Terug college van burgemeester en schepenen / vast bureau

do 01/04/2021 - 08:30 Virtueel - via Microsoft Teams CVB

Kantmeldingen

B-punten

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
IVA Mobiliteitsbedrijf
Fiets
Straatparkeren 1
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Circuleren 2
Straatparkeren 2
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement Projectpunt
Dienst Projectpunt

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Sportdienst
Dienst Feesten en Ambulante Handel

Elke Decruynaere

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Dienst Kinderopvang
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster Onderwijs
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Projectbureau Ruimte
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Kabinet Sami Souguir
Kabinet Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AGB Erfgoed
Zakelijke Werking
AGB Kunsten en Design
Zakelijke Werking
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Bevoegdheid OCMW

Patrimoniumbeheer OCMW
sogent

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wonen
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief
Vredeshuis
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Milieu en Klimaat

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Beleidscel POOW

Annelies Storms

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Themagebouwen

Bevoegdheid OCMW

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
dienst FM Welzijn - team Ouderenzorg

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Toerisme

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Werk en Activering (SO)
Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen
Cluster Persoonsgebonden
Cluster Back-office - Payroll
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
Departement HR - Selectie
Cluster Persoon
Cluster Grond
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Werk en Activering (WS)

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster Persoonsgebonden
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie
Cluster Persoon
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond

Rudy Coddens

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Beleidscel POOW

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Werk en Activering (WS)
Lokaal sociaal beleid
Departement Financiën
Team Terugvorderingen en ondersteuning

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
Team Belastingen Economie
Dienst Belastingen
Departement Gezondheid en Zorg
Medisch Sociaal Opvangcentrum
Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Gezondheid en Zorg
Medisch Sociaal Opvangcentrum

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën
Team Hulpdiensten
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies
Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Beleidscel POOW

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Data en Informatie

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
  • Aan de gemeenteraad en aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport met betrekking tot de behandeling van klachten over de werking van de diensten van de Stad en het OCMW Gent over de periode januari - december 2020.

  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Reglement met betrekking tot de behandeling van klachten over de werking van de stadsdiensten van de Stad Gent', zoals goedgekeurd in zitting van 26 november 2007, op te heffen m.i.v. 1 juli 2021, en een nieuw 'Reglement over de klachtenbehandeling binnen de Stad/OCMW Gent' goed te keuren, met inwerkingtreding op 1 juli 2021.

    Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het 'Reglement met betrekking tot de behandeling van klachten over de werking van de diensten van het OCMW Gent', zoals goedgekeurd in zitting van 9 juni 2009, op te heffen m.i.v. 1 juli 2021, en een nieuw 'Reglement over de klachtenbehandeling binnen de Stad/OCMW Gent' goed te keuren, met inwerkingtreding op 1 juli 2021.

Hoogdringende punten