Terug commissie milieu, personeel en FM (MPF)

di 15/06/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Mededelingen

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Punt voor alle raadsleden

Toelichting jaarrekening 2020 en budgetwijziging 2021 voor de bevoegdheid van :

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Departement HR - Coördinatie en Sodigent
Data en planning
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Bevoegdheid OCMW

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de OCMW-raad wordt  gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 22 juni 2021 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw Sodigent en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van OCMW Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - OCMW team Ouderenzorg

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
Groendienst
Staf
Projectbureau Ruimte
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement Facility Management
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief
Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM beleidsondersteuning
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de goedkeuring te verlenen voor de toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor het leveren van vrachtwagens met CNG en diesel - 2020/HFB/OP/66086 - perceel 1, 2, 3, 4, 5 en 7.

  De afroepen zullen gebeuren op basis van lastenboek 2020/HFB/OP/66086 - Open aanbesteding levering van vrachtwagens met CNG en diesel.
  Het betreft 6 percelen van de raamovereenkomst die werden gegund aan:

  Perceel 1: Scania Belgium nv, A. Van Osslaan 1 bus 28, 1120 Neder-Over-Heembeek.
  Perceel 2: Volvo Group Belgium nv, Smalleheerweg 31, 9041 Oostakker.
  Perceel 3: Scania Belgium nv, A. Van Osslaan 1 bus 28, 1120 Neder-Over-Heembeek.
  Perceel 4: Volvo Group Belgium nv, Smalleheerweg 31, 9041 Oostakker.
  Perceel 5: Scania Belgium nv, A. Van Osslaan 1 bus 28, 1120 Neder-Over-Heembeek.
  Perceel 7: G. Lambert & Co nv, Rue de Néverlée (RH) 1, 5020 Namur.

  Het college stemt in met de goedkeuring van afroepen na goedkeuring van de toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid door de gemeenteraad.