Terug commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

do 14/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Mededelingen

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu- afdeling Woontoezicht
Groendienst
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief
Dienst Stedelijke Vernieuwing
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed

Bevoegdheid OCMW

Patrimoniumbeheer OCMW
sogent
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst

Besloten vergadering

Agendapunten

Regeling van de toekomstige werkzaamheden