Terug
Gepubliceerd op 25/02/2021

2021_MV_00058 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: asbest - verwerking/ophaling

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 23/02/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 23/02/2021 - 20:37
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Tom Van Dyck

Afwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Carl De Decker; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Fourat Ben Chikha; Annelies Storms; Alana Herman; Mieke Bouve; Yeliz Güner; Christophe Peeters; Zeneb Bensafia; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Manuel Mugica Gonzalez; Karla Persyn; Elke Sleurs; Christiaan Van Bignoot; Sandra Van Renterghem; Veli Yüksel; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2021_MV_00058 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: asbest - verwerking/ophaling 2021_MV_00058 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: asbest - verwerking/ophaling

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte schepen,

Het zelf verwijderen van hechtgebonden asbest is een werk dat met de nodige omzichtigheid en veiligheidsmaatregelen dient te gebeuren omwille van het risico op het vrijkomen van asbestvezels.

OVAM heeft hier richtlijnen rond geformuleerd. Naast het dragen van de nodige beschermkledij en aangepast mondmasker, het veilig demonteren van bijvoorbeeld platen met asbest, het fixeren van gebroken stukken, het reinigen van oppervlakten die met asbest in aanraking zijn gekomen, is ook een veilige verpakking van het geheel noodzakelijk.

Verschillende Vlaamse gemeenten maken gebruik van een zogenaamde “asbestzak”, zo bleek uit een televisie-uitzending van het programma “factcheckers”. Dit is een zak die aan huis wordt geleverd door een expert, die ook enkele tips geeft. Nadien haalt een gespecialiseerde firma de gevulde asbestzak thuis op.

In Gent bestaat dit systeem nog niet, en is de particulier verantwoordelijk voor de aanvoer naar en het lossen op het containerpark. Daar zijn bovendien niet alle faciliteiten voorhanden om de richtlijnen van OVAM te volgen (bvb. geen water om schoeisel af te spoelen). De container in kwestie laat ook niet toe om het vervoerde asbest-pakket in één keer te lossen. Het dient opnieuw uitgepakt te worden, met een verhoogd risico op vrijstelling van vezels.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

wo 20/01/2021 - 11:20

Toelichting

  • Zijn er plannen voor het invoeren van een asbestzak aan huis in onze stad? Zo ja, wanneer zouden particulieren kunnen intekenen op een dergelijk pakket? Zo nee, waarom niet?
  • Hoeveel budget wordt hiervoor voorzien?
  • Wat verandert er, als de zgn. “asbestzak” wordt ingevoerd, aan de bestaande regeling om 200 kg asbest per jaar gratis naar het recyclagepark te brengen?

Bespreking

Antwoord

Er zit nog veel asbest in onze gebouwen en dat dit een gevaar voor onze gezondheid vormt is intussen meer dat duidelijk. Ik wil dan ook graag meewerken aan een asbestveilige omgeving samen met IVAGO. De nodige veiligheidsmaatregelen hierbij treffen zijn uiteraard cruciaal. Dat dit niet eenvoudig is, toonde het programma “factcheckers”. 

Bij IVAGO staat de asbestproblematiek natuurlijk al langer op de agenda. In 2019 heeft Stad Gent een projectsubsidie aangevraagd bij OVAM om het aanbieden van asbest op de recyclageparken van IVAGO te ondersteunen. De voorbije 2 jaar werden de interne processen bekeken, werd een nieuw type container ontwikkeld en getest, werd er meermaals opleiding voorzien voor de recyclageparkwachters. Er verschenen ook meerdere artikelen in het IVAGO magazine. Dit om mensen bewust te maken van wat asbest is (er zijn meer dan 3000 toepassingen) en hoe hier veilig mee om te springen. Er was een belangrijke toename van de aangebrachte hoeveelheden, waardoor deze stof verder uit onze samenleving verwijderd werd. 

In de komende jaren willen we ook verder inzetten op de mogelijkheid om asbest op een veilige manier op het recyclagepark aan te bieden. Zo wordt het vanaf 1 juni 2021 verplicht asbest verpakt aan te leveren op het recyclagepark. Hiervoor worden de huidige reglementen aangepast, lanceren we een brede campagne en zal IVAGO ook zelf materiaal verkopen om dit veilig aan te brengen. Men zal deze zo moeten verpakken dat men ze wel zelf veilig kan lossen zonder de verpakking te openen. Door het verplicht verpakt aanbieden is verneveling niet meer nodig, zoals beschreven in de omzendbrief van de Vlaamse minister Zuhal Demir van 18 december 2020. 

Voor de ophaling van asbest aan huis zal IVAGO in 2021 een voorstel tot subsidiëring indienen bij OVAM. Verder onderzoek voor de subsidieaanvraag zal uitwijzen welk budget daarvoor nodig, maar laat duidelijk zijn dat subsidiëring noodzakelijk is om dit project op een goede manier uit te voeren. De bestaande regeling voor asbest op het recyclagepark wijzigt ons inziens niet met een bijkomende ophaling aan huis. In het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval legt OVAM op dat men minstens 200 kg asbest per jaar naar het recyclagepark kan brengen. IVAGO zal dit nog verifiëren met OVAM. 

IVAGO bekijkt alle facetten van de ophaling aan huis: manier van aanvragen, waar kan men de zak krijgen, nodige communicatiemateriaal, interne processen en capaciteit, eventuele aanbesteding, kosten, enz. Hiervoor werd ook reeds overlegd met andere intercommunales die dit hebben ingevoerd alsook met OVAM.  Een van de belangrijkste elementen om te bekijken is dat we dit op een veilige manier willen kunnen invoeren in een stedelijke context, waarbij men de platenzakken op straat of op het voetpad zal moeten leggen, vullen en laten ophalen. De veiligheid van alle inwoners en passanten primeert hierbij. Asbest is en blijft immers een risicovol materiaal. 

wo 24/02/2021 - 10:26