Terug
Gepubliceerd op 08/04/2021

2021_GRMW_00428 - overeenkomst betreffende sociale economie initiatieven - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 14/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GRMW_00428 - overeenkomst betreffende sociale economie initiatieven - Goedkeuring 2021_GRMW_00428 - overeenkomst betreffende sociale economie initiatieven - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  • Koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie
  • Koninklijk besluit van 14/11/2002 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie
  • Ministerieel besluit van 10 oktober 2004 tot vaststelling van de lijst van de initiatieven voor sociale economie met het oog op de toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie
  • Omzendbrief van 23 januari 2020 betreffende verhoogde staatstoelage 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is


  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 6°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

OCMW Gent werkt in het kader van art. 60§7 OCMW-wet samen met diverse partners. Voor ter beschikking stelling van art. 60§7-werknemers aan erkende sociale economie initiatieven ontvangt OCMW Gent een verhoogde staatstoelage, die bijna de volledige loonkost dekt. Er kan voor deze werknemers dan ook geen vergoeding als tussenkomst in de loonkost gevraagd worden aan het sociale economie initiatief. 


Waarom wordt deze beslissing genomen?

De omzendbrief betreffende verhoogde staatstoelagen schrijft voor dat het OCMW een overeenkomst afsluit met het sociale economie initiatief. De modelovereenkomst die daarvoor gebruikt werd is verouderd en werd vernieuwd. 

Dienst Werk en Activering zal de bestaande overeenkomsten met alle erkende sociale economie initiatieven, waarmee nu reeds een samenwerking bestaat, in 2021 geleidelijk aan vernieuwen.

Activiteit

ACD3811 Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de modelovereenkomst voor sociale economie initiatieven zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen