Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00199 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Proefproject doorstroming openbaar vervoer

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 13/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 13/04/2021 - 23:11
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Bram Van Braeckevelt; Anita De Winter; Caroline Persyn; Bart Tembuyser

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Sofie Bracke; Alana Herman; Els Roegiers; Mehmet Sadik Karanfil; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Elke Sleurs; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00199 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Proefproject doorstroming openbaar vervoer 2021_MV_00199 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Proefproject doorstroming openbaar vervoer

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte schepen,

De doorstroming van het openbaar vervoer is een belangrijk aandachtspunt om ons openbaar vervoer meer performant te maken. 

In Gent loopt een proefproject om de zogenaamde KAR-technologie te testen. Met deze technologie wordt een verbinding tot stand gebracht tussen de trams van De Lijn en de verkeerslichteninfrastructuur, zodat de trams sneller groen licht hebben. 

 Uit een antwoord van de bevoegde Vlaamse minister blijkt dat de uitvoeringstermijn voor het project is ingegaan op maandag 4 januari 2021 en 49 weken bedraagt, waarna er een evaluatie zal volgen. 

De eerste deelopdracht betreft de levering, installatie en configuratie van het centraal systeem inclusief de end-to-end implementatie en configuratie van een pilootcorridor. Bij positieve evaluatie volgt een uitrolfase over alle tramlijnen in heel Vlaanderen. 

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

ma 29/03/2021 - 09:23

Toelichting

1/ Kan de schepen meer uitleg geven bij dit proefproject en waar dit precies wordt uitgetest in onze stad? 

2/ Welke kosten draagt onze stad om dit proefproject mogelijk te maken?

3/ Welke andere initiatieven (in de bevoegdheid van de schepen) staan de komende maanden en jaren op til om de doorstroming van het openbaar vervoer te verhogen?

Bespreking

Antwoord

De Lijn wenst KAR-technologie uit te rusten op alle tramlijnen in Vlaanderen om zo gerichter de doorstroming te kunnen verbeteren aan verkeerslichtengeregelde kruispunten. De Lijn heeft beslist om een pilootcorridor in Gent uit te rollen. Deze wordt uitgerold op tramlijn 2 en 4 van de eindhaltes in Zwijnaarde en UZ Gent tot en met het kruispunt van de R40 met de Bernard Spaelaan. De Lijn beschouwt dit niet als een proefproject maar als een eerste corridor waarna de andere tramlijnen volgen. De aannemer die de opdracht uitvoert moet met deze pilootcorridor aantonen dat de aangeboden technologie werkt volgens de vereisten van het bestek.

Ik ga een kleine kanttekening maken mijnheer De Roo. Het is goed dat De Lijn nieuwe technologie gebruikt voor de verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer. Er is ondertussen ook nieuwere technologie, nl C-ITS, die meer mogelijkheden heeft, in Nederland al volop gebruikt wordt en hopelijk in de nabije toekomst ook in Belgie, we zullen zien. Ik hoop eigenlijk dat ook deze nieuwe technologie spoedig omarmt zal worden door De Lijn. Men heeft deze keuze gemaakt omwille van de betrouwbaarheid van deze KAR-technologie, we zullen nog wel zien wat er gebeurt.

2/ Voor de kostenverdeling zijn 3 partijen verantwoordelijk. Voor de verdere uitrol na deze pilootcorridor moeten nog verdere afspraken rond kostenverdeling gemaakt worden.

3/ De stad werkt permanent samen met De Lijn aan een verbetering van de doorstroming. Voor de volgende jaren zal er in eerste instantie worden gekeken naar de tramlijnen en er maatregelen onderzocht worden om doorstroming van de tram te verbeteren. Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden:

  • betere lichtenbeïnvloeding 
  • beperken van autoverkeer op straten met een tramlijn
  • beperken van parkeerbewegingen naast een tramlijn
  • schrappen van hinderlijke parkeerplaatsen, enz. 

We hebben gezien dat dat een zeer groot effect kan hebben, bv. in de Sleepstraat, maar bv. ook in de Nederkouter. Ook aan de doorstroming van buslijnen zal worden gewerkt. Hier staan o.a. vrije busbanen op het lijstje. 

Het is echter niet mogelijk een overzicht te geven van de maatregelen die worden overwogen. Wat betreft het busnet wordt op korte termijn prioriteit gegeven aan maatregelen die nodig zijn voor de invoering van het nieuwe net van De Lijn Dat start 1/1/2022 als alles volgens planning verloopt en er geen uitstel komt. 

do 15/04/2021 - 14:07