Terug
Gepubliceerd op 16/04/2021

2021_GRMW_00468 - Sluiten van aankoopovereenkomst betreffende 8 onroerende goederen, zijnde 8 woningen met bergingen, gelegen aan de Abrikoosstraat te Gent - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 20/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms
2021_GRMW_00468 - Sluiten van aankoopovereenkomst betreffende 8 onroerende goederen, zijnde 8 woningen met bergingen, gelegen aan de Abrikoosstraat te Gent - Goedkeuring 2021_GRMW_00468 - Sluiten van aankoopovereenkomst betreffende 8 onroerende goederen, zijnde 8 woningen met bergingen, gelegen aan de Abrikoosstraat te Gent - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Voorgestelde uitgaven

€ 1.135.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

WoninGent is genoodzaakt om een deel van haar patrimonium te verkopen door hoge kostenstructuur aan een (ver)oud(erd) patrimonium met grote renovatienood.

Als alternatief voor een openbare verkoop bood WoninGent de Stad Gent 8 woningen met bergingen aan in een typische arbeiderscité (erfgoedbeluik) in de Abrikoosstraat vanuit de bekommernis/vraag geen sociaal patrimonium te laten verloren gaan en betreffende woonentiteiten opnieuw een sociale invulling te geven.  

In het kader van de ambitie van de Stad Gent om de (sociale) wooncrisis aan te pakken, hierbij ook specifiek kaderend in de constructieve overlegverbanden tussen de Stad Gent (via de Dienst Wonen en bevoegde schepen) en de vereniging 'Honderd Huizen van de Brugsepoort' en andere middenveld - organisaties teneinde sociale verdringing  op de woonmarkt aan te pakken en te streven naar sociaal inclusieve huisvesting, wenst de Stad Gent in te gaan op dit aanbod en deze woningen aan te kopen.

De huidige bewoners worden allen door WoninGent geherhuisvest zodat de woningen vrij van gebruik zijn. Doordat de woningen niet voldoen aan de normeringen van de Vlaamse Wooncode zullen ze in afwachting van de renovatie een anti - kraakinvulling krijgen.

De Stad Gent heeft de intentie om via een open oproep een renoveerder/investeerder aan te zoeken die middels het verkrijgen van een erfpachtcontract deze woningen zal renoveren met het engagement ze nadien ter beschikking te stellen van het sociaal verhuurkantoor die deze woningen vervolgens zal onderverhuren aan een specifieke sociale doelgroep.

Op deze wijze wordt de grondpositie van de Stad Gent inzake deze goederen gevrijwaard, en kan via dit gericht beleid de buurtgerichte cohesie in de Abrikoosstraat behouden worden.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd een verkoopovereenkomst opgemaakt die ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.

Het handelt hier over de aankoop van 8 onroerende goederen, zijnde 8 woningen met bergingen, gelegen aan de Abrikoosstraat 43, 47, 49, 59, 63, 65, 67, 69 en 83+ te Gent, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Gent, 16de afdeling, sectie K, perceelnummers 490Z3, 491Y3, 490X3,  491A4, 490W3, 491B4, 490B4, 491E4, 490D4, 491G4, 490E4, 491H4, 490F4, 491K4, 490R3 en 491L4 met een totale kadastrale oppervlakte van 325,00 m², mits de prijs van 1.135.000,00 EUR.

De koopsom is gebaseerd op de schattingsverslagen van 16 en 24 oktober 2019 opgemaakt door landmeterskantoor Van Eester, bijgevoegd in bijlage.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* HUI 
Budgetplaats 408410001 
Categorie*
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2021 1.135.000,00 
Totaal 1.135.000,00 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde overeenkomst tot aankoop van 8 onroerende goederen, zijnde 8 woningen met bijhorende bergingen, gelegen aan de Abrikoosstraat 43, 47, 49, 59, 63, 65, 67, 69 en 83+ te Gent, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Gent, 16de afdeling, sectie K, perceelnummers 490Z3, 491Y3, 490X3, 491A4, 490W3, 491B4, 490B4, 491E4, 490D4, 491G4, 490E4, 491H4, 490F4, 491K4, 490R3 en 491L4 met een totale kadastrale oppervlakte van 325,00 m², mits de prijs van 1.135.000,00 EUR.

 

 

Bijlagen

  • schattingen Abrikoosstraat
  • Aankoopakte Abrikoosstraat