Terug
Gepubliceerd op 08/04/2021

2021_GRMW_00432 - Samenwerkingsovereenkomst GILEAD - subsidiëring hepatitis C-verpleegkundige MSOC - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 14/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GRMW_00432 - Samenwerkingsovereenkomst GILEAD - subsidiëring hepatitis C-verpleegkundige MSOC - Goedkeuring 2021_GRMW_00432 - Samenwerkingsovereenkomst GILEAD - subsidiëring hepatitis C-verpleegkundige MSOC - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Wereldgezondheidsorganisatie wenst virale hepatitis te elimineren tegen 2030.
De prevalentie van hepatitis C in de populatie van mensen die drugs injecteren  is nog steeds erg hoog. Sinds enkele jaren zijn zogenaamde Direct Acting Antivirals (DAA) als medicatie beschikbaar waarmee hepatitis C effectief kan behandeld worden. In tegenstelling tot de vroegere behandeling is deze met DAA kort (weken versus maanden) en wordt ze vrij goed verdragen. Bovendien is de behandeling terugbetaalbaar. Vandaar dat het MSOC wit inzetten op testing, toeleiding naar behandeling en opvolging ervan.

Het MSOC tekende daarvoor in op een projectoproep van de firma GILEAD SCIENCES waardoor gedurende 1 jaar een hepatitisverpleegkundige (0,5 VTE) kan aangeworven worden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

GILEAD SCIENCES legt voor deze tewerkstelling een samenwerkingsovereenkomst voor.
De GILEAD-overeenkomst behelst financiering van 0,5 VTE- bachelor verpleegkundige. Als tegenprestatie verwacht de firma een geanonimiseerde) beknopte rapportering over de resultaten. De tewerkstelling loopt gedurende 1 jaar ingaand op het moment van aanstelling (beoogd wordt van 1 mei 2020 tot 1 mei 2022)


Het contract is nagezien door de Juridische Dienst op ethisch-deontologische correctheid. De overeenkomst kadert in de werking van het MSOC, meer bepaald in het kader van het project rond HCV-management en legt geen verplichtingen op aan de Stad die niet overeenstemming zijn met de doelstellingen van het MSOC.

Concreet beoogt het MSOC met deze hepatitisverpleegkundige een beheersplan uit te bouwen, ter  opvolging van de hepatitis C-status van elke MSOC-cliënt. Besmette cliënten worden naar een hepatoloog toegeleid voor behandeling. De hepatitisverpleegkundige zet op aanklampende wijze in op de medicatie-inname en therapietrouw van de cliënten in behandeling en preventie van (re-)infecties volgens een zorgcontinuüm, in de vakliteratuur gekend als de " HCV- cascade of care".


Overzicht van de uitgaven


Overzicht van de inkomsten


GILEAD 
Dienst*
MSO 
Budgetplaats
345360000 
Categorie*
Subsidiecode
GIL.HCV 
2021 33.000,00 
2022 0,00 
Totaal
33.000,00 

Verwachte ontvangsten

€ 33.000,00

Activiteit

ACM1000 Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingovereenkomst met Gilead Sciences BV, Park Lane, Culliganlaan 2D, 1831 Diegem voor het hepatitis C-project MSOC Gent zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen