Terug
Gepubliceerd op 25/02/2021

2021_MV_00101 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Uitrol plaatsen zonnepanelen

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 23/02/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 23/02/2021 - 20:37
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Tom Van Dyck

Afwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Carl De Decker; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Fourat Ben Chikha; Annelies Storms; Alana Herman; Mieke Bouve; Yeliz Güner; Christophe Peeters; Zeneb Bensafia; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Manuel Mugica Gonzalez; Karla Persyn; Elke Sleurs; Christiaan Van Bignoot; Sandra Van Renterghem; Veli Yüksel; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2021_MV_00101 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Uitrol plaatsen zonnepanelen 2021_MV_00101 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Uitrol plaatsen zonnepanelen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Na het Solar City Project in 2011, werd in 2016 een nieuw plan opgemaakt om zonnepanelen te plaatsen op zoveel mogelijk stadseigendommen.

Los van de huidige discussie over de meters, kunnen we niet anders dan blijvend positief staan bij het opwekken van groene energie. Het halen van de klimaatdoelstellingen hangt hier deels ook van af.

Indiener(s)

Jef Van Pee

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

do 11/02/2021 - 14:57

Toelichting

Hoever staan we met de uitrol voor het plaatsen van zonnepanelen op onze stadseigendommen en -gebouwen?

Kunnen andere (kleine) projecten zoals Buurzame stroom meehelpen om onze doelstellingen te bereiken?

Zo ja, zijn er nog dergelijke projecten gepland?

Bespreking

Antwoord

 • In gebruik genomen PV-installaties: 
  • Er zijn momenteel 44 gebouwen uitgerust met zonnepanelen. FM Welzijn: 14, FM Thema: 11 en FM Onderwijs: 19. 
  • Financiering: 33 financierde Stad Gent zelf, 7 werden gefinancierd via burgerparticipatie en voor de overige 4 gebouwen werd de financiering op een andere manier uitbesteed: 2 PV-installaties werden gefinancierd door Farys Solar, 1 PV-installatie werd gefinancierd via een ESCO met Eandis en 1 PV-installatie via een DBFM binnen Scholen van Morgen. 
 • Geplande PV-installaties: 
  • Voor 7 gebouwen staan zonnepanelen op de planning, maar bepalen externe factoren de timing. 
   • Vijf van die gebouwen moeten nog gebouwd worden. 
   • Op de site Maïsstraat 142 is de verbouwing lopende. 
   • De zonnepanelen op Atheneum Wispelberg worden in maart 2021 geplaatst. In april wordt de hoogspanningscabine gerenoveerd. Deze installatie zal operationeel zijn vanaf mei 2021.  
  • Investering van 1.000.000€ om binnen deze legislatuur extra gebouwen uit te rusten met zonnepanelen: 
  • Op 13/10/2020 werd publiek aangekondigd dat 17 bijkomende stadsgebouwen zouden worden uitgerust met zonnepanelen. Stand van zaken: 
   • 4 PV-installaties werden gerealiseerd in 2020, 10 worden gerealiseerd in 2021 en 3 in 2022. 
   • Alle PV-dossiers lopen via het raamcontract VEB (8 zitten nu in studiefase, 5 studies moeten nog opgestart worden). 
  • Bovenop de 17 aangekondigde gebouwen worden bijkomend nog 4 gebouwen uitgerust met zonnepanelen: 
   • op het EGW gebouw (voormalige bibliotheek) is de plaatsing lopende, 
   • Op Welzijnsbureau Nieuw Gent is de plaatsing voorzien voor 2021 en 
   • voor AC Zuid is de plaatsing voorzien voor 2022.  
   • Er loopt momenteel ook één dossier voor zonnepanelen via burgerparticipatie: Martelaarslaan 13. Deze installatie wordt eind mei geplaatst.  

De verwachting is dus dat tegen het einde van deze legislatuur minstens 68 gebouwen uitgerust zijn met PV-installaties die samen 2153 MWh per jaar aan stroom zouden produceren. We hebben als Stad Gent de doelstelling om tegen 2024 30% van het totale elektriciteitsverbruik in de stadsgebouwen via zonnepanelen op te wekken. FM werkt momenteel aan een tactisch plan om die doelstelling te halen. De eerste versie van dit plan is gepland voor eind maart 2021. In dit plan wordt de buurzame stroom als een van de opties onderzocht. 

wo 24/02/2021 - 10:30