Van Tricht, ; Lotte Lambrecht, ; Philippe Tallieu, ; Koen Janssens, ; Toon Mertens, ; Jeroen De Schuyteneer, ; Mohamed El Bakali, ; Steffi De Craemer, ; Matto Langeraert,
Afwezig
Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Jef Van Pee; Gert Robert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Tine De Moor; Christiaan Van Bignoot; Patricia De Beule; Fourat Ben Chikha; Mieke Bouve; Gabi De Boever; Carl De Decker; Karlijn Deene; Alana Herman; Sara Matthieu; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Evita Willaert; Veli Yüksel; André Rubbens; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser
Verontschuldigd
Yeliz Güner; Yüksel Kalaz
Secretaris
Jeroen Paeleman
IR 4.

2021_MV_00099 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Regelgeving inzake graftekens

2021_MV_00099 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Regelgeving inzake graftekens

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Een grafmonument is meer dan een constructie of een stenen ornament. Het bepaalt het uitzicht van de plek waar nabestaanden kunnen stilstaan bij de herinnering aan een dierbare die er niet meer is. Dergelijk monument wordt vaak gedecoreerd met een persoonlijke boodschap of een bloemetje. In sommige gevallen wordt er artistiek mee omgesprongen zodat het monument een bijzondere persoonlijke lofbetuiging aan de overledene vormt.

 De Gentse regelgeving inzake graven voorziet een aantal regels waaraan grafmonumenten moeten voldoen, onder andere inzake de omvang. Voor ‘gewone’ graven gaat om volgende afmetingen: maximaal 1,70 m lengte bij 0,80 m breedte en 1 m hoogte. Voor grafkelders is het zo dat een grafteken verplicht is, dat dit de hele kelder dient te bedekken. Het moet bovendien afgestemd zijn om de naastgelegen graven waarbij het maximaal 50 cm hoger mag zijn.

 Dit zijn, dat voelt iedereen aan, behoorlijk strikte regels waarbij het duidelijk is geworden dat de persoonlijke expressie van herdenking, rouw en verdriet in sommige gevallen wordt bemoeilijkt. En dat kan pijnlijk zijn. We kennen met zijn allen het voorbeeld waarbij dit fout is gelopen.

 U heeft aangekondigd dat u de komende maanden de huidige regels tegen het licht wil houden. Waarbij u een aangepast reglement wilt rond hebben tegen de zomer.

 Vanuit onze fractie geniet u hierbij alle steun.

 Ik denk dat het absoluut nodig is om te onderzoeken wat we kunnen doen om een evenwicht te vinden tussen een begraafplaats als een serene plek waarbij Gentenaars hun dierbaren kunnen herdenken en een zekere artistieke vrijheid.

 Het zou mijns inziens mogelijk moeten zijn om af te wijken van de stringente regels inzake afmetingen en vorm. Er zou bijvoorbeeld kunnen gewerkt worden met een aanvraag waarbij een (visueel) voorstel kan worden gedaan voor een grafteken. Waarom niet onze ambtenaren inschakelen die zich bezig houden met data, informatie en 3D projecties? Zo kan een aanvraag meteen vergezeld worden van een realistisch beeld van wat de inplanting van een bepaald grafteken zou betekenen voor de omgeving.

 Een andere idee kan er in bestaan om een grafteken dat afwijkt qua vorm en afmetingen verplicht te laten voorleggen aan een jury of aan erkend organisme ter keuring.

 

Indiener(s)
Christophe Peeters
Gericht aan
Isabelle Heyndrickx
Tijdstip van indienen
di 09/02/2021 - 11:21
Toelichting

Hoe gaat u de evaluatie van dit reglement aanpakken? Welk traject zal er gevolgd worden en wie zal daarbij worden betrokken? Zijn er zaken waar u nu reeds aan denkt?

 

Bespreking
Antwoord

Van harte dank voor uw vraag. 

De regelgeving die u correct schetst is door de gemeenteraad bepaald in de vernieuwde reglementen voor lijkbezorging en begraafplaatsen die – u zal zich dat herinneren – in juni 2020 unaniem werden aangenomen. 

Aan deze vernieuwing ging een lang traject vooraf. Het was daarvoor een 5-tal jaar geleden dat de regels nog werden aangepast. Een modernisering en vereenvoudiging waren dus op hun plaats. Tijdens het traject hebben we zowel gesprekken gehad met de uitvaartsector als een benchmark gedaan met regels in andere steden en gemeentes. Onze diensten, zowel Burgerzaken als de Groendienst zitten regelmatig samen en zijn in nauw contact met enkele grootsteden waarmee ervaringen en kennis worden gedeeld. Het afstemmen van regels komt ook daar ter sprake.  

Bij het opmaken van deze nieuwe regelgeving heeft mijn voorgangster Schepen Van Hecke, zich voorgenomen om samen met de diensten jaarlijks de regels te toetsen aan de praktijk, om mogelijke onduidelijkheden op te lossen en om optimaal te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en nieuwe tendensen in begraven en rouwbeleving, zoals de opkomst van natuurlijke begraafvormen. 

Ik wil dat engagement verderzetten. In de aanloop naar het 1-jarig bestaan van deze nieuwe regels zullen wij samen met de Groendienst deze toetsing opstarten om het af te ronden na de zomer. Het artikel waar u naar verwijst spreekt over ‘voor de zomer’ maar dat is een vergissing geweest. Aangezien we in het jaar 2019-2020 een volledig traject hebben doorlopen zal dat deze keer niet op dezelfde manier gebeuren.   

We delen het uitgangspunt dat onze begraafplaatsen in de eerste plaats plekken moeten zijn waar mensen in alle rust en sereniteit moeten kunnen rouwen, en dat daarbij voldoende plaats moet zijn voor de persoonlijke invulling van die rouwbeleving. Zonder vooruit te willen lopen op de geplande evaluatie, maak ik me sterk dat daar op vandaag al veel ruimte voor is. U haalt in uw vraagstelling zelf aan dat grafmonumenten vaak worden versierd met een persoonlijke boodschap, bloemen of een artistiek herdenkingsteken. Die ruimte is er, en moet er vanzelfsprekend blijven. 

Maar u zult begrijpen dat we als inrichter en beheerder van de begraafplaatsen ook met andere elementen rekening moeten houden. En het is precies daarom dat er – niet alleen bij ons maar in alle steden en gemeenten – reglementen bestaan die noodzakelijkerwijs beperkingen opleggen.  

Vooreerst is er de uniformiteit van de begraafplaatsen. U zegt in uw vraagstelling terecht dat de grafmonumenten het uitzicht bepalen van de plek waar nabestaanden kunnen stilstaan bij de herinnering aan een dierbare die er niet meer is. Uiteraard streven we niet naar het uitzicht van een militaire begraafplaats, met allemaal dezelfde graftekens, maar we willen wel waken over een zekere mate van samenhang binnen begraafplaatsen of, voor de grotere, binnen delen van begraafplaatsen. Ook dat is belangrijk voor de visuele rust en de sereniteit die we beogen en die de rouwbeleving moet garanderen van iedereen die het graf van een dierbare overledene komt bezoeken.  

Ten tweede is er uiteraard het aspect van het onderhoud. Onze stad telt 18 begraafplaatsen met in totaal ongeveer 90.000 graven. Een ploeg aan werknemers staat het hele jaar door, in weer en wind, in voor het onderhoud. Die medewerkers zijn weliswaar niet alleen verantwoordelijk voor het onderhoud van de begraafplaatsen, maar tegelijk ook voor alle Gentse parken en overige groene zones. We weten allemaal dat dat geen evidente opdracht is. We willen er uiteraard over waken dat we die mensen het werk niet nog moeilijker maken en dat bijvoorbeeld tussen graven het gras met de machines kan worden gemaaid. 

Ten derde dienen we uiteraard streng te zijn op het vlak van stabiliteit en veiligheid. Graftekens mogen geen mogelijk gevaar vormen voor wie zich in de onmiddellijke omgeving bevindt. Bovendien is de stabiliteit van de ondergrond op de begraafplaatsen hoegenaamd niet evident. U kunt zich voorstellen dat het uitgraven van zovele grafputten en het plaatsen van zware graftekens of -monumenten het risico op verzakkingen groot maakt. Ook dat moeten we voor ogen houden. U zult het zich ongetwijfeld beter herinneren dan ik, want u was toen al gemeenteraadslid, maar de verzakking van een groot aantal graven op Campo Santo in 2003 heeft het toenmalig stadsbestuur handenvol geld gekost. 

U merkt dat de problematiek complex is, en dat individuele rouwbeleving weliswaar een bijzonder belangrijk, maar niet het enige element is dat in de weegschaal wordt gelegd. U zult begrijpen dat ik vandaag geen grote voorafnames ga doen op de evaluatie van de bestaande reglementen. Ik heb uw suggesties goed beluisterd.  

Wij gaan in de loop van het voorjaar onze nieuwe regels die in juni vorig jaar door de gemeenteraad werden goedgekeurd toetsen aan de praktijk.  

Wat ik wel al kan meegeven, is dat we zullen bekijken of het aangewezen is om te vragen dat mensen het ontwerp van een grafteken ter goedkeuring voorleggen aan onze diensten alvorens het kan worden geplaatst. Dat lijkt ons een goede manier om te vermijden dat mensen investeringen doen en nadien toch hun graftekens nog moeten aanpassen, met bijkomende kosten tot gevolg. In diezelfde geest is het ook belangrijk dat alle betrokkenen, niet alleen onze eigen diensten maar ook bijvoorbeeld de begrafenisondernemers, correcte informatie geven aan nabestaanden. Ook op dat vlak willen we nagaan waar het nog beter kan. 

Ik hoop hiermee op afdoende wijze uw vragen te hebben beantwoord.

di 23/02/2021 - 13:13
IR 5.

2021_MV_00100 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Sluikstortcamera's

Datum beslissing: ma 22/02/2021 - 20:20
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Elke Sleurs; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Zeneb Bensafia; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Stijn De Roo; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Hafsa El -Bazioui; Anneleen Van Bossuyt; Rudy Coddens; Mathias De Clercq; Isabelle Heyndrickx; Jeroen Paeleman; Olaf Evrard, ; Céline Van Troos, ; Thomas Dierckens, ; Filip Rasschaert, ; Astrid De Bruycker, ; Seppe  Cosyns, ; Lien Braeckevelt, ; Sabine Deneef, ; Geert Vergaerde, ; Tony Verschooten, ; Filip  Van Tricht, ; Lotte Lambrecht, ; Philippe Tallieu, ; Koen Janssens, ; Toon Mertens, ; Jeroen De Schuyteneer, ; Mohamed El Bakali, ; Steffi De Craemer, ; Matto Langeraert,
Afwezig
Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Jef Van Pee; Gert Robert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Tine De Moor; Christiaan Van Bignoot; Patricia De Beule; Fourat Ben Chikha; Mieke Bouve; Gabi De Boever; Carl De Decker; Karlijn Deene; Alana Herman; Sara Matthieu; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Evita Willaert; Veli Yüksel; André Rubbens; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser
Verontschuldigd
Yeliz Güner; Yüksel Kalaz
Secretaris
Jeroen Paeleman
IR 5.

2021_MV_00100 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Sluikstortcamera's

2021_MV_00100 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Sluikstortcamera's

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Sinds 4 september beschikt de Stad over vijf nieuwe sluikstortcamera’s. De camera’s dienen om de pakkans voor sluikstort te verhogen.

Indiener(s)
Stijn De Roo
Gericht aan
Mathias De Clercq
Tijdstip van indienen
do 11/02/2021 - 11:25
Toelichting
  1. We zijn nu vijf maand na de ingebruikname. Hoe kijken de burgemeester en de politie naar de eerste plaatsing van de camera?
  2. Zijn de andere vier camera’s reeds geplaatst en waar zullen ze geplaatst worden/werden ze geplaatst? 
  3. Zijn er meetbare indicatoren opgesteld om het succes van dit initiatief te meten? Hoeveel sluikstorters zijn er gevat in de afgelopen vijf maanden? Hebben de camera’s invloed op het aantal meldingen?

 

Bespreking
Antwoord

Zoals u weet maakt dit stadsbestuur in overleg met de politie een absolute prioriteit van sluikstorten. Naast de vele inspanningen rond preventie en sensibilisering zet het stadsbestuur ook sterk in op handhaving. Sluikstorters worden gevat aan de hand van heterdaadvattingen of het vinden van identificatiegegevens. Heterdaadvattingen worden georganiseerd door onze Politie (Overlast-team en Wijkpolitie) in burger en geüniformeerd alsook door de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu. Daarnaast worden sluikstorten ook systematisch doorzocht op identificatiegegevens door onze Politie (Overlastteam) en Gemeenschapswacht-vaststellers in samenwerking met IVAGO. Tot slot zet de Politie (Overlastteam)  ook in op cameratoezicht om sluikstorters te betrappen. 

Sinds september 2020 beschikt de politie over 3 semi-vaste sluikstortcamera’s, dit zijn camera’s die op een voetstuk staan en worden geplaatst op hotspots waar veel sluikstortmeldingen zijn. Ze zijn robuust, voorzien in hun eigen elektriciteit en kunnen vlot verplaatst worden. De eerste anderhalve maand verliep wat moeizaam omdat op het vlak van ICT een aantal kinderziektes opdoken die inmiddels zijn verholpen doordat de politie een systeem heeft kunnen uitwerken waarbij de beelden automatisch in het centraal beeldsysteem van de politie kunnen verwerkt worden. De drie semi-vaste camera's werden reeds geplaatst op de Dendermondsesteenweg (t.h.v. Colruyt), Godshuishammeke (2x), Kikvorsstraat (3x op verschillende plaatsen), Griendeplein, Banierpark, Aziëstraat, Hamerstraat, August Vermeylenstraat en Brabantdam.

 Naast de 3 semi-vaste sluikstortcamera’s zijn er sedert november 2020 ook 2 nieuwe mobiele camera’s in gebruik door het Overlastteam. Dit betreft 2 sluikstortcamera’s voor gebruik vanuit gebouwen en vanuit een anoniem voertuig. Dit betreft camera’s die dus meer verdoken worden opgesteld. Deze camera's van het overlastteam worden pas sedert begin november 2020 gebruikt (en niet september 2020 zoals eerder voorzien) ingevolge technische euvels, deze euvels zijn ondertussen verholpen. De 2 mobiele camera’s werden reeds ingezet in de Kwakkelstraat, aan het Centrumplein, op de Meierij, Filips Van Cleeflaan, Brugsesteenweg en Godshuishammeke.

 Waar de camera's in de toekomst zullen geplaatst worden, kan nog niet worden medegedeeld. Deze locaties worden steeds bepaald door de stedelijke werkgroep Sluikstort en Zwerfvuil op basis van een lijst van hotspots waar veel sluikstortmeldingen zijn.

De politie geeft mij voorts mee dat het overlastteam instaat voor de analyse en exploitatie van de beelden.  De beelden van een sluikstortcamera worden telkens aan het einde van een observatieperiode uitgelezen. In een eerste fase worden de bruikbare beelden geselecteerd. Bruikbare beelden zijn beelden waarop sluikstorters herkenbaar afgebeeld zijn. In een tweede fase start het onderzoek naar de identiteiten van deze personen. Indien overtreders worden geïdentificeerd dan ontvangen zij, afhankelijk van de grootte van het sluikstort, een GAS-pv of een ‘gewoon’ proces-verbaal. Verdere afhandeling verloopt hier via de juridische dienst van de stad (bij GAS-pv) hetzij het parket (bij ‘gewoon’ PV). De politie geeft mij mee dat het binnenhalen, volledig analyseren en exploiteren van de beelden een tijdrovend werk is. Tot en met eind januari 2021 staan er reeds 42 feiten op beeld. Van deze 42 feiten waren er 30 bruikbare beelden en op basis van deze 30 bruikbare beelden konden er 11 sluikstorters worden geïdentificeerd. De politie meldt me tot slot dat op hardnekkige sluikstortplaatsen nauwelijks nog sluikstort wordt aangetroffen zodra er een zichtbaar opgestelde camera aanwezig is. Er is op heden evenwel geen significante daling van het aantal meldingen in zijn globaliteit. 

U hoort het, we nemen sluikstorten als stadsbestuur heel ernstig en accepteren dit absoluut niet. De sluikstortcamera’s zijn en blijven een belangrijk instrument in de integrale aanpak van het sluikstorten en zorgen ervoor dat de pakkans op sluikstorten nog verder verhoogt. Elke Gentenaar verdient immers een propere omgeving om in te wonen. 

vr 26/02/2021 - 12:57