Terug
Gepubliceerd op 09/06/2021

2021_GRMW_00764 - EVA vzw Sodigent - Algemene vergadering van 22 juni 2021 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 15/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt
2021_GRMW_00764 - EVA vzw Sodigent - Algemene vergadering van 22 juni 2021 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring 2021_GRMW_00764 - EVA vzw Sodigent - Algemene vergadering van 22 juni 2021 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
 • De statuten van EVA vzw Sodigent.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 246, § 2.
 • De statuten van EVA vzw Sodigent, artikel 9, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

EVA vzw Sodigent nodigt haar leden uit voor de algemene vergadering die plaatsvindt op 22 juni 2021, vanaf 17.30u. Gelet op de coronamaatregelen verloopt deze vergadering digitaal via Microsoft teams.

De agendapunten zijn

 1. Verwelkoming
 2. Goedkeuring van de notulen van de vorige algemene vergadering van 15/12/2020
 3. Goedkeuring van de jaarrekening van 2020  
 4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris en desgevallend het instellen van een verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissaris.
 5. Goedkeuring van de begroting van 2021
 6. Goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst met Stad/OCMW Gent
 7. Varia: Jaarverslag 2020


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent worden goedgekeurd, meer bepaald:
om aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen; om deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van de dagorde en elke van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van EVA vzw Sodigent op 22 juni 2021 om 17.30u, gelet op de coronamaatregelen via MS teams:

De agendapunten zijn

 1. Verwelkoming
 2. Goedkeuring van de notulen van de vorige algemene vergadering van 15/12/2020
 3. Goedkeuring van de jaarrekening van 2020  
 4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris en desgevallend het instellen van een verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissaris.
 5. Goedkeuring van de begroting van 2021
 6. Goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst met Stad/OCMW Gent
 7. Varia: Jaarverslag 2020

Artikel 2

Keurt goed het mandaat aan de vertegenwoordigers van de Stad Gent die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van EVA vzw Sodigent op 22 juni 2021 om 17.30u via MS teams om:
- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen; en
- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.