Terug
Gepubliceerd op 09/06/2021

2021_GRMW_00763 - Partnerschapsovereenkomst tussen stad Gent en vzw DOKano met betrekking tot de uitvoering van het project ‘Samen voor een proper Houtdok’ - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 15/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt
2021_GRMW_00763 - Partnerschapsovereenkomst tussen stad Gent en vzw DOKano met betrekking tot de uitvoering van het project ‘Samen voor een proper Houtdok’ - Goedkeuring 2021_GRMW_00763 - Partnerschapsovereenkomst tussen stad Gent en vzw DOKano met betrekking tot de uitvoering van het project ‘Samen voor een proper Houtdok’ - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Voorgestelde uitgaven

€ 58.340,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, eerste lid

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. Mooimakers voert onderzoek uit, stimuleert kennisuitwisseling en ondersteunt op een proactieve manier alle actoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort. 

Mooimakers voorziet een financiële ondersteuning in de vorm van projectsubsidies voor lokale besturen die specifieke doelplaatsen of zwerfvuilfracties wensen aan te pakken op hun grondgebied. Lokale projecten van een gemeente of een afvalintercommunale in samenwerking met verenigingen of groepen komen ook in aanmerking.  Verenigingen, groepen of bedrijven op zich krijgen geen directe ondersteuning via deze projecten.

Het project ‘Samen voor een proper Houtdok’ werd door de stad Gent samen met vzw Dokano ingediend bij Mooimakers als project zwerfvuil en sluikstort - thematische aanpak. Het project werd door Mooimakers aanvaard en op basis van de ingediende raming wordt voor dit project door Mooimakers een vergoeding van € 58.340 vastgelegd. 

De doelstellingen van het project sluiten aan bij de preventieve aanpak van de zwerfvuil- en sluikstortproblematiek door de stad en ondersteunen ook de inspanningen die IVAGO en verschillende stadsdiensten hier reeds leveren voor een proper Gent. De samenwerking met een vzw, het betrekken van verschillende partners en de rol die bezoekers van de site zelf kunnen opnemen, passen binnen de principes van de beleidsnota ‘Samen voor een proper Gent’. 

De stad Gent faciliteert en ondersteunt vanuit de verschillende diensten dit project. De reeds geleverde preventieve, curatieve en handhavende inspanningen in de aanpak van sluikstort en zwerfvuil op deze locatie worden verder gezet en waar mogelijk afgestemd met dit project.

Vzw Dokano zal een aantal specifieke onderdelen van het project uitvoeren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Na de goedkeuring van de projectaanvraag door Mooimakers worden een aantal afspraken voor de verdere realisatie van het project geformaliseerd in een partnerschapsovereenkomst. 

Volgends de bepalingen van Mooimakers wordt de vergoeding voor dit project toegekend aan het indienende lokaal bestuur wanneer minstens de minimale acties werden uitgevoerd en na goedkeuring van de eindrapportering.  Om de uitvoering van dit project door vzw Dokano mogelijk te maken, vergoedt de Stad Gent tussentijds door vzw Dokano gemaakte kosten in het kader van dit project. Deze kosten worden aan de stad Gent gerapporteerd en verantwoord door middel van bewijsstukken conform de door Mooimakers gevraagde eindrapportage. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Groendienst 
Budgetplaats 342160000 
Categorie* E_subs. 
Subsidiecode VMO.HOU 
2020  
2021 34320 
2022 24020 
2023  
2024  
2025  
Later  
Totaal 58340 

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Groendienst
Budgetplaats 342160000
Categorie* E_subs. 
Subsidiecode VMO.HOU 
2020  
2021 34320
2022 24020
2023  
2024  
2025  
Later  
Totaal 58340 

Verwachte ontvangsten

€ 58.340,00

Activiteit

AC34216 Coördineren en regisseren van de preventieve, curatieve en repressieve aanpak van visuele hinder op het openbaar domein.

Besluit

Artikel 1

Keurt de partnerschapssovereenkomst goed met vzw DOKano voor de uitvoering van het project 'Samen voor een proper Houtdok', zoals gevoegd in bijlage die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.