Terug
Gepubliceerd op 08/04/2021

2021_GRMW_00396 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod - werkingsjaren 2021-2023 - Amaro Kher vzw - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 14/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00396 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod - werkingsjaren 2021-2023 - Amaro Kher vzw - Goedkeuring 2021_GRMW_00396 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod - werkingsjaren 2021-2023 - Amaro Kher vzw - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 114.971,74

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent wil de komende jaren stevig inzetten op het uitbreiden van het jeugd(welzijns)werk met focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, en lanceerde daarom in september 2020 een 'Open Call Jeugd(welzijns)werk'.

De Open Call bevatte 7 (sub-)categorieën waarvoor organisaties zich kandidaat konden stellen:

 • Categorie 1: Mobiel jeugdwelzijnswerk en extra jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1A: Mobiele jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1B: Extra jeugdwelzijnswerkers
 • Categorie 2: Versterken van (zelf)organisaties en professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
  • Categorie 2A: Versterken van (zelf)organisaties
  • Categorie 2B: Professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
 • Categorie 3: Vrijetijdsaanbod in specifieke wijken 
 • Categorie 4: Bruggenbouwers: bruggen naar jeugdhulp
  • Categorie 4A: Mentaal welzijn in het jeugd(welzijns)werk  
  • Categorie 4B: Bijzondere jeugdzorg en jeugd(welzijns)werk

Organisaties konden tot en met 4 oktober 2020 een dossier indienen. Op 7 en 8 oktober vonden de jury's plaats. In zitting van 22 oktober 2020 gaf het college van burgemeester en schepenen de Jeugddienst het mandaat om gesprekken te voeren met een aantal geselecteerde organisaties om subsidieovereenkomsten voor 2021 - 2023 af te sluiten.

Daarnaast voorziet Dienst Outreachend Werk budget voor presentiewerk. 


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Amaro Kher vzw realiseert hiervoor de volgende prestaties met bijhorende indicatoren:

1. De uitvoerder organiseert een kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod.

2. De uitvoerder organiseert presentiewerk of mentorship met een vrijwilligerswerking

3. De uitvoerder werkt bij het mentorship rond de ouder-kind relaties

4. De uitvoerder zet in op samenwerkingsverbanden met de verschillende partners uit de wijk

5. De uitvoerder groeit als professionele en duurzame organisatie.

De overeenkomst gaat in op 01/01/2021 en eindigt op 31/12/2023. De subsidiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd met 0,85%.

Aangezien de uitvoerder deze overeenkomst nog wilde overleggen met de Raad van Bestuur, kon dit pas voor de gemeenteraad van april worden geagendeerd.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

Dienst Outreachend werken

Totaal

budgetplaats

3406300AM

35013IE00

 

budgetpositie

6491000

6491000

 

categorie

E subsidies

E subsidies

 

subsidiecode

NIET_RELEVANT

NIET_RELEVANT

 

2021

16.200 euro

18.000 euro

34.200 euro

2022

18.137,70 euro

20.153 euro

38.290,7 euro

2023

18.291,87 euro

20.324,3 euro

38.616,17 euro

2024

1.830,73 euro

2.034,14 euro

3.864,87 euro

Totaal

54.460,30 euro

60.511,44 euro

114.971,74 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor werkingsjaren 2021-2023 met Amaro Kher vzw, Jean Jauréslaan 7, 9050 Gentbrugge, voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod, zoals gevoegd in bijlage.

 

Bijlagen