Terug
Gepubliceerd op 09/06/2021

2021_GRMW_00742 - Sluiten van een aankoopovereenkomst voor een deel van het Krono-gebouw gelegen te Gent, Gasmeterlaan/Tondelierlaan - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 15/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms
2021_GRMW_00742 - Sluiten van een aankoopovereenkomst voor een deel van het Krono-gebouw gelegen te Gent, Gasmeterlaan/Tondelierlaan - Goedkeuring 2021_GRMW_00742 - Sluiten van een aankoopovereenkomst voor een deel van het Krono-gebouw gelegen te Gent, Gasmeterlaan/Tondelierlaan - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.
  • Het gemeenteraadsbesluit d.d. 20/12/2011 houdende de goedkeuring van de PPS-overeenkomst Tondelier/Gasmeterlaan.

Voorgestelde uitgaven

€ 359.233,98

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 26 maart 2012 hebben de Stad en Tondelier Development nv, met maatschappelijke zetel te 9032 Wondelgem, een publiek-private samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de herontwikkeling van de Gasmetersite "Tondelier" (gemeenteraadsbesluit van 20 december 2011).. In artikel 25 van de PPS-overeenkomst verbindt Tondelier Development nv er zich toe om publieke gebouwen in het project te integreren. Eén van de publieke gebouwen waarvan sprake zijn jeugdlokalen. In artikel 107.4 van de PPS-overeenkomst is bepaald dat de bouw van de publieke gebouwen gebeurt door Tondelier Development nv als gemandateerd bouwheer.

Tondelier Development nv heeft in 2020 een voorstel gedaan naar de Stad voor de aankoop van een (commerciële) ruimte op het gelijkvloers met de daarbij horende kelderruimte en technische ruimte van het Krono-gebouw gelegen te 9000 Gent, Tondelierlaan. Er is al enige tijd nood aan extra ruimte voor jeugdwerking in de wijk Rabot en gezien het hier om een reeds gerealiseerd gebouw gaat, kan het op relatief korte termijn in gebruik genomen worden. Na overleg met de Jeugddienst, Projectbureau Ruimte en nv Tondelier is een ontwerp uitgewerkt om die casco-ruimte in te richten als lokaal voor jeugdwerking. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Volgens de m²-prijs vastgelegd in de PPS-overeenkomst  bedraagt de aankoop van de casco-ruimte 359.233,98 euro, voor een gebouw dat voldoet aan de passiefnorm. De aankoop van de casco-ruimte zal aan deze prijs gebeuren.

Voor de inrichting zal het Projectbureau Ruimte een aannemingsovereenkomst voor de gemeenteraad juni brengen. In die aannemingsovereenkomst tussen de Stad en Tondelier Development nv zal naast de prijs voor de afwerking ook een financiële verrekening worden opgenomen voor het niet behalen van de passiefnorm (zoals vermeld in artikel 25.4 van de PPS-overeenkomst).

Daarnaast worden de jaarlijkse kosten voor de Stad als mede-eigenaar geschat op 1.100,00 EUR/jaar. Tenslotte dienen ook de notariskosten van de basisakte en verkavelingsakte ten bedrage van 2.083,90 EUR betaald te worden.

Andere gevolgkosten (verzekering, kosten eigenaarsonderhoud, ...) worden voorzien binnen het project Jeugdlokaal Tondelier. Het gebouw zal na inrichting verhuurd worden aan vzw Jong waardoor de exploitatiekosten (energie, schoonmaak, ...) zullen gedragen worden door de vzw. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aankoop van de ruimte G115-ruimte 1, gelegen op het gelijkvloers en in de kelderruimte -1 zoals bepaald op het opmetingsplan met een totale oppervlakte van 197,30 m²), goed te keuren. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* SJD 
Budgetplaats 401270002 
Categorie*
2021 359.233,98 
Totaal 359.233,98 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde overeenkomst met Tondelier Development nv, met maatschappelijke zetel te 9032 Wondelgem, Industrieweg 76, tot aankoop van een commerciële ruimte genummerd G115-ruimte 1, gelegen op het gelijkvloers en in de kelderverdieping -1, met een oppervlakte van 197,30 m² (127,20 m² GLV en 70,10m² kelder) van het Krono-gebouw, aan en nabij de Gasmeterlaan, als toekomstige locatie voor een jeugdwerking tegen de prijs van 359.233,98 EUR.