Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00209 - Mondelinge vraag van raadslid Sandra Van Renterghem: Ongevallen op Wittewalle

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 13/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 13/04/2021 - 23:11
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Bram Van Braeckevelt; Anita De Winter; Caroline Persyn; Bart Tembuyser

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Sofie Bracke; Alana Herman; Els Roegiers; Mehmet Sadik Karanfil; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Elke Sleurs; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00209 - Mondelinge vraag van raadslid Sandra Van Renterghem: Ongevallen op Wittewalle 2021_MV_00209 - Mondelinge vraag van raadslid Sandra Van Renterghem: Ongevallen op Wittewalle

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Sandra Van Renterghem

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

di 06/04/2021 - 11:19

Toelichting

Ik waarschuw al jaren voor het gebrek aan verkeersveiligheid in Wittewalle. De heraanleg van deze straat zonder enige rekening te houden met zwakke weggebruikers was een vergissing.

Er zijn geen fietspaden, fietsers moeten als buffer tussen het gemotoriseerd verkeer rijden. Er zijn geen voetpaden. Voetgangers moeten over de zijbermen, echter die liggen er zo slecht bij dat ook voetgangers niet anders kunnen dan op de rijweg lopen.

Op 2 april gebeurde er een zwaar ongeval waarbij een voetganger levensgevaarlijk gewond werd.

 

Welke dringende maatregelen neemt u om voor een minimum aan verkeersveiligheid te zorgen in Wittewalle?
 Wat gaat u doen om de situatie blijvend te verbeteren en de fouten gemaakt bij de heraanleg van de straat recht te trekken? 

Bespreking

Antwoord

Vooreerst wil ik met jullie delen dat ik geschrokken ben van dit ongeval. Ik heb contact opgenomen met de familie van het slachtoffer. Het was een kleine opluchting om te horen dat de persoon niet in levensgevaar is, maar wel nog een lange revalidatie wacht. Ik hoop en wens dat deze spoedig verloopt. U zou moeten weten en zou dit met dit ene dramatische geval niet onderuit mogen halen dat verkeersveiligheid – in het bijzonder voor de meest kwetsbare weggebruikers - voor mij zeer belangrijk is. Na het circulatieplan is het aantal ongevallen met 1/3e gedaald. Elk ongeval is er dan ook één teveel.

Binnen de stad maakt men momenteel n.a.v. de klachten een evaluatie van de heraanleg van Wittewalle. 

Een aantal aanpassingen zullen wellicht noodzakelijk zijn. Voor de zone waar de bus van de Lijn ook na de werken blijft rijden, tussen De Bredestraat en de Molzelestraat, gaan we er van uit dat een ingreep noodzakelijk is om putvorming in de bermen te voorkomen. Hier wordt bekeken om aan beide zijden van de rijweg de bermen te verstevigen bvb. met een uitwijkstrook in grasdallen. Om de hinder voor Oostakker te beperken kunnen deze werken uitgevoerd worden nà de werken in Oostakkerdorp. Als Wittewalle niet langer als omleiding wordt gebruikt.

Tevens bekijken we of het zinvol is om tijdens de omleiding de snelheid verder te beperken tot 30 km/u. In tussentijd dring ik bij de politie aan om de handhaving van de bestaande snelheidsbeperking te controleren en handhaven. Snelheid is een factor. De breedte van die weg waarover zoveel te doen is in Wittewalle is niet anders dan zoveel andere wegen in de stad. Ik heb een mail gekregen van iemand die daar woont en met een bestelwagen rijdt, die zegt dat hij nog nooit ene probleem heeft gehad met kruisen, omdat hij vertraagt. 

We hoeven ook niet alles in vraag te stellen en voor ogen houden dat de huidige situatie door de omleidingen tijdelijk veel drukker is met doorgaand bus- en ander verkeer. 

Ook op dat vlak is er hoopgevend nieuws: Vanaf 26/04/2021 start een volgende fase in de werf en kan De Lijn niet meer naar Wittewalle rijden, dus dan stopt de omleiding voor de bussen door Wittewalle.

Er zijn geen fietspaden aangelegd om verschillende redenen. Vooreerst is het heraangelegde deel van Wittewalle niet gelegen op een officieel fietsroutenetwerk en is het aantal fietsers in deze straat ook eerder beperkt, blijkt ook uit tellingen. Het is zo dat wij moeten kiezen waar wij fietspaden aanleggen, dat kan ook niet overal, dat heb ik vroeger al eens toegelicht. Bovendien is  er niet in alle delen van de straat voldoende ruimte beschikbaar voor de inpassing van zowel een voldoende brede rijweg als fietspaden. De rijweg werd voorzien in een standaardbreedte voor straten binnen de bebouwde kom waar geen frequente buslijnen of grote hoeveelheden vrachtverkeer passeren. Het mengen van beperkte aantallen fietsers in dit type straat is dan ook een standaardoplossing, ware het niet dat door de omleiding en het drukke verkeer de situatie nu tijdelijk helemaal anders is. Maar we gaan dit evalueren, moest blijken dat hier een foute redering zit dan gaan we dit herbekijken.

In straten waar het aantal voetgangersbewegingen laag wordt ingeschat, wordt er gekozen voor groene bermen i.p.v verharde voetpaden, dit o.a. in functie van waterdoorlaatbaarheid. Bovendien vragen verharde, maar weinig betreden voetpaden, veel onderhoud door groei van onkruid. De bermen in Wittewalle zijn voldoende breed om te kunnen wandelen. De bermen die door het (tijdelijk) kruisend busverkeer waren stuk gereden, zijn ondertussen hersteld. Eenmaal de bussen eruit zijn zou dat geen probleem mogen zijn.

Er komt nog evaluatie, ik vind die heel belangrijk, ik ga die delen met de raadsleden, en dan gaan we daar de nodige maatregelen aan koppelen.

do 15/04/2021 - 14:10