Terug
Gepubliceerd op 07/04/2021

2021_GRMW_00426 - Nieuw 'Subsidiereglement tegemoetkoming voor werkgevers in de vergoeding BIS-stages voor schoolverlaters in kader van relanceplan' - 16 mei 2021 tot 31 juli 2022 - Goedkeuring

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 13/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt
2021_GRMW_00426 - Nieuw 'Subsidiereglement tegemoetkoming voor werkgevers in de vergoeding BIS-stages voor schoolverlaters in kader van relanceplan' - 16 mei 2021 tot 31 juli 2022 - Goedkeuring 2021_GRMW_00426 - Nieuw 'Subsidiereglement tegemoetkoming voor werkgevers in de vergoeding BIS-stages voor schoolverlaters in kader van relanceplan' - 16 mei 2021 tot 31 juli 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, ยง 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De impact van de coronacrisis op de economie is groot. De toename van de werkloosheid noodzaakt extra beleid en maatregelen. Daarom werd in de gemeenteraad van 24 november 2020 het 'Subsidiereglement tegemoetkoming voor werkgevers in de vergoeding BIS-stages voor schoolverlaters in kader van relanceplan' goedgekeurd, waarin voor werkgevers een tegemoetkoming wordt voorzien wanneer ze Gentse schoolverlaters de kans bieden om via een Beroepsinlevingsstage werkervaring op te doen. Een 20-tal jongeren zijn ondertussen van start gegaan in het project en worden momenteel begeleid in of richting stage. 

Dit reglement trad in werking op 1 december 2020 en eindigt op 31 december 2021.

De Dienst Werk staat in voor een goede match tussen schoolverlater-stagiair en werkgever, die op zijn beurt instaat voor de nodige omkadering op de stagewerkvloer. Er wordt de nodige administratieve ondersteuning geboden aan de werkgever, zoals bij de opmaak van het opleidingsplan en de stageovereenkomst. Indien nodig wordt er coaching op de werkvloer aangeboden. En, aangezien het hier gaat over bezoldigde stages, wordt er ook een financiële tegemoetkoming voor de stagegever voorzien.  Op die manier wil de Stad ook financiële drempels van werkgevers om hun werkvloer open te stellen voor stagiairs, verlagen.

Het lopende subsidiereglement voorziet subsidies voor stages die van start gaan voor 16 mei 2021. Een verlenging van het project is wenselijk. Daarom wordt een nieuw subsidiereglement opgemaakt. Ten opzichte van het vorig subsidiereglement worden hierin 2 wijzigingen opgenomen: 

- verruiming van de stageperiode

- verruiming van de doelgroep.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aangezien Covid-19 en de lockdownmaatregelen vermoedelijk nog een tijd aanblijven, wordt voorgesteld het project te continueren. Dit maakt het mogelijk om nog meer jongeren, waaronder ook schoolverlaters in 2021 de kans te bieden via dit project een stap richting arbeidsmarkt te zetten.

In het nieuwe subsidiereglement wordt voorzien dat de BIS-stages kunnen ingaan vanaf 16 mei en ten laatste op 31 december 2021.

Daarnaast is ook een verruiming van de doelgroep tot jongeren, die de school verlaten hebben in 2019, aangewezen. Er stelden al meermaals jongeren, die afstudeerden in 2019 de vraag om een beroep te mogen doen op deze actie. Ook zij hebben het momenteel niet gemakkelijk op de arbeidsmarkt.

De Dienst Werk en Activering is belast met het toezicht op de uitvoering van dit reglement.  Het tweede 'Subsidiereglement tegemoetkoming voor werkgevers in de vergoeding BIS-stages voor schoolverlaters in kader van relanceplan' treedt in werking op 16 mei 2021 en eindigt op 31 juli 2022.

Activiteit

AC34819 Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transities in hun (leer)loopbaan

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het 'Subsidiereglement tegemoetkoming voor werkgevers in de vergoeding BIS-stages voor schoolverlaters in kader van relanceplan' met inwerkingtreding op 16 mei 2021, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen