Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00212 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Voetgangersplan

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 13/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 13/04/2021 - 23:11
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Bram Van Braeckevelt; Anita De Winter; Caroline Persyn; Bart Tembuyser

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Sofie Bracke; Alana Herman; Els Roegiers; Mehmet Sadik Karanfil; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Elke Sleurs; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00212 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Voetgangersplan 2021_MV_00212 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Voetgangersplan

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding


 

U maakt werk van een voetgangersplan. Iets wat ik absoluut toejuich. De voetganger centraal zetten in een binnenstedelijk mobiliteitsbeleid is een logische volgende stap in onze stad.

Er ligt heel wat werk op de plank. Ik heb vroeger al gezegd dat voetpaden meer en meer beginnen lijken op hindernissenparcoursen, voornamelijk door achteloos gestalde fietsen. Ik ben dan ook blij dat u dit onderkent en hierop zult inzetten.

Als we de ambitie willen waarmaken, zullen we als stad een aantal lijnen moeten trekken. Voor veel fietsers blijft het blijkbaar een moeilijk gegeven dat we in onze stad een aantal straten hebben waar de fiets aan de hand dient te worden genomen tijdens de winkeluren. Nochtans is die maatregel, die dateert van de vorige legislatuur (het nieuwe is er dus stilaan af), niet lichtzinnig ingevoerd. Integendeel: het was nodig om de voetganger (op wiens maat e.e.a. moet georganiseerd worden) toe te laten zich op een ordentelijke en veilige manier te kunnen verplaatsen in de binnenstad.

Maar de problematiek gaat breder dan die paar ‘winkelwandelstraten’. Ik krijg steeds meer de indruk dat het volledige historische centrum door sommigen aanzien wordt als ideaal gebied voor een trainingsrit om de kasseiklassiekers voor te bereiden of om de benen eens te testen op vlak van sprintvaardigheid. Dit alles inclusief de occasionele schouderduw of verwensingen. Zaken die in wielerwedstrijden leiden tot uitsluiting uit de koers, zijn in onze binnenstad schering en inslag.

Als wielertoeristen met een rotvaart door pakweg de Koestraat beginnen te scheuren, dan zitten we met een probleem.

Een probleem dat trouwens onze stad en de wielertoerist overstijgt, het zit meer algemeen niet bijzonder goed met de mentaliteit van de fietser. Geoefend of niet, gelegenheidsfietser of kilometervreter: eens men zijn of haar tweewieler bestijgt, treedt er een acuut geheugenverlies op. Men herinnert zich plotsklaps niets meer van de regels inzake hoffelijkheid, respect. Laat staan van de principes inzake defensief rijgedrag

Erger nog, ook het zichtvermogen wordt abrupt aangetast. Zo verworden verkeersborden tot niet functionele abstracte kunst en ook de kleuren rood en oranje doen opeens geen belletje meer rinkelen. In dat verband dient ook te worden opgemerkt dat de fietsbel sowieso niet zo vaak wordt geluid.

Ik moet echter wél aan de alarmbel trekken. Het zit nog steeds absoluut niet goed met de naleving van de verkeersregels. Door alle weggebruikers overigens. En dat is niet alleen bijzonder jammer, het is ook nefast voor de verkeersveiligheid. Voor alle weggebruikers.

Voor mij is het duidelijk: het STAP principe is, zeker in het centrum van onze stad, geniaal in zijn eenvoud. We moeten als stad ruimte maken voor voetgangers én fietsers. Dit is de evidentie zelve als we naar een toekomstbestendige mobiliteit willen evolueren. De tijd dat koning auto de maat der dingen was op de Graslei of in de Veldstraat ligt al even achter ons.

En we maken ook die ruimte! Uw inspanningen in dat verband zijn enorm en staan in verhouding met uw ambitie. Een ambitie die ik vol overtuiging deel.

Maar met even grote stelligheid vraag ik u: maak werk van een voetgangersvriendelijke (binnen)stad. En wijs de fietsers op hun plichten. Want die zijn er wel degelijk en zijn onlosmakelijk verbonden met hun rechten.

Indiener(s)

Christophe Peeters

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 07/04/2021 - 09:58

Toelichting

Zie toelichting

Bespreking

Antwoord

Ik wil u bedanken voor uw steun aan het voetgangersplan, ik weet dat we ambities op dat vlak inderdaad delen, en we moeten hier snel stappen in vooruit zetten.
 Het is absoluut waar dat niet alle weggebruikers de verkeersregels volgen en ook niet altijd even hoffelijkheid zijn in het verkeer, en ik kan me daar mateloos aan ergeren. Niet alleen kennis van de wegcode, maar ook hoffelijkheid is een belangrijk begrip dat veel ergernis in het verkeer kan voorkomen. Jammer genoeg bestaat er geen gouden oplossing om al het niet-hoffelijk gedrag uit de wereld te helpen, of om alle overtredingen en ergernissen te voorkomen. 

Herinner u ook eerdere discussies in deze commissie over weggebruikers die moeite hebben met het tijdig herkennen van reglementair geplaatste verkeersborden. 

Ik wil één en ander ook wel wat verduidelijken, op basis van cijfers van de politie.  We moeten opletten dat we niet uit een aantal ervaringen uitspraken doen of een soort stammenoorlog tussen verschillende weggebruikers in het verkeer starten.

Uit de ongevallengegevens van de Gentse politie blijkt dat het aandeel geregistreerde (let wel: enkel de geregistreerde) ongevallen met voetgangers én fietsers van 2017 tot en met 2020 binnen de R40 1.57% bedraagt van alle ongevallen. 67 in absolute cijfers, in vier jaar. Dat is nog altijd teveel, laat dat duidelijk zijn, maar dat aandeel ligt dus beduidend lager dan het aandeel van 3,52% (150 in absolute cijfers) van ongevallen met gemotoriseerd verkeer en voetgangers en de 13,64% (582 in absolute cijfers) van ongevallen met gemotoriseerd verkeer en fietsers. Uiteraard is mijn ultieme doel om een absoluut cijfer van nul ongevallen te krijgen, nul voetgangers, nul fietsers, nul chauffeurs, maar als we bijvoorbeeld kijken naar de politie-inzet op handhaving fietsen in voetgangersstraten, dan zal u ook moeten toegeven dat er ook qua handhaving al een serieuze focus ligt op de aanpak van de overtredingen die u aanhaalt.  

Met het voetgangersplan zullen we verder werken op meer veiligheid, meer comfort en meer ruimte voor voetgangers. De inzet op voldoende brede en veilige obstakelvrije doorgangen zal daar zeker deel van uitmaken. Ik ben er van overtuigd dat voldoende ruimte geven aan alle kwetsbare weggebruikers al een groot deel van het antwoord kan zijn op uw vraag. Die ruimte betekent ook dat we alternatieven moeten voorzien voor die wielertoeristen, ik snap ook niet wat die doen in de Koestraat. Wat we wel doen is fietsroutes promoten voor die wielertoeristen die daar meer gesschikt voor zijn. Maar laat ons vooral proberen dat voetgangersplan verder uite werken, hoffelijk te stimuleren via campagnes, en uiteraard is ook handhaving door de politie belangrijk. 

do 15/04/2021 - 14:11