Terug commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)

di 13/04/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Mededelingen

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Toerisme
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Werk en Activering (WS)
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Werk en Activering (SO)
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
IVA Mobiliteitsbedrijf
Parkeerterreinen en Private Partners
Straatparkeren 1
Straatparkeren 2
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het definitief onteigeningsbesluit ter uitvoering van het rooilijnplan voor het fiets- en wandelpad tussen de Hoevestraat, de Vinkeslagstraat en de Frans Louwersstraat vast te stellen.

  De  motivering  van het onteigeningsplan wordt opgenomen in de bijgevoegde motiveringsnota evenals de bijgevoegde projectnota die het project beschrijft. Bovendien wordt verwezen naar het besluit van de definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor het fiets- en wandelpad tussen de Hoevestraat, de Vinkeslagstraat en de Frans Louwersstraat te Gent  dat eerst zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Pas nadat dit is goedgekeurd zal onderhavig besluit worden goedgekeurd.

  De bezwaarschriften tegen het voorlopig onteigeningsbesluit  ingediend tijdens het openbaar onderzoek worden behandeld  in het verslag  van het openbaar onderzoek gevoegd bij dit besluit.


Departement Financiën
Team Belastingen Economie
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd bijkomende maatregelen m.b.t. de terrasbelasting goed te keuren ter ondersteuning van de lokale economie getroffen door de federale coronamaatregelen:

  • een kwijtschelding van de belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2021 in de belasting op de inname van het openbaar domein, wat de terrasinnames betreft.
  • een opheffing van de aangifteplicht voorzien in artikel 7, §1 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein', wat de terrasinnames betreft, voor het aanslagjaar 2021.
  • een vermindering van de belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2022 in de belasting op de inname van het openbaar domein, wat de terrasinnames betreft, met zeven vierentwintigsten.
  • een verlenging van de aangiftetermijn voorzien in artikel 7, §1 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein', wat de terrasinnames betreft, voor het aanslagjaar 2022 tot 30 juni 2022.
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen