Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00233 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Tijdelijke en toekomstige ruimtelijke invulling site Neptunus Wondelgem

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 15/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: do 15/04/2021 - 21:55
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Anita De Winter; Christiaan Van Bignoot; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Els Roegiers; Bert Misplon; Bart De Muynck

Afwezig

Johan Deckmyn; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Ronny Rysermans; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart De Muynck
2021_MV_00233 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Tijdelijke en toekomstige ruimtelijke invulling site Neptunus Wondelgem 2021_MV_00233 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Tijdelijke en toekomstige ruimtelijke invulling site Neptunus Wondelgem

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte schepen,

De voormalige ligweide en de zone van het openluchtzwembad Neptunus ligt er op vandaag verlaten bij. Het is nog enkele jaren wachten vooraleer deze zone opnieuw kan omgevormd worden tot een bruisende plek voor de buurt.

Op vandaag wordt het terrein gebruikt voor de activiteiten van de scouts, die door de geldende coronamaatregelen in vele kleine groepen (bubbels) moeten doorgaan. 

Het definitief ontwerp voor deze site zou voorzien zijn in 2022, gevolgd door de uitvoeringswerken in 2022-2023. 

Het zou zonde zijn om het terrein gedurende die periode niet te benutten voor de buurt.

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

ma 12/04/2021 - 10:44

Toelichting

1/ Welke plannen voor tijdelijke invulling heeft de schepen met de voormalige ligweide van de vroegere Neptunussite? Welke mogelijkheden zijn hier voor spelende kinderen? Ziet de schepen mogelijkheden voor een losloopweide voor honden? Welke mogelijkheden zijn er voor verenigingen?

2/ Welke plannen voor de definitieve invulling zijn er voor dit terrein? Kan de schepen het goedgekeurde masterplan en de definitieve invulling visueel voorstellen op de commissie? 

3/ Welke stappen worden nog ondernomen tot het definitief ontwerp? Op welke manier wordt de buurt verder betrokken?

Bespreking

Antwoord

Uw vraag overstijgt mijn bevoegdheden en betreft ook het beheer van Farys en de bevoegdheden van collega’s Bracke, Watteeuw, en wat specifiek hondenlosloopweides betreft, schepen Heyse. In overleg kan ik u het volgende antwoorden.

  • Welke plannen voor tijdelijke invulling heeft de schepen met de voormalige ligweide van de vroegere Neptunussite? Welke mogelijkheden zijn hier voor spelende kinderen? Ziet de schepen mogelijkheden voor een losloopweide voor honden? Welke mogelijkheden zijn er voor verenigingen? 

De (omheinde) ligweide wordt nu gebruikt door de scouts. We zullen nog met de beheerder Farys bespreken of deze ligweide overdag ook toegankelijk kan worden gemaakt voor buurtbewoners of andere verenigingen (om te spelen of te sporten). De ligweide blijft in de toekomst gevrijwaard en zal zo maximaal mogelijk toegankelijk blijven (tijdens het bouwproces zullen de adviezen van de veiligheidscoördinator van het project moeten gevolgd worden). Een andere (tijdelijke) invulling voorzien is dus niet nodig.

De zone vooraan aan de Botestraat (waar het voormalig zwembad stond) wordt in de komende maanden genivelleerd en ingezaaid met gras. Tijdens de uitvoeringsfase (01/2023 tem 02/2024) van de realisatie van het nieuwe zwembad zal deze zone deels als tijdelijke parking en deels als werfzone worden ingericht. 

Een losloopweide is niet mogelijk op de voormalige ligweide. De speelruimte (ligweide) is hier al vrij beperkt, dus wordt deze zone maximaal ingezet voor spelen en voor jongeren. Of de zone vooraan in de Botestraat tijdelijk (tot aan de start van de werken) kan ingezet worden als losloopweide zal nog onderzocht worden door de Groendienst. 

  • Welke plannen voor de definitieve invulling zijn er voor dit terrein? Kan de schepen het goedgekeurde masterplan en de definitieve invulling visueel voorstellen op de commissie? 

Samen met de bouw van het nieuw overdekt zwembad zal door Farys ook een jeugdvoetbalveld (oefenveld) in het toekomstig park worden aangelegd. De locatie hiervoor ligt nog niet vast en maakt onderdeel uit van de lopende procedure, waarvan Farys de trekker is. 

Het ontwerp voor het toekomstige wijkpark zelf is nog op te maken (door de Groendienst) volgens de principes van het Harmonisch Park en Groenbeheer. In functie van een parkontwerp wordt steeds een participatief traject opgezet. Het verloop daarvan moet nog bepaald worden. De resultaten zullen meegenomen worden als input voor het ontwerp. Dit definitief wijkpark is echter toekomstmuziek voor de volgende legislatuur.

De stedenbouwkundige studie “Sportsite Neptunus: ruimtelijk vooronderzoek in het kader van een nieuw zwembad” is niet mijn bevoegdheid, maar die van collega Watteeuw.

  • Welke stappen worden nog ondernomen tot het definitief ontwerp? Op welke manier wordt de buurt verder betrokken?

Zie vraag 2.

vr 16/04/2021 - 08:47