Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00205 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Woonboten Gent

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 15/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: do 15/04/2021 - 21:55
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Anita De Winter; Christiaan Van Bignoot; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Els Roegiers; Bert Misplon; Bart De Muynck

Afwezig

Johan Deckmyn; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Ronny Rysermans; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart De Muynck
2021_MV_00205 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Woonboten Gent 2021_MV_00205 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Woonboten Gent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte schepen,

Gent blijft koploper in Vlaanderen op vlak van woonboten. 

Uit cijfers die ik opvroeg bij Vlaams minister Lydia Peeters blijkt dat alle 120 Gentse ligplaatsen zijn ingenomen en dat er 33 kandidaten op de wachtlijst staan voor de Gentse binnenwateren. Het gaat over 90% woonboten met domicilie en 10% commerciële vaartuigen. Sinds 2015 stagneert het Gentse aantal. 

Wonen op het water is aantrekkelijk, maar slechts voor enkelen weggelegd in onze stad. De vraag is hoger dan het aanbod.

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

vr 02/04/2021 - 11:53

Toelichting

1/ Wat is de visie van de schepen op het wonen op het water in relatie tot de Gentse woningmarkt? 

2/ Op welke manier wil de schepen verder inzetten op wonen op het water?

3/ Op welke manier kijkt u naar de stagnering sinds 2015 van het aantal woonboten in Gent? Welke mogelijkheden tot groei ziet de schepen in de komende jaren?

4/ Welke contacten zijn er tussen de stad en de Vlaamse Waterweg mbt wonen op het water?

Bespreking

Antwoord

Wonen op het water is een zeer specifieke manier van wonen. Gent is onlosmakelijk verbonden met het water en het wonen op het water moet dan zeker zijn plaats hebben in Gent. 

De aantallen geven meteen aan dat woonboten een zeer kleine aandeel hebben in de Gentse woningmarkt. 

In ‘Water in de stad’ is daar een visie over geschreven.

We kunnen niet echt verdichten en er komen niet veel geschikte aanleglocaties bij. Ik vrees dus dat de 33 wachtenden nog wat geduld zullen moeten oefenen tot er een bestaande ligplaats terug vrijkomt. We kunnen de boten moeilijk gaan stapelen. 

Uit de getuigenissen in de krant blijkt ook dat de woontypologie ook niet meteen een oplossing biedt voor betaalbaar wonen. Maar we pleiten natuurlijk voor een grote variatie aan woontypologieën in onze stad, en woonboten is daar zeker 1 van. 

In 2019 werkten stad Gent en de Vlaamse Waterweg samen de visienota ‘Water in de stad’ uit. Daarin werden ook 3 waterplannen opgemaakt, waaronder de aanmeerkaart. Op deze aanmeerkaart is vastgelegd waar en hoeveel woonboten, commerciële vaartuigen of professionele vaartuigen kunnen aanmeren. We willen namelijk dat ligplaatsen voor woonboten zich situeren op goede locaties waar ook infrastructuur voorzien wordt. Tevens willen we ook de Gentenaars en bezoekers een kwalitatieve beleving van het Gentse landschap en de Gentse binnenwateren blijven garanderen. Dit is het kader waarbinnen gewerkt wordt. 

Collega Watteeuw heeft op regelmatige basis overleg met de Vlaamse waterweg.

di 20/04/2021 - 08:26