Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00201 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Hakkeneistraat wordt fietspad

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 13/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 13/04/2021 - 23:11
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Bram Van Braeckevelt; Anita De Winter; Caroline Persyn; Bart Tembuyser

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Sofie Bracke; Alana Herman; Els Roegiers; Mehmet Sadik Karanfil; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Elke Sleurs; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00201 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Hakkeneistraat wordt fietspad 2021_MV_00201 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Hakkeneistraat wordt fietspad

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte schepen,

De Hakkeneistraat is een onderdeel van de Gentse Fietsring (fietssnelweg F400). De straat ligt ook vlak bij de fietssnelweg Gent-Brugge (F42). 

Ik kaartte in maart 2020 en januari 2021 de bijzonder slechte staat van het wegdek aan op deze gemeenteraadscommissie. De draaibeweging van de wielen van de bussen van De Lijn zorgden voor een enorme verslechtering van het wegdek en een onveilige situatie. 

In de pers lees ik dat er nu werd beslist om de straat om te vormen tot een fietspad. 

Ik ben tevreden dat er een oplossing uit de bus is gekomen. Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 31/03/2021 - 14:47

Toelichting

1/ Kan de schepen de oplossing kaderen? Hoe is hij erin geslaagd om de heraanleg – die pas voorzien was in 2024 – versneld uit te voeren? 

2/ Wanneer staan de werken gepland, wat houden ze precies in en wat is het budget?

3/ Hoe wordt de oversteek over de Morekstraat aangepakt? Wordt deze veiliger gemaakt? Wat is de eventuele invloed van de werken op de hondenlosloopweide? 

4/ Welke oplossing is er met De Lijn uit de bus gekomen voor de tijdelijke halte die ze hier hadden geplaatst, gezien er betonblokken op de straat werden geplaatst?

Bespreking

Antwoord

1/ Kan de schepen de oplossing kaderen?  

Dit is exact de vijftigste vraag van 2020. Hiermee wint u de toestemming om de volgende keer een vraag minder te stellen.

De Hakkeneistraat ligt op het stadsregionaal fietsroutenetwerk. Dit tracé is onderdeel van het Westerringspoor en de fietssnelweg F400. Het projectgebied sluit aan op het project Bloemekenspark.

De Hakkeneistraat wordt integraal heraangelegd omdat de toestand van de rijweg te slecht was geworden door de wringbeweging van het “stoppen en  aanzetten” van bussen. De klinkers waren al vrij oud en stonden reeds op de radar om grondig aangepakt te worden. 

De Hakkeneistraat wordt een fietspad waarbij autoverkeer niet meer is toegelaten. Enkel in functie van de doorgang van de brandweer worden plooibakens voorzien op het einde van de Maïsstraat en ter hoogte van de aansluiting op de Dracenastraat. Hier zal dit statuut fietspad nog verder in de straat doorgetrokken worden tot aan de laatste inrit ter hoogte van het wijkgezondheidscentrum.  Het fietspad in de Hakkeneistraat wordt gematerialiseerd in beton.

 

Hoe zijn we erin geslaagd dit versneld uit te voeren? 

Het sotnd al op de radar om uitgevoerd te worden maar we hebben het voorgenomen omdat de schade zo groot was. 

Intern de stad waren de ontwerpen voor de Hakkeneistraat opgemaakt en reeds afgetoetst met de verschillende diensten in mei en september 2020. N.a.v. de problematiek hebben we aan de diensten gevraagd hier hoogdringende prioriteit aan te geven. Alles lag dus eigenlijk al klaar maar we hebben het naar voor geschoven. In overleg met VVM De Lijn is bekeken hoe zij hun (tijdelijke) bushalte terug kunnen verplaatsen.

En dankzij de wendbaarheid van bekwame mensen bij de diensten en als al deze puzzelstukken mooi in elkaar vallen dan is het mogelijk om dit gedeelte vervroegd uit te voeren. De uitvoering gebeurt niet door een afzonderlijke aanbesteding maar via een reeds lopende opdracht voor het onderhoud van wegenis. Uiteraard geeft dit enige verschuiving in de interne planning van andere onderhoudsdossiers. Een andere belangrijke meevaller was ook dat hier geen andere partijen betrokken zijn waardoor de opdracht kon toegewezen worden aan onze onderhoudsaannemer en er bvb. geen voorafgaandelijke samenwerkingsovereenkomst moest worden afgesloten. Dus eigenlijk was al heel veel voorbereid en het feit dat we dit alleen kunnen doen maakt het natuurlijk makkelijker.

 

2/ Wanneer staan de werken gepland, wat houden ze precies in en wat is het budget? 

De werken beginnen op 1 september 2021 en zouden moeten afgerond zijn tegen de jaarwisseling.  

De werken worden geraamd op 140.000,00 euro ten laste van Farys en 209.500,00 euro ten laste van de Stad Gent. 

 

3/ Hoe wordt de oversteek over de Morekstraat aangepakt? Wordt deze veiliger gemaakt? Wat is de eventuele invloed van de werken op de hondenlosloopweide?

De oversteek op het plateau met het kruispunt Morekstraat wordt aangeduid met een rode coating op het asfalt. De aansluiting op het Westerringspoor wordt uitgevoerd in asfalt.

Deze oversteek zal hierdoor zeker veiliger worden. Er is eigenlijk geen invloed van de werken op de hondenlosloopweide.

 

4/ Welke oplossing is er met De Lijn uit de bus gekomen voor de tijdelijke halte die ze hier hadden geplaatst, gezien er betonblokken op de straat werden geplaatst? 

De Lijn heeft de voormalige halte in de Grensstraat opnieuw in gebruik genomen aan de overkant van de Dracenastraat/Morekstraat.

do 15/04/2021 - 14:08