Terug commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

do 15/04/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Mededelingen

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Beleidscel POOW
Patrimoniumbeheer OCMW
sogent

Bevoegdheid Stad

Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Kabinet Sami Souguir
Kabinet Sami Souguir
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed