Terug commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

ma 22/02/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst FM Themagebouwen
Departement Financiën
Team Belastingen Economie
Team Beheer en Ondersteuning
IVA Mobiliteitsbedrijf
Advies en Ondersteuning
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Preventie voor Veiligheid
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Communicatie
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Staf Strategie en Organisatie

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Besloten vergadering

Agendapunten

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Politie - Directie Beheer
HRM