Terug
Gepubliceerd op 09/06/2021

2021_GRMW_00733 - Addendum bij de subsidieovereenkomst - werkingsjaren 2020-2021 - voor het Gent en Garde-project 'Gentse Kweek' - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 15/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Tine Heyse
2021_GRMW_00733 - Addendum bij de subsidieovereenkomst - werkingsjaren 2020-2021 - voor het Gent en Garde-project 'Gentse Kweek' - Goedkeuring 2021_GRMW_00733 - Addendum bij de subsidieovereenkomst - werkingsjaren 2020-2021 - voor het Gent en Garde-project 'Gentse Kweek' - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, ยง 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft op 14 december 2020 de subsidieovereenkomst - werkingsjaren 2020-2021 - goedgekeurd tussen de Stad Gent en Gentse Kweek voor de uitvoering van het project “Gentse Kweek”.

Dit project is één van de vier innovatieve projecten die dit jaar gesteund worden door de Gentse voedselraad.

Dit project draagt bij aan de doelstellingen van Gent en Garde. Het project zet met name in op een kortere en meer transparante voedselketen  (OD 1.1: Ken de producent,  OD 1.2: Een meer toegankelijke afzetmarkt voor lokale producten, OD 1.3 : ruimte voor professionele voedselproductie).

Met Gentse Kweek slaan een aantal Gentse landbouwers de handen ineen om de Gentse landbouw dichter bij de burger te brengen en burgers, bedrijven, horeca, beleidsmakers, … kennis laten maken met de jonge, toekomstgerichte landbouwers.

Het project bestaat uit drie delen:

1. Promotiecampagne voor het brede publiek rond “Gentse Kweek” om burgers kennis te laten maken met de lokale landbouw. Daarbij wordt een logo ontwikkeld en zal een communicatiecampagne gevoerd worden via borden op strategische locaties in het landschap. Daarnaast worden Gentse bedrijven in beeld gebracht via een sociale mediacampagne. 

2. Organisatie van fietstochten langs de deelnemende bedrijven in samenwerking met de Gentse buitenband, gekoppeld aan bedrijfsbezoeken.

3. Organisatie van een “Gentse boerentafel” waar landbouwers worden samengebracht met bedrijven die grondstoffen uit de regio willen verwerken (voedingsbedrijven, horeca, …) met het oog op het opzetten van duurzame samenwerkingsverbanden, en in een volgende fase het vermarkten van lokale producten onder het merk “Gentse Kweek”.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De subsidieovereenkomst loopt tot eind december 2021.

De fietstochten en "boerentafel" waren gepland voor de zomer van 2021. Als gevolg van de coronacrisis is er  lange tijd onzekerheid geweest over de mogelijkheid tot het organiseren van samenkomsten met grote groepen. De Gentse Buitenband, die traditioneel doorgaat in de periode van de Gentse feesten, besliste reeds om feestelijkheden en bedrijfsbezoeken niet te laten doorgaan, omdat de regels m.b.t. afstand en mondmaskers niet gegarandeerd kunnen worden. 

Hoewel bijeenkomsten in grotere groepen in de zomer wel al zullen kunnen doorgaan, maken de huidige coronaregels de voorbereiding ervan erg moeilijk, en zal er ook maar een fractie van het geplande publiek bereikt kunnen worden. 

Daarom wordt voorgesteld de subsidieovereenkomst kosteloos te verlengen tot eind oktober 2022. Zo kunnen  de afsluitende publieksevenementen van Gentse Kweek (boerentafel, fietstocht met bedrijfsbezoeken) verschoven worden naar de zomer van 2022, en is er nog wat tijd voor nazorg en evaluatie.

Tijdens de Gentse buitenband van 2021, die in een light versie doorgaat, met fietstochten zonder nevenactiviteiten,  wordt wel al zo veel mogelijk over “Gentse Kweek” gecommuniceerd.

Het traject met boeren en verwerkers dat aan de boerentafel voorafgaat, wordt zoals voorzien voor het grootste deel in de loop van 2021 afgelegd, en blijft doorlopen in 2022. Omdat het project langer doorloopt zal aan Gentse Kweek een tussentijdse rapportage gevraagd worden in november 2021, en een eindrapportage in het najaar van 2022.

Hiertoe werd een addendum opgemaakt, te sluiten met Gentse Kweek, feitelijke vereniging, Heistraat 18a, 9052 Zwijnaarde, dat ingaat bij ondertekening en eindigt op 31/10/2022.

Activiteit

PR40667 Proeftuinprojecten Voedselraad

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het addendum, zoals gevoegd in bijlage, bij de subsidieovereenkomst - werkingsjaren 2020-2021 - voor het Gent en Garde-project 'Gentse Kweek' met Gentse Kweek, feitelijke vereniging, Heistraat 18a, 9052 Zwijnaarde.