Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00232 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Controle taalkennisvereiste sociale huurders

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 15/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: do 15/04/2021 - 21:55
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Anita De Winter; Christiaan Van Bignoot; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Els Roegiers; Bert Misplon; Bart De Muynck

Afwezig

Johan Deckmyn; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Ronny Rysermans; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart De Muynck
2021_MV_00232 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Controle taalkennisvereiste sociale huurders 2021_MV_00232 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Controle taalkennisvereiste sociale huurders

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Gert Robert

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

vr 09/04/2021 - 14:01

Toelichting

Sinds 2017 geldt een taalkennisvereiste voor nieuwe sociale huurders (zie https://www.wonenvlaanderen.be/informatie-over-wonen-vlaanderen/sanctionering-inbreuk-taalkennisverplichting). Behoudens vrijstellingen en mogelijkheden tot uitstel dient elke sociale huurder ten laatste één jaar na het begin van de huur te beschikken over een basistaalvaardigheid Nederlands A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.   

Wanneer één jaar na de start van de huur niet voldaan wordt aan de taalkennisvereiste (na raadpleging van de Kruistpuntbank Integratie en/of na het ontbreken van elk ander bewijs voldaan te hebben aan de verplichting), dan wordt het dossier overgemaakt aan de toezichthouder. 

Vandaar mijn vragen: 

  1. Wat zijn de resultaten wat betreft het voldoen aan de taalkennisvereiste bij de inschrijving van nieuwe sociale huurders, zowel bij het SVK als WoninGent?
  2. Controleren SVK en WoninGent na één jaar systematisch sociale huurders die bij de inschrijving niet aan de taalkennisvereiste voldeden?
  3. Hoeveel sociale huurders voldeden na één jaar niet of wél aan de taalkennisvereiste (sinds de invoering)? Hoeveel dossiers werden doorverwezen naar de toezichthouder?

Bespreking

Antwoord

Toen ik die vraag binnenkreeg heb ik me echt afgevraagd, waarom wordt die vraag nu gesteld. U weet dat ik de regie van sociale huisvesting heel belangrijk vind, tenminste wat wij kunnen doen. Want u weet dat alle regels door Vlaanderen worden vastgelegd. De regel waar u naar verwijst is Vlaamse wetgeving. En er is vanuit Vlaanderen hierop toezicht. Huisvestingsmaatschappijen zijn geen diensten waar ik zomaar gegevens kan opvragen, dat zijn aparte entiteiten. En als ik een regiefunctie heb, dan is dat naar de 5 sociale huisvestingsmaatschappijen. In die zin begrijp ik echt niet goed waarom u die vraag aan mij als schepen stelt. 

Ik wil wel duidelijk aangeven dat ik niets wil ontwijken waar ik effectief iets over te zeggen heb. Ik ben voorzitter van het SVK en ik zal dan ook op de raad van bestuur alle vragen van wie ook, die daar gesteld worden, behandelen. Evenzeer kan u inderdaad als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van WoninGent die vraag stellen en vertegenwoordigers in andere maatschappijen kunnen dat ook. 

Als ik en eigenlijk mijn diensten moeten toezien op Vlaamse wetgeving, dan begrijp ik het toch niet goed meer. En het bewijs dat het niet het toezicht is bij ons maar op Vlaams niveau wordt ook bewezen door het antwoord van minister Diependaele op een vraag van mijnheer D’haeseleer op de commissie van 25 maart laatsleden.

Ik ga u niet het ganse antwoord voorlezen maar het komt er eigenlijk op neer dat hij zegt dat ze daartoe een specifieke toezichthouder daarmee belast hebben. Ze zijn met een onderzoek bezig dat ze zullen doen bij alle sociale huisvestingsmaatschappijen, dat begin dit jaar werd opgestart.

Het toezicht zit dus volledig bij Vlaanderen. Wij als gemeenteraad hebben die regel niet opgelegd. Het is ook logisch dat als gans de wetgeving over wie toegang heeft tot sociale huisvesting en welke voorwaarden daar aan vasthangen, waaronder die taalwetgeving, Vlaams zit, dat dan ook het toezicht daarop Vlaams zit.

En de regiefunctie met alle respect, is iets anders. Wat datwel betekent en dat nemen wij ten volle op, dat is de kern van sociale huisvesting dat ze kunnen bijbouwen, dat ze kunnen renoveren. En daarvoor investeren we vanuit de stad zeer veel. Dat is mijn regiefunctie, naar alle maatschappijen trouwens.

Maar toezicht op de naleving van de Vlaamse regels zit, zoals de minister zegt, in Vlaanderen en zij zijn bezig hun ronde te doen.

Als voorzitter van SVK zal ik met plezier op de volgende raad van bestuur zelfs zonder dat er een vraag gesteld wordt, daar toelichten hoe er daarmee omgegaan wordt, want ik vind  het zeer logisch dat er transparant gecommuniceerd wordt in de organen die daarvoor dienen.

di 20/04/2021 - 08:28