Terug
Gepubliceerd op 09/06/2021

2021_GRMW_00731 - EVA vzw REGent– Algemene vergadering van 8 juni 2021 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Bekrachtiging

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 15/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Tine Heyse
2021_GRMW_00731 - EVA vzw REGent– Algemene vergadering van 8 juni 2021 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Bekrachtiging 2021_GRMW_00731 - EVA vzw REGent– Algemene vergadering van 8 juni 2021 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Bekrachtiging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 246, §2, laatste lid.
  • De statuten van EVA vzw REGent

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.
  • De statuten EVA vzw REGent

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

EVA vzw REGent nodigt haar leden uit voor de algemene vergadering die plaatsvindt op 8 juni 2021, vanaf 19.30 u. Gelet op de coronamaatregelen verloopt deze vergadering digitaal via Microsoft teams.

De agendapunten zijn:

1. Ter goedkeuring: notulen Algemene Vergadering

2. Ter goedkeuring: Benoeming vertegenwoordigers RvB en AV

3. Ter goedkeuring: jaarcijfers werking 2020

4. Ter goedkeuring rekeningen 2020

5. Kwijting aan bestuurders en commissarissen

6. Ter goedkeuring: aanstelling commissaris 2021-2022-2023

7. Varia

 


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor deze algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent worden bekrachtigd, meer bepaald:
om aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen; om deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van de dagorde en elke van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van EVA vzw REGent op 8 juni 2021 om 19.30u, gelet op de coronamaatregelen via MS teams:

1. Ter goedkeuring: notulen Algemene Vergadering

2. Ter goedkeuring: Benoeming vertegenwoordigers RvB en AV

3. Ter goedkeuring: jaarcijfers werking 2020

4. Ter goedkeuring rekeningen 2020

5. Kwijting aan bestuurders en commissarissen

6. Ter goedkeuring: aanstelling commissaris 2021-2022-2023

7. Varia

Artikel 2

Bekrachtigt het mandaat aan de vertegenwoordigers van stad Gent die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van EVA vzw REGent die plaatsvindt op 8 juni 2021 om 19.30u via MS teams,

- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;

- deel te nemen aan elke latere vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.