Terug
Gepubliceerd op 09/04/2021

2021_GRMW_00403 - Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) – Jaarverslag 2020 - Kennisneming

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 15/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir
2021_GRMW_00403 - Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) – Jaarverslag 2020 - Kennisneming 2021_GRMW_00403 - Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) – Jaarverslag 2020 - Kennisneming

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 1.3.3. § 9.
 • Het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale, intergemeentelijke en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening, artikel 4.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40.
 • De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 1.3.3. § 9.
 • Het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale, intergemeentelijke en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening, artikel 4.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Tijdens de vergadering van 30 maart 2021 nam de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) kennis van het jaarverslag over haar werking, de door haar verrichte activiteiten en het beheer van de werkingsmiddelen tijdens het afgelopen kalenderjaar 2020. De GECORO heeft dit jaarverslag 2020 goedgekeurd.

Het jaarverslag 2020 van de GECORO bevat volgende hoofdstukken:

 1. Waarom een jaarverslag?
 2. Vergaderingen en behandelde agendapunten,
 3. Uitgebrachte adviezen,
 4. Werking GECORO,
 5. Werkingsmiddelen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De voorzitter van de GECORO moet jaarlijks over o.a. het beheer van de werkingsmiddelen verslag uitbrengen aan de gemeenteraad.

Activiteit

AC34298 Uitwerken en opvolgen ruimtelijke beleidsopties

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van het jaarverslag 2020 over de werking van de GECORO, de door haar verrichte activiteiten en het beheer van de werkingsmiddelen tijdens het afgelopen kalenderjaar 2020.


Bijlagen

 • jaarverslag 2020 GECORO