Terug
Gepubliceerd op 23/02/2021

2021_GRMW_00166 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van een onroerend goed gelegen te Ledeberg, Frans De Mildreef, en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 23/02/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms
2021_GRMW_00166 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van een onroerend goed gelegen te Ledeberg, Frans De Mildreef, en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring 2021_GRMW_00166 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van een onroerend goed gelegen te Ledeberg, Frans De Mildreef, en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel VIII 'Huur'.

Voorgestelde uitgaven

€ 5.172,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, 23°;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De loods gelegen te Ledeberg aan de Frans De Mildreef 21 is een gewezen wegendepot en wordt al sinds enkele jaren gebruikt als stockageruimte van de Sportdienst en diverse jeugdverenigingen. Een compartiment is eerder dit jaar vrijgekomen door het vertrek van vzw Tom Wilson en dat deel zal vanaf 01/12/2020 worden ingenomen door vzw Chiro Ambo, Heerweg-Zuid 124, 9052 Zwijnaarde, voor de duur van 6 jaar, ingaande op 01/12/2020 en eindigend op 30/11/2026.

Het gebruik wordt 100 % gesubsidieerd door de Jeugddienst en de jaarlijkse huursubsidie bedraagt € 862,00.

De vzw Chiro Ambo zal voor de huur een waarborg stellen van € 133,00 en zal ook een brandverzekering afsluiten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Daartoe werd een huurovereenkomst opgemaakt die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een nominatieve subsidie aan deze huurder.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een nominatieve subsidie voor het bedrag van 5.172,00 EUR aan vzw Chiro Ambo voor de huur van een deel van voormeld stadseigendom gelegen te Ledeberg, Frans De Mildreef 21, en dit onder de volgende voorwaarden: 

  1. de huurder dient te beschikken over een erkenning door de Jeugddienst van de Stad als eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief;
  2. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in onderhavige overeenkomst, na te leven. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Jeugddienst 
Budgetplaats 3406200WK 
Categorie* E subs 
Subsidiecode XHU.HUU 
2020 71,83 
2021 862,00 
2022 862,00 
2023 862,00 
2024 862,00 
2025 862,00 
Later 790,17 
Totaal 5.172,00 

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Vastgoed 
Budgetplaats 347250003 
Categorie* E subs. 
Subsidiecode XHU.HUU 
2020 71,83 
2021 862,00 
2022 862,00  
2023 862,00  
2024 862,00  
2025  862,00
Later 790,17 
Totaal 5.172,00 

Verwachte ontvangsten

€ 5.172,00

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie voor het bedrag van 5.172,00 EUR aan vzw Chiro Ambo, Heerweg-Zuid 124, Zwijnaarde, voor de huur van een deel van het stadseigendom, gelegen te 9050 Ledeberg, Frans De Mildreef 21, en dit onder de volgende voorwaarden: 

  1. de huurder dient te beschikken over een erkenning door de Jeugddienst van de Stad als eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief;
  2. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in onderhavige overeenkomst, na te leven. 

Bijlagen

  • huurovereenkomst Frans De Mildreef 21 - Chiro Ambo