Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00226 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Werken aan de Dampoort rotonde

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 13/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 13/04/2021 - 23:11
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Bram Van Braeckevelt; Anita De Winter; Caroline Persyn; Bart Tembuyser

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Sofie Bracke; Alana Herman; Els Roegiers; Mehmet Sadik Karanfil; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Elke Sleurs; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00226 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Werken aan de Dampoort rotonde 2021_MV_00226 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Werken aan de Dampoort rotonde

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De werken aan de Dampoort rotonde zijn gestart. De werkzaamheden zullen twee jaar in beslag nemen. Er wordt hierbij heel wat hinder verwacht. Dit is geen prettig vooruitzicht voor mensen die elke dag dit traject moeten doen. Vooral voor de zwakke weggebruiker wordt het opletten geblazen. De omgeving zal tot 2023 een werf zijn, dat is een hele tijd en dus van groot belang om de hinder zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid zo hoog mogelijk te houden. Ik zou willen voorstellen om de knip aan de Ottogracht/st-Jacobs open te maken gedurende de werken om de druk aan de Dampoort te verlagen. Iedereen zou hier baat bij hebben, niet alleen de autobestuurders maar ook de zwakke weggebruikers.

Indiener(s)

Caroline Persyn

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 08/04/2021 - 18:02

Toelichting

Is het niet mogelijk om de druk aan de Dampoort tijdens de werken te verminderen door de knip aan de Ottogracht/St-Jacobs  open te maken?

Bespreking

Antwoord

Er zal daar inderdaad heel wat hinder zijn. En ik bn blij uw bezorgdheid te horen over de veiligheid van voetgangers en fietsers tijdens de werken. Ik deel die. Ik heb daarom ook van in het begin aan de betrokken diensten gevraagd om de veiligheid van voetgangers en fietsers hier prioritair te bewaken bij het overleg voor de opmaak van de plannen voor de verschillende werffases van de nutsdiensten en het Agentschap Wegen en Verkeer.

Maar de ene hinder vervangen door de andere gaat de oplossing niet zijn vrees ik. 

Ik ga de knip aan Ottogracht niet openstellen. Het idee alleen al merouw Persyn. Doorgaand verkeer dat normaal gezien langs de R40 rijdt dwars door het centrum van de stad sturen zou het probleem verschuiven, en zo mogelijk vergroten.  

Dit zal immers de verkeersstromen verplaatsen naar de Ottogracht, Keizer Karelstraat, Dampoortstraat en Hagelandkaai. Dat zijn centrumstraten met zeer veel bewoners, handelaars, fietsers en voetgangers. We gaan toch van Ottogracht Keizer Karelstraat geen ringweg maken.

Ik weet zelfs niet of het iets zou verhelpen aan de file voor autobestuurders, waarvoor u deze vraag éigenlijk stelt vermoed ik, maar voor de veiligheid van voetgangers en fietsers zou het absoluut een achteruitgang zijn. 

do 15/04/2021 - 14:18