Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00215 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Parkeerproblematiek UZGent – recente evolutie

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 13/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 13/04/2021 - 23:11
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Bram Van Braeckevelt; Anita De Winter; Caroline Persyn; Bart Tembuyser

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Sofie Bracke; Alana Herman; Els Roegiers; Mehmet Sadik Karanfil; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Elke Sleurs; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00215 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Parkeerproblematiek UZGent – recente evolutie 2021_MV_00215 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Parkeerproblematiek UZGent – recente evolutie

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 07/04/2021 - 15:22

Toelichting

Al geruime tijd is er overleg tussen het UZGent en het schepencollege om de hoge parkeerdruk op de site van het ziekenhuis te bespreken. Eind 2019 stond een  nieuw overleg gepland tussen Stad Gent, het UZ en hun vakbonden. UZGent is lid van SPITS. De werking van SPITS wordt bemoeilijkt door de coronacrisis toch heeft het UZ in de loop van 2020 deelgenomen aan verschillende acties.  

Het UZGent start in 2024 met de  bouw van een nieuw groot ziekenhuisgebouw. Het huidige parkeergebouw moet daarvoor verdwijnen. De parkeerplaatsen zullen op andere delen van de site moeten gecompenseerd worden. 

Was er in 2020 verder overleg tussen het ziekenhuis en Stad Gent om een oplossing te zoeken voor de parkeerdruk op de site van het UZGent?
Welke concrete resultaten of afspraken zijn er op dit overleg gemaakt? Graag de stand van zaken.

 

Bespreking

Antwoord

In 2020 zijn er geen concrete vergaderingen meer geweest over de bestaande parkeersituatie op de site van het UZ.

Er zijn wel vergaderingen geweest in functie van het Masterplan dat het UZ aan het opmaken is. De parkeerbehoefte in het kader van het Masterplan is in 2020 bestudeerd door studiebureau MINT. Deze resultaten worden binnenkort besproken met het mobiliteitsbedrijf.  

We zijn heel blij met de constructieve samenwerking van het UZ binnen het project Spits. Ook met het kwalitatieve masterplan dat ze maken, dit is echt een goeie samenwerking. Wat spits betreft: zo zijn er al verschillende vormen van ondersteuningen en acties uitgerold in 2020 zoals de Testkaravaan.

In 2021 wordt dit verder opgenomen met onder meer een parkingpoll en een 2e Testkaravaan. De nieuwe medewerkers krijgen persoonlijk rijadvies, dat gaat over 15 a 20 rijadviezen per maand. Er is een nieuwe fietsroutekaart voorgesteld aan het UZ.

De Testkaravaan start in mei/ juni en de inschrijvingen lopen vlot binnen. We bekijken samen met UZ om ook in het najaar een Testkaravaan te houden. 

Verder biedt SPITS ondersteuning naar bv. beloning van duurzaam vervoer, een bikewash, een mobiliteitsdag, en de invoering van fietslease. Maar natuurlijk het belangrijkste is het masterplan dat eraan komt, de eerste versie die ik gezien zit goed in elkaar, er wordt aan alle noden voldaan en ik ben eigenlijk wel heel blij met de constructieve samenwerking die er is. 

do 15/04/2021 - 14:14