Terug commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)

ma 10/05/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Mededelingen

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën
Team Belastingen Economie
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Sportdienst
Staf
Bibliotheek
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst