Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00169 - Mondelinge vraag van raadslid Sara Matthieu: Reglement Groenslingers

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 15/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: do 15/04/2021 - 21:55
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Anita De Winter; Christiaan Van Bignoot; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Els Roegiers; Bert Misplon; Bart De Muynck

Afwezig

Johan Deckmyn; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Ronny Rysermans; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart De Muynck
2021_MV_00169 - Mondelinge vraag van raadslid Sara Matthieu: Reglement Groenslingers 2021_MV_00169 - Mondelinge vraag van raadslid Sara Matthieu: Reglement Groenslingers

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Naast de geveltuintjes kunnen de Gentenaars hun straten ook opfleuren met groenslingers die dwars over de straat van gevel naar gevel groeien. Ze krijgen hier steun voor van de stad Gent. Een prima oplossing om meer groen te creëren in dichtbevolkte gebieden en plaatsen waar weinig plek is voor groen. Bijvoorbeeld in smalle straten zonder bomen. Buurtbewoners kunnen zelf het engagement opnemen om in samenwerking met de Groendienst hun straat en buurt aangenamer te maken en te verbinden met elkaar. Het is nu drie jaar geleden dat het subsidiereglement werd goedgekeurd. 

Indiener(s)

Sara Matthieu

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

ma 15/03/2021 - 15:42

Toelichting

 • Hoe wordt dit reglement na 3 jaar geëvalueerd?
 • Hoeveel groenslingers werden al aangebracht? Wat is de spreiding over de jaren?
 • Krijgen we feedback van bewoners over de voorwaarden uit het reglement? Zo ja, welke elementen brengen zij aan?
 • Wat zijn de belangrijkste redenen tot weigering?

Bespreking

Antwoord

 • Hoe wordt dit reglement na 3 jaar geëvalueerd?
 • Hoeveel groenslingers werden al aangebracht? Wat is de spreiding over de jaren? 

We zijn absoluut positief over het project met de groenslingers. Het reglement zelf is duidelijk en blijkt in de praktijk goed te werken. 

Er zijn op dit moment, sinds de start eind 2018, 29 groenslingers geplaatst:

 • 1 eind 2018,
 • 16 in 2019,
 • en 12 in 2020 (ondanks corona dus).

Er zijn ook nog 21 aanvragen in behandeling bij Canopy, de aannemer die de plaatsing uitvoert. 

Dat zijn dus 50 groenslingers die ofwel al geplaatst zijn, ofwel ‘in aanvraag’ zijn. Wat vooral belangrijk is, is dat het om 38 verschillende straten waar ander groen (zoals bomen of grote perken) niet mogelijk is, maar die dus dankzij de groenslingers wél een groene aanblik krijgen; waar op die manier tóch voor verkoeling en schaduw en schaduw wordt gezorgd. 

Dat gaat dus over een hogere woon- en leefkwaliteit op die plekken. Het project van de groenslingers is dus zeer belangrijk binnen het geheel van ons beleid, om elke Gentenaar groen zo dicht mogelijk bij huis te bieden. Je hebt de grote groenpolen, je hebt de tientallen grote wijkparken, je hebt buurtgroen, je hebt straatbomen en groenperken, enzovoort – en op plekken waar het moeilijk is om bijvoorbeeld een boom te zetten, daar kunnen groenslingers voor groen zorgen. 

De 29 groenslingers die ondertussen al geplaatst werden, worden positief geëvalueerd. Bij de eerst geplaatste groenslingers stellen we vast dat de planten goed beginnen te groeien en dat er nu ook al mooi planten op het horizontale gedeelte groeien. Het succes zal in de volgende groeiseizoenen alleen maar toenemen. 

Zoals uit de cijfers blijkt, konden 29 aanvragen niet worden uitgevoerd. Dat heeft alles te maken met de technische randvoorwaarden en de specifieke context van de plekken die aan allerlei voorwaarden moeten voldoen. Ik kom daar straks, als ik uw laatste vraag beantwoord, op terug.

De Groendienst maakt altijd een eerste inschatting; nadien onderzoekt de aannemer die voor ons de groenslingers plaatst, de technische haalbaarheid.

Daarnaast werden, van de 91 aanvragen in totaal, ook 12 aanvragen door de aanvrager zélf ingetrokken. 

Hoe dan ook: bijna alle bewoners zorgen ook voor een goed onderhoud. Ze doen dan ook sámen, en dat is uiteraard meer dan mooi meegenomen, als het gaat om participatie en verbinding van Gentenaars. 

 

 • Krijgen we feedback van bewoners over de voorwaarden uit het reglement? Zo ja, welke elementen brengen zij aan? 

We hebben geen specifieke feedback gekregen van de bewoners. Het reglement lijkt dus effectief, zoals gezegd, duidelijk te zijn en in de praktijk te werken.

 

 • Wat zijn de belangrijkste redenen tot weigering? 

Tot slot: als een aanvraag niét kan worden uitgevoerd, dan heeft dat meestal te maken met één of meerdere van deze redenen (die, tussen haakjes, uiteraard altijd ook heel duidelijk gemeld worden aan de aanvragers): 

 • de straat is breder dan 10 meter,
 • de gevel is niet geschikt om te plaatsen door Canopy omdat er een spouwmuur is, of omdat de buitenmuurisolatie met crepi is gaan, of omdat de voorgevel volledig in natuursteen is gemaakt,
 • het voetpad is te smal om een geveltuintje aan te leggen,
 • of er groeit een bestaande klimplant zoals bijvoorbeeld Blauwe Regen op de muur, waardoor het niet kan.
vr 16/04/2021 - 09:29