Terug
Gepubliceerd op 09/06/2021

2021_MV_00352 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: School van Toen

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 15/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
2021_MV_00352 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: School van Toen 2021_MV_00352 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: School van Toen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Het voormalig schoolgebouw in Klein Raamhof wordt verkocht. De vzw De School van Toen kan het gebouw blijven gebruiken tot de zomer 2022. Op 27.01.2021 stelde ik een schriftelijke vraag aan schepen Decruynaere of er reeds een oplossing was voor de School van Toen.

De schepen antwoordde dat er gesprekken gevoerd werden met de beheerders van het Groot Begijnhof in St Amandsberg.

Er was een piste om vanuit de Stad een convent te huren en dit ter beschikking te stellen aan de School van Toen.

Het convent moet eerst nog gerenoveerd worden. De beheers vzw van het Groot Begijnhof zal een overzicht opmaken van de nodige werkzaamheden, inschatting van de kosten en mogelijke inbreng van subsidies.

Men ging ook het financieel plaatje over het geheel onderzoeken, met onder andere de vergelijking tussen de piste dat de School van Toen blijft in het Klein Raamhof en de piste van het convent.

Indiener(s)

Christophe Peeters

Gericht aan

Annelies Storms

Tijdstip van indienen

vr 04/06/2021 - 11:16

Toelichting

Wat is het uiteindelijke plan en de timing van uitvoering ?