Terug college van burgemeester en schepenen / vast bureau

do 29/04/2021 - 08:30 Virtueel - via Microsoft Teams

B-punten

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Bibliotheek
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed

Bevoegdheid Stad

Departement Projectpunt
Dienst Projectpunt
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
IVA Historische Huizen Gent
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Projectbureau Ruimte

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wonen

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wonen
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Milieu en Klimaat

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering
Dienst Protocol

Bevoegdheid Stad

Departement Publiekzaken en Burgerzaken
Dienst Burgerzaken
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Annelies Storms

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen
Cluster Persoonsgebonden
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Back-office - Payroll
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
Departement HR - Selectie
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon
Cluster Grond

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Persoonsgebonden
Cluster Back-office - Payroll
Departement HR - Selectie
Cluster Persoon
Cluster Grond
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Werk en Activering (WS)

Bevoegdheid OCMW

Departement Financiën
Team Sociale dienstverlening

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën
Team Belastingen Economie
Team Belastingen Wonen
Dienst Belastingen
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën
Team Hulpdiensten
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Departement Projectpunt
Dienst Projectpunt
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Data en Informatie
Politie - Directie Beheer
HRM
Financiën en Middelen

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel

Bevoegdheid Stad

IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren 2
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Circuleren 1
Fiets
Straatparkeren 1
Dynamische Toegang 3
  • Aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt gevraagd omwille van de herneming tijdelijk terrasinplantingsplan (TIP) voor de horecazaken in de Overpoortstraat en Stalhof opnieuw tijdelijk af te wijken van het 'Reglement voor toegang tot autovrije gebieden en doorrijdvergunningen', meer bepaald met onderstaande maatregelen voor het autovrij gebied rond de Overpoortstraat en dit voor de periode van 08/05/2021 tot en met 31/08/2021, in periodes  waarin overeenkomstig hogere beslissingen in het kader van de coronacrisis, de horeca de buitenterrassen mag openen:

    - een voertuig met de vergunning van de categorie ‘laden en lossen’ voor het autovrij gebied rond de Overpoortstraat mag dit autovrij gebied enkel inrijden van 5u00 tot 12u00 (ipv. 19u00);

    - voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer (zoals bussen van De Lijn) mogen niet door het autovrij gebied rond de Overpoortstraat rijden.

    - taxi's mogen het autovrij gebied rond de Overpoortstraat enkel inrijden van 5u00 tot 12u00.

Circuleren 2
Parkeerterreinen en Private Partners
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief
Archief Gent
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel
Sportdienst

Elke Decruynaere

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Onderwijscentrum Gent
Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster Onderwijs

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid

Hoogdringende punten