Terug
Gepubliceerd op 19/02/2021

2021_GRMW_00246 - Oprichting vaccinatiecentrum 'Flanders Expo' - Kennisneming

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 23/02/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GRMW_00246 - Oprichting vaccinatiecentrum 'Flanders Expo' - Kennisneming 2021_GRMW_00246 - Oprichting vaccinatiecentrum 'Flanders Expo' - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 2

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art 269

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Begin januari 2021 werd besloten om lokale vaccinatiecentra in te richten. Om het vaccinatiecentrum in Gent zo vlug als mogelijk operationeel te krijgen, heeft het college van burgemeester en schepenen afgelopen weken een aantal beslissingen genomen (zie gekoppelde besluiten voor meer detail):

12/01/2021 - Engagement tot inhuurneming van hal 7 van het complex 'Flanders Expo', gelegen te Gent, Maaltekouter 1

Op 12 januari 2021 werd allereerst een engagement aangegaan om een hal van Flanders Expo te huren waarbinnen het vaccinatiecentrum zou ondergebracht worden. In dit besluit werd medegedeeld dat de definitieve huurovereenkomst voorgelegd zou worden aan de gemeenteraad. Zie hiervoor besluit "2021_CVB_01948 In huur nemen van hal 2 van het complex Flanders Expo gelegen te Sint-Denijs-Westrem, Maaltekouter 1, voor de inrichting van een centraal vaccinatiecentrum - Goedkeuring" dat op deze raad staat geagendeerd.

21/01/2021 - Facilitaire dienstverlening inclusief standenbouw centraal vaccinatiecentrum Flanders Expo

Op 21 januari 2021 werd goedkeuring gegeven aan een aantal facilitaire dienstverleningen (diverse nutsvoorzieningen, bewaking en co├Ârdinatie, huur van opslagcontainers, schoonmaak, catering en allerlei IT-materiaal) en aan de effectieve standenopbouw inclusief meubilair.

28/01/2021 - Diverse ondersteuning bij de communicatieve inrichting van het centraal vaccinatiecentrum Flanders Expo

Op 28 januari 2021 werd de communicatieve inrichting goedgekeurd. In dit besluit worden een aantal specifieke zaken goedgekeurd om een vlotte, veilige en aangename beleving voor zowel bezoekers als personeel te voorzien.

11/02/2021 - Bewaking van het centraal vaccinatiecentrum Flanders Expo

Op 11 februari 2021 werd de bewakingsopdracht, na advies van de politie, de externe veiligheidsco├Ârdinator en IDPBW, verder verfijnd en uitgewerkt.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Deze beslissingen werden door het college van burgemeester en schepenen  genomen om het vaccinatiecentrum op tijd operationeel te kunnen maken. De omstandigheden waarin dit gebeurd is, waren dwingend, onvoorzien en uitstel om deze beslissingen te maken, zou onbetwistbare schade veroorzaakt hebben gezien de vaccinaties niet op tijd zouden kunnen aangevat worden. Het decreet lokaal bestuur laat dan ook toe dat deze beslissingen in deze omstandigheden door het college van burgemeester en schepenen kunnen gemaakt worden waarna ze de gemeenteraad hiervan onmiddellijk op de hoogte brengt.

Activiteit

AC34946 Professionaliseren van de aankooporganisatie

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde besluiten:

  • 12/01/2021 - 2021_CVB_00452 - Engagement tot inhuurneming van hal 7 van het complex 'Flanders Expo', gelegen te Gent, Maaltekouter 1
  • 21/01/2021 - 2021_CVB_00748 - Facilitaire dienstverlening inclusief standenbouw centraal vaccinatiecentrum Flanders Expo
  • 28/01/2021 - 2021_CVB_01012 - Diverse ondersteuning bij de communicatieve inrichting van het centraal vaccinatiecentrum Flanders Expo
  • 11/02/2021 - 2021_CVB_01671 - Bewaking van het centraal vaccinatiecentrum Flanders Expo