Terug
Gepubliceerd op 09/06/2021

2021_GRMW_00741 - Sluiten van een erfdienstbaarheid met accessoir opstalrecht voor het stadseigendom gelegen te Gent, Woodrow Wilsonplein 1 - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 15/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms
2021_GRMW_00741 - Sluiten van een erfdienstbaarheid met accessoir opstalrecht voor het stadseigendom gelegen te Gent, Woodrow Wilsonplein 1 - Goedkeuring 2021_GRMW_00741 - Sluiten van een erfdienstbaarheid met accessoir opstalrecht voor het stadseigendom gelegen te Gent, Woodrow Wilsonplein 1 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De vroegere stadsbibliotheek en het administratief Centrum Zuid (AC), Woodrow Wilsonplein 1, Gent, zijn thans in volle renovatie. 

Het nutsbedrijf Fluvius beschikt er over een ondergrondse gascabine  ter hoogte van de ingang van het AC. 

Gezien de moeilijke toegankelijkheid ervan willen zij van de bouwwerken gebruik maken deze cabine te herlokaliseren en dit in de toekomstige fietsenstalling onder het administratief AC. 

De Stad had hiertegen geen bezwaar maar dit vergde van het architectenbureau Kraaijvanger-SAR wel extra functioneel en technisch denkwerk teneinde deze te integreren op een manier met  zo weinig mogelijk verlies aan functionele ruimte, rekening houdende met het specifieke plan van eisen,  zoals het voorzien van een dubbele deur met een brandwerendheid van 1h, de nodige verluchtingsroosters, explosieveilige verlichting en veiligheidsverlichting, e.d.m. 

Het ontwerpteam vroeg hiervoor een meerkost van 6.720 euro (excl. 21% btw) die ten laste is van Fluvius.

De Stad zal de gascabine voor Fluvius bouwen. Dit wordt als een bijkomend werk opgenomen in de aanneming van werken (uitvoering door TM Antwerpse Bouwwerken – alfa Technical Installations).

Fluvius betaalt voor deze gascabine 13.000 euro, zijnde 20 m² x 650 euro/m² (de gebruikelijke vergoeding voor een inpandige cabine overeenkomstig hun gangbaar reglement van 18 mei 2020).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om de bouw juridisch mogelijk te maken  verleent de Stad  hiervoor een erfdienstbaarheid met accessoir opstalrecht. Op die manier wordt een constructie van mede-eigendom voorkomen, gezien de cabine ondergronds  in het AC is geïntegreerd, maar wordt de natrekking wel uitgeschakeld en is Fluvius  eigenaar van de constructie met volle verantwoordelijkheid.

Het betreft concreet:

Stad Gent 4 afdeling 

Een perceel grond gelegen aan het Woodrow Wilsonplein 1, kadastraal bekend 4 de afdeling, sectie B deel van de kadastrale nummers 2542A2 en 2542Y met een geraamde oppervlakte van 20 m2. Tegen de notariële akte wordt de exacte oppervlakte opgemeten.

Overzicht van de inkomsten

Dienst* PAT 
Budgetplaats 403800051
Categorie*
2021 21.131,20
Totaal 21.131,20

Verwachte ontvangsten

€ 21.131,20

Activiteit

ACZ2000 Beheren privaat patrimonium

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de erfdienstbaarheid met accessoir opstalrecht te sluiten met Fluvius voor een perceel grond  gelegen aan het Woodrow Wilsonplein 1, kadastraal bekend 4de afdeling sectie B deel van de kadastrale nummers 2542A2en 2542Y, met een geraamde oppervlakte van 20 m2, voor de bouw van een ondergrondse gascabine tegen een eenmalige vergoeding van 21.131,20 EUR, incl btw.