Terug
Gepubliceerd op 08/04/2021

2021_GRMW_00399 - Nieuw Subsidiereglement Beestige zomer 2021 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 14/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00399 - Nieuw Subsidiereglement Beestige zomer 2021 - Goedkeuring 2021_GRMW_00399 - Nieuw Subsidiereglement Beestige zomer 2021 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent wenst voor Gentse kinderen, tieners en/of jongeren in de zomer van 2021 een extra vrijetijdsaanbod te voorzien.

We verwachten dat ook deze zomer een reis of een leuke vakantie niet voor iedereen een haalbare zaak zal zijn en gaan ervan uit dat ook het bestaande vrijetijdsaanbod gehinderd zal worden door de geldende maatregelen in het kader van de bestrijding van Covid-19.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd een nieuw reglement 'Subsidiereglement Beestige zomer 2021' opgemaakt.

Het subsidiereglement heeft als doel financiële ondersteuning te bieden aan eenieder die in de zomer van 2021 een extra vrijetijdsproject wil organiseren voor Gentse kinderen, tieners en/of jongeren.

De Jeugddienst is belast met de controle van de uitvoering van dit reglement.

Het reglement treedt in werking na bekendmaking en eindigt op 30 november 2021.

Adviezen

Jeugdraad Gunstig advies

De Jeugdraad gaf een gunstig advies en er volgde een telefonische terugkoppeling op de verduidelijkingen die in het advies werden gevraagd.

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het 'Subsidiereglement Beestige zomer 2021' zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen